FOSSBAKKEN GNR 44/4 (KJELSTADLAVEN)

Print Friendly, PDF & Email

Denne husmannsplassen ble utskilt fra Kjelstad i 1914 til søn­nen her, Nils Olsen, som fikk skjøte fra Anders Kjelstad for 900 kroner. Den ble ført i matrikkelen med det gamle lokale nav­net Låven, men etter oppfordring fra eieren ble det i 1952 for­andret til Fossbakken.

Slik som på Myran var det også her på Låven det gamle Kjelstadfolket som satte seg ned som bureisere, etter at øko­nomien hadde drevet dem fra garden. Den gamle Kjelstadslekta var her helt til i 1921, da Karl Bjørling kjøpte bruket for 4 000 kroner.

I 1875 var krøttera på Låven 3 kyr, 1 ungnaut og 7 sauer, og utsæden  1/2 t. bygg,  1/2 t. havre og ei knapp tønne poteter. Om­kring 1955 var det et par naut på bruket og det er 23 da dyrkajord.

Fra eiendommen er utskilt Utsikten kk/1 i 1976 til Kristian Bjørling.

Brukere

1843-1873 Guttorm Ingebriktsen fra Kjelstad, f. 1814, d. 1873. G.1838 m. Mali Olsdt. fra Nordihaugen på Slindan, f. 1817, d. 1894, som var taus på Kvello.
Barn:

 1. Ingebrikt, f. 1839, tok over plassen.
 2. Ola, f. 1841, d. 1842.
 3. Marit, f. 1843, g.m. Ola Persen Hårstadåsen, se Bellshåggån.
 4. Siri, f. 1847, g.m. Bersven Anderssen Hårstadhaugen under Øver-Hårstad.
 5. Ola, f. 1850, tok over plassen.
 6. Ingeborg, f. 1854, g.m. Jens Olsen Dyrdalsgjerdet, se InnpåJardet på Ner-Hårstad.
 7. Torsten, f. 1857, heime i 1881.

1874-1881 Ingebrikt Guttormsen, f. 1839.

G.1871 m. Maria Persdt. Øver-Hoem, se Hårstadlia, f. 1843, datter til Per Persen Setsåsbakken.

Ingebrikt drev i kvernfjellet, men i 1881 reiste familien til Amerika, bodde i Wisconsin.

Barn:

 1. Mali, f. 1871, g.m. Haldor Henriksen Morset, bodde i Wash­ington.
 2. Guttorm, f. 1874.
 3. Peder, f. 1875.
 4. Ole, f. 1877.
 5. Martin, f. 1881.
 6. Ida, f. 1883.

1882-1915 Ola Guttormsen, f. 1850, d. 19    . G. i 1879 m. Siri Nilsdt. Uglem fra Ryggen, f. 1856, d. 1889. G.I 1892 m. Brynhild Tomasdt. Hårstadåsen fra Stormyråsen på Øver-Hårstad, f. 1861, d. 18    , søster til Ingeborg Sletnbrennan. G.III 1902 m. enke Brynhild Jonsdt. Kjelstadmyran, f. 1851, d. 19   . Barn, alle i 1. ekteskap:

 1. Marit, f. 1880, G. i Trondheim 1909 m. Einar Jonsen Drugli fra Meldalen, f. 1869, bodde i Rindalen. Barn: Jon, f. 1909, Ole, f. 1910, Olaug, f. 1912, Sigrid, f. 1914, Karen, f. 1916, Marie, f. 1918, Einar, f. 1923.
 2. Guttorm, f. 1883, reiste til Amerika.
 3. Nils, f. 1887, tok over bruket.
 4. Mali, f. 1885, reiste til Amerika, g.m. Emil Johansen fra Stjørdalen. Barn: Chester og Jean.

1916-1921 Nils Olsen, f. 1887, d. 1967. G.19     m. Anne Jørgine Lehn fra Sparbu, f. 1896, d. 1970.

Familien flyttet til Prol i Nord-Trøndelag.

Barn:

 1. Signe Elise, f. 2.9.1916, g. Austheim, bor i Steinkjer.
 2. Gunbjørg Oline, f. 20.10.1917, g. Kastib, bor i Sverige.
 3. Magna Ivara, f. 16.4.1919, g. Belsvik, bor i Hasselvika i Ris­sa.
 4. Odd Anton Normann, f. 2.2.1921.
 5. Asbjørn Normann, f. 1926, d. 1958.
 6. Ragnhild Elvira, f. 1929, g. Moe, bor i Steinkjer.

1922-1946 Karl Magmis Nilssen Bjørling fra Hårjedalen i Sve­
rige, f. 1884, d. 19    . G.1914 m. Marit Olsdt. Bergemo fra Bergemoan 76/10, f. 1891.

Om denne familien se også Lillevollen 60/3 under Børdalen.
Barn:

 1. Olav, f. 1914, g.m. Marianne Pettersdt. Steinvikaune, se Bakketun 31/9 under Siran.
 2. Nils, f. 1916, tok over bruket.
 3. Selma, f. 2.6.1918, g.m. John Johnsen Slindmo, Pigarden Aunet 140/1.
 4. Jenny, f. 6.11.1920, g.m. Olav Alfred Johansen Weiseth,

Klevodden 58/13 under Eidem.

 1. Kristian Margido, f. 31.10.1922, g.m. Birgit Evelyn Johnsdt. Ringen fra Meråker, f. 1928, og bor der.
 2. Georg, f. 1926, g.m. Svanhild Skjevik, se Elvetun 42/7 under Langli.
 3. Odd, f. 1928.

1947-      Nils Karlsen Bjørling, f. 20.9.1916.

G.m. Agnes Dalsaune fra Meråker, f. 19.11.1917. Barn: Karl Magnus, f. 28.12.1948.