LANGLISHAUGEN (JOHAUGEN)

Print Friendly, PDF & Email

Oppe på dalen nordvest for Sølvhaugen lå plassen Johaugen, som også hørte Nygarden Langli til. Den fikk navn etter Jon Olsen som reiste til Amerika, men det hadde vært folk her før hans tid, men plassen ble liggende øde da enka Gjertrud Bersvensdt. døde. Da Ola Eriksen på Nygarden giftet seg, fikk han bygsel på plassen, men da jorddrengen der flyttet til Evja, tok Ola over heimbruket og plassen ble liggende øde. Da Jon Olsen i 1851 fikk bygselbrev, er plassen kalt Mehaugen (Midt-), som nok er eldste navnet på denne Langlishaugen.

Brukere

1762-1773 Bersven Olsen fra Nygarden Langli, f. 1702, d. 1788. G.m. Kirsti Nilsdt., f. ca. 1695, d. 1762. Barn: Gjertrud, f. 1747 (mor: Anne Jensdt.), tok over plassen.

1774-1816 Gjertrud Bersvensdt., f. 1747, d. 1827. G.1773 m. Anders Mikkelsen Bergsplassen, f. 1740, d. 1810.

Barn:

  1. Mikkel, f. 1774.
  2. Kirsti, f. 1778, g.m. Torkjel Bårdsen Røssethaugen, se Vølsetsvea.
  3. Ingeborg, f. 1782, heime i 1801.
  4. Bersven, f. 1787, g.1805 m. Goro Persdt. Hårstadmoen, Bardoan, f. 1783, flyttet ut. Barn: Gjertrud, f. 1805, oppfostret hos morfolket sitt.

1851-1866 Jon Olsen fra Nyhus på Langli, f. 1822. G. i 1851 m. Ragnhild Jonsdt. fra Eidemsbotn, f. 1820, d. 1856. G.I 1857 m. Marit Hansdt. Mebost fra Nordigarden, f. 1814.

Familien reiste til Amerika i 1866, bodde i Minnesota.

Barn:

  1. Ola, f. 1852, død som spedbarn.
  2. Ola, f. 1853.
  3. Jon, f. 1856, g.1889 m. Kari O. Anderson fra Valdres. Barn: Ida Marie, f. 1890, Jennie Rebecka, f. 1892, Otto Julius, f. 1895, Clara Olien, f. 1897, Alice Josephine, f. 1900, Carl Peter, f. 1904.