TJERNVOLLEN ØSTRE GNR 63/53

Print Friendly, PDF & Email

Bruket ble utskilt fra Bell i 1926 til Selbu kommune, som solg­te til Erik Anderssen Tjernvold for 3 500 kroner, og setervollen ble et bureisningsbruk. Det ble bygd her omkring 1930. Et kvart hundreår senere var det 40 da dyrkajord her, 1 hest, 3 kyr, 2 ungnaut, 7 sauer, 5 geiter og 2 griser.

Brukere 1928-1951 Erik Anderssen Tjernvold fra Tjernvollen 46/1, f.

1887, d. 27.11.1946. G. 19    m. Kari Ingebriktsdt. Røssetmoen, f. 1887, d. 24.1.1953. Familien flyttet hit fra Røssetmoan.

 Barn:

  1. Anders, f. 1918, tok over bruket.
  2. Ingebrigt, f. 9.6.1919, g.m. Ingeborg Olsdt. Wullum fra Mal­vik, f. 1913, og bor der. Barn: Rigmor, f. 1949, Egil, f. 1953.
  3. Borghild, f. 19.10.1922, g.m. Erling Nervik fra Strinda, f. 1922, d. 1972, bor på Ranheim. Barn: Per Einar, f. 1943.
  4. Kari Oddlaug, f. 1.10.1924, g.m. Einar Bjørvik fra Strinda, f. 1923, bor på Ranheim. Barn: Anne Karin, f. 1948, Hallgeir, f. 1958.

1952- Anders Eriksen Tjervold, f. 21.5.1918. G.m. Tora Tomasdt. Hegseth, f. 19.7.1926. Familein bor i Hommelvik. Barn: Erik, f. 1955.