TJERNVOLLEN GNR 46/1

Print Friendly, PDF & Email

Parten av Tjernvollen som hørte Botn på Bell til, ble i 1870 solgt til Ola Mikkelsen og han og kona ble bureisere på seter­vollen. Den gikk under løpenummeret til Bell, men fikk i mat­rikkelen 1891 eget gardsnummer. Anders Olsen fikk utskilt Tjernvollen 55/6 fra Vølset i 1885, og skjøte for 80 kroner. I 1897 fikk han utskilt en større part fra samme garden, Tjervollen 55/10, og skjøte for 500 kroner. Utvidelsa fortsatte da Anton An­derssen i 1927 kjøpte en part fra Bell – Tjernvoll østre 63/48. Fra eiendommen er utskilt Garbergselva 46/2 i 1914 til Tr.heim E.verk. Fradrag i skylda fikk bruket i 1898 også, da Skogsvollskogen ble utskilt fra Bell. I 1912 var Tjernvollen med i jordskif­te, sammen med Børdalen og Eidemsmarka her oppe.

I 1875 hadde Ola Mikkelsen og Åse Andersdt. 1 okse,2 kyr, 1 ungnaut, og 7 sauer, sådde litt og satte  3/4 t. poteter. Omkring

Ola Mikkelsen var en av flere rennbygger som i siste halvpart av 1800-åra kom til Innbygda. Her sam­men med sønnesøn­nen Anton.

Ola Mikkelsen var en av flere rennbygger som i siste halvpart av 1800-åra kom til Innbygda. Her sam­men med sønnesøn­nen Anton.

1955 var krøttera 1 hest, 2 kyr, 2 ungnaut, 16 sauer og 3 geiter. Dyrkajorda var 30 da. Det er 213 da produktiv skog. Bruket blir drevet sammen med Kvelloaunet.

Brukere

1871-1884 Ola Mikkelsen fra Bjørkåsen i Rennebu, f. 1822, d. 14.11.1913. G.m. Ås Andersdt. fra Gunnes i Rennebu, f. 1822, d. 1894.

De kom samtidig som en rennebufamilie kom til Sletnan. Ola og Ås hadde Marit Toresdt., f. i Surnadalen 1789, d.1881, mor til Ola, med seg. Familien bodde på Størset før den flyttet hit.

Barn:

  1. Marit, f. 1851, reiste til Amerika.
  2. Anders, f. 1855, tok over bruket.

1885-1925 Anders Olsen, f. i Rennebu 1855, d. 19.11.1933. G. 1884 m. Kari Eriksdt. Kjelstadhaugen, f. 1855, d. 28.8.1930.
Barn:

  1. Ole, f. 1884, d. 4.8.1922.
  2. Erik, f. 1887, g.m. Kari Ingebriktsdt. Røssetmoen, se Tjernvollen østre 63/53 nedafor.
  3. Anton, f. 1893, tok over bruket.

1926-1963 Anton Anderssen Tjernvold, f. 1893, d. 26.6.1963. G. 19     m. Marie Pedersdt. Bakken fra Uglan 49/5, f. 1892, d. 3.7.1968.
Barn:

  1. Kari, f. 25.6.1925, g.m. Peder Johannes Garberg, se Kvelloaunet 48/13.
  2. Arnold, f. 1934, død som spedbarn.

1964-        Kari og Peder J. Garberg.