BØRDALEN GNR 47/1

Print Friendly, PDF & Email

Denne halvparten av Eidemseiendommen i Børdalen ble hø­rende til Ustigarden. Etter at Per Persen, sønnen der, kom til Eidemsbrenna, ble Børdalen nyttet i fellesskap av Brennan og Ustigarden, og senere delt mellom bruka. I 1865 ble Ustigardsparten i bruket her solgt til Lars Larssen Kvelloaunet for 45 spd. Han drev den sammen med Larsrommet på Eidemsnes­set. Eiendommen er senere delt slik: Børdalsremmet 47/1 -124 da skog • ble lagt til Flønestangen 61/16. Børdalen østre 47/4 lagt til Børdalen 47/2 og solgt til Alsetkleva. Børdalslia 47/6 solgt i 1919 av Lars Eidem til Peder P., Ole O. og Mons Eidem. (John Monssen og Ole 0. Eidem ble senere eiere av hver sin halvpart av 47/6, da Peder P. Eidem solgte parten sin i 1938). Fra 47/6 er utskilt Børdalsmyra 4 7/7 i 1949 og lagt til Børdalstrøa 47/5.

 

Bordalstrøa