MOENG GNR43/11

Print Friendly, PDF & Email

Ole E. Setseng og kona Edith bygde her på tomt utskilt fra heimbruket Nygarden Langli i 1968. Om denne familien se Ny­garden.