TJERNVOLLEN

Print Friendly, PDF & Email

Gnr. 46 Tjernvollen er en nybrottsgård fra vår tid. Gården ligger isolert i lia over veien til Børdalen, ca. 2 km. fra Alset. Tunet ligger høyt i lia, på ca. 400 meters høyde over havet og med dyrkamark rundt omkring husa. Navnet er opprinnelig et seternavn, setra har navn etter tjernet det ligger ved, som igjen har fått navnet etter vollen: Tjernvolltjerna. Det opprin­nelige navnet på tjerna er gått tapt, -om det da har vært noe. Selve setervollen heter i dag Klokkervollen, etter en av de tidli­gere brukerne.

Selv om Tjernvollen er et nybrott, har nytt navn og mangler i de gamle matrikler, kan det likevel være at det skjuler seg en gammel gård her – en ødegård. Dette er gamle setertrakter for Vølset, Bell og ett bruk på Hårstad (65/5). Begge de to første gårdene var i sin tid eid av Domkirken i Trondheim. Og om det har vært en ødegård her som aldri ble gjenryddet og tatt i bruk igjen, var det naturlig at Domkirken la ut gårdene til sine lei­lendinger. Hvordan Klokkergårdenkom til å erhverve seg setertrakt her, vet vi ikke.