KJELSTADBAKKEN (BAKKPLASSEN)

Print Friendly, PDF & Email

Bakkplassen nord for Alsetskallan hørte til dels Kjelstad og til dels Alset til. Husmannsfolket må ha hatt jord fra begge, el­ler bygslet sameiejord. Plassen ble lagt øde etter at det gamle Kjelstadfolket, som hadde gått fra garden, flyttet til Stjørdalen. De hadde midlertidig opphold på Bakkplassen noen år.

Brukere

1782-1815 Torkjel Olsen fra Øver-Hoem, f. 1750, d. 1805, var sønnen til Kirsti Eriksdt. fra Nygarden Langli. G.1774 m. Ingeborg Eriksdt. fra Sletnan, f. 1748, d. 1815.

Barn:

  1. Erik, f. på Kjelstad 1774.
  2. Kirsti, f. på Langli 1778, tjente i Innbygda ennå i 1836. Barn: Halvard, f. 1816 (far: Ola Halvardsen Sletne), se Kjelstadmyran.
  3. Sven, f. 1782, flyttet til Sparbu i 1819.
  4. Jon, f. 1788, tok over plassen.

1816-1833 Jon Torkjelsen, f. 1788, d. 1860. G.1821 m. Marit Kristoffersdt. Slindbruen, f.1787, som var taus på Dyrdal.

Barn:

  1. Gutt i 1821 som døde like etter fødselen.
  2. og
  3. Tvillinger i 1823, Kristoffer, død like etter fødselen og dødfødt jente.
  4. Ingeborg, f. 1825, d. 1847. 1834-1838 Ola Ingebriktsen og Gisken Larsdt., se Kjelstad.