LILLEVOLLEN GNR 60/3

Print Friendly, PDF & Email

Denne eiendommen er, som gardsnummeret viser, utskilt fra Eidem, men ligger på nordsida til Garbergselva og blir derfor plassert i dette bindet av bygdeboka.

Det var setra Litlvollen med marka omkring som i 1935 ble utskilt og solgt til Karl Magnus Bjørling. Den ble utskilt fra en eiendom som opphavlig hørte Negarden Eidem til, men senere til Eidemsbakken. Det ble bygd og flyttet hit omkring 1940.

Omkring 1955 var det hest, 4 naut, 12 sauer og gris i fjøset. Det er 35 da dyrkajord her og 150 da produktiv skog.

Om brukerne her, se Fossbakken 44/4 under Kjelstad. Det

var Olav Bjørling som i 1935 kjøpte Litlvollen av Johan Olsen Eidem. Foreldra Karl og Marit Bjørling tok senere over, og ga fra seg til sønnen Georg Bjørling, og etter ham ble brorsønnen Per Inge Olavsen Bjørling, f. 2.11.1945, eier.