KJELSTADHAUGEN

Print Friendly, PDF & Email

Haugen var en husmannsplass rett opp for gårdshusa som ble lagt øde da familien like etter siste hundreårsskiftet flyttet til Stjørdalen. Det var tredje generasjonen fra bureiserne som flyttet og var av det gamle Kjelstadfolket. I 1875 hadde plass­folket 1 okse, 1 ku, 2 ungnaut, 6 sauer og 4 geiter, sådde  1/2 t. korn og satte 1 1/2 t. poteter.

Brukere

1814-1843 Ola Olsen fra Kjelstad, f. 1772, d. 1839. G.1802 m. Elen Nilsdt. fra Nyhus på Langli, f. 1778, d. 1850.

Barn:

 1. Dødfødt jente i 1813.
 2. Ingeborg, f. 1816, tok over plassen. 1844-1882 Ingeborg Olsdt., f. 1816, d. 18    .

G.1838 m. Erik Gunnarsen Liagrinden, f. 1812, d. 1896.

De drev i åra 1863-1870 plassen sammen med sønnen Ola og kona Kari, til de flyttet til Langlismoen.

Barn:

 1. Eli, f. 1839, g.m. Per Halvardsen Garberg, Øyberget, reiste til Amerika.
 2. Ola, f. 1841, g.m. Kari Tomasdt. Bårdsgård, se Øver Lang­lismoen.
 3. Kari, f. 1844, d. 1853.
 4. Gunnar, f. 1851, tok over plassen.

1883-1900 Gunnar Eriksen, f. 1851, d. 1925. G.1883 m. Kari Jonsdt. Røssetmoen, f. 1861, d. 1940.

Familien flyttet til Sørkil i Hegra.

Barn:

 1. John, f. 1884, g.1906 m. Ingeborg Olsdt. Uthuslien d.y. fra Mosletta, f. 1875, bodde på Sørkilmoen i Hegra. Barn: Karen f. 1907, Gunnar, f. 1909, Trygve Kristian, f. 1912, Erling Ingvard, f. 1916, Ole, f. 1920.
 2. Ole, f. 1886, g.m. Oline Olsdt. Bell, Bellshåggån 63/40, og kom dit.
 3. Erik, f. 1888, d. 1889.
 4. Erik, f. 1890, d. 1913.
 5. Peder, f. 1892, g.1930 m. Ragna Olsdt. Fossmark fra Hegra, f. 1909, bodde på Sørkil. Barn: Kari, f. 1929, Margot Andrea, f. 1931, Ingeborg Emelie, f. 1933, Gunnar, f. 1935, Gunvor Olga, f. 1937, Petra Ragnhild, f. 1942, Egil, f. 1945.
 6. Ingebrigt, f. 1895, d. 1972, g.m. Klara Berg fra Nord-Frøya, bodde i Trondheim.
 7. Karl Gunnar, f. 1902, bodde på Sørkil.