ALSETHAUGEN GNR 45/3 (SKALLAN)

Print Friendly, PDF & Email

Den gamle husmannsplassen Skallan ble utskilt fra Alset i 1895 og kjøpt av Per Olsen for 1 200 kroner. Bureiserne Jon og Brynhild slo seg ned her visstnok så tidlig som omkring 1770. Jon var fra Alset. Da sønnesønnen flyttet herifra, kom en ny Alsetkar hit, Ola Gunnarsen, og etterkommerne har senere hatt hand om Skallan, mens slekta kom bort på sjølve garden.

I 1875 er plassen kalt Skallan, og husmannsfolket hadde 2 he­ster (!), 1 okse, 3 kyr, 13 sauer og 6 geiter, mens utsæden var 3/8 t. bygg, litt blandkorn, 3/4 t. havre og 1 1/2 t. poteter. Omkring 1955 var det 1 hest, 3 kyr, 2 ungnaut, 11 sauer og 1 gris på bruket. Det er 30 da dyrka jord og 162 da produktiv skog her.

Brukere

-1788-1796 Jon Olsen fra Alset, f. 1734, d. 1788. G.1762 m. Brynhild Persdt. fra Utstoggo Garberg, f. 1737, d. 1796.
Barn:

 1. Ola, f. 1764, d. 1769.
 2. Per, f. 1767, d. 1771 da han falt i ei gryte med varmvatn.
 3. Ola, f. 1771, g.m. Kari Olsdt. Volset, se Volsetsvea.
 4. Per, f. 1774, tok over plassen.
 5. Ingrid, f. 1781, død som spedbarn. 1797-1832 Per Jonsen, f. 1774, d. 1814.

G.1797 m. Brynhild Bersvensdt. Fuglem fra Nesto, f. 1775, d.

1842, søster til Marit Alsetkleven.

Barn:

 1. Brynhild, f. 1798, losjerte her, død ugift 18 (levde 1843). Barn: Gunnar, f. 1828 (far: Ola Gunnarsen Overvik, Ustistoggo), se Ryggen under Uglan.
 2. Bersven, f. 1801, g.m. enke Berit Jonsdt. Mogardstrøen og kom dit.
 3. Jon, f. 1804, g.m. Kirsti Olsdt. Bårset, se Garbergsbrua. 1833-1839 Jon Persen og Kirsti Olsdt. drev plassen for mor

hans, men flyttet ned til Garbergsbrua, plass under Oppistoggo Garberg.

1840-1878 Ola Gunnarsen fra Alset, f. 1812, d. 1892. G.1836 m. Siri Haldorsdt. fra Eidemsmyra, f. 1810, d. 1899.
Barn:

 1. Gunnar, f. 1837, g.m. Ingeborg Jonsdt. Brenntrøen under Eidemsbrennan og kom dit.
 2. Haldor, f. 1840, g.m. Kari Renaldsdt. Eidemsgjerdet, se Sølvhaugen under Langli.
 3. Anders, f. 1843, g.m. Ingeborg Ingebriktsdt. Uthusmyren, se Roa (Brubakken) under Knektaunet.
 4. Per, f. 1846, d. 1850.
 5. Ingebrikt, f. 1849, g.m. Anne Nilsdt. Sirmoen, se Stenhaugtrøa under Grøtem.
 6. Per, f. 1853, tok over plassen.

1879-1912 Per Olsen, f. 1853, d. 19   , var skomaker. G. i 1879 m. Siri Evensdt. Kjøsnes fra Bårdgardsjardet, f. 1856, d. 1892. G.I 1896 m. Johanna Ingebriktsdt. Langlishaugen fra Oppihaugen, f. 1864, d. 19    .

Barn:

 1. Ola, f. 1879, dreng på Elvran i Lånke.
 2. Even, f. 1881, d. 1882.
 3. Siri, f. 1883, d. 1898.
 4. Gunder, f. 1885, tok over bruket.
 5. Ingeborg, f. 1888, g.m. Gunder Gundersen Bjørken, Brattåsen, fra Flora, bodde i Lånke.
 6. Olive, f. 1890, g.1920 m. Håkon Larssen Kleivan i Lånke, f. 1890. Barn: Margot, f. 1920, Leif. f. 1922, Peder, f. 1924, Sig­urd, f. 1928.
 7. Sigurd, f. i 2. ekteskap 1897, g.m. Ragnhild Estensdt. Gulset, se Skogly 49/22 under Uglan.

1913-1967 Gunder Persen Alsethaug, f. 1885, d. 15.6.1967. G.1911 m. Marit Haldorsdt. Langset fra Utigarden 38/1, f. Kvelloaunet 1889.

Skomakeren Per Ol­sen Alsethaugen ættet fra brukerne som satt på Alset for fire hun­dre år sia.

Skomakeren Per Ol­sen Alsethaugen ættet fra brukerne som satt på Alset for fire hun­dre år sia.

Barn:

 1. Peder, f. 17.3.1912, g.m. Julie Pedersdt. Hegseth, se Åsheim 120/11 under Stokkan.
 2. John, f. 19.1.1914, g.m. Othelie Andersdt. Rønning, f. 1912, bor i Lånke. Barn: Sigrid, Marit og Astrid Gunvor.
 1. Sverre, f. 1916, g.m. Kari Jensdt. Fremo, se Sollund 43/10 under Langli.
 2. Anders, f. 1918, g.m. Helga Olsdt. Punde, Pundsjardet 28/6, og kom dit.
 3. Ole, f. 1921, tok over bruket.

1968-        Ole Gundersen Alsethaug, f. 9.7.1921,