BØRDALEN GNR 47/2

Print Friendly, PDF & Email

Ola Torkjelsen på Eidemsnesset ga i 1807 svogeren Anders Jonsen Størset skjøte på de 3 marklag han eide av Børdalen, men tok seg sjøl kår i eiendommen. Det er trulig at Børdalen var arven Brynhild Torkjeldsdt. Størset fikk etter foreldra og at den var drevet under Størset også før 1807. Men der strevde de hardt økonomisk og overdrog Børdalen til Kristen Persen Ner-Hoem, som også var gift med ei fra Eidemsnesset. Sviger­sønnen deres, Ola Jonsen Sandvik på Ner-Hoem, solgte parten sin i Børdalen i 1820 til Bersven Sjurdsen Lille-Evjen, Seienget, og under det bruket var eiendommen seter i tretti år. Da kjøp­te Ola Tomassen Eidem, Framistoggo Yster-Eidem. Etter ham gikk bruket til auksjon og Ola Anderssen Eidem ble eier. Han solgte til Gunnar Sjurdsen Alsetkleven i 1890 for 520 kro­ner. Bruket har senere hørt Alsetkleva til, så nær som Børdalsøya bVS, som Gunnar solgte til Torkjel Olsen Eidemsnesset, gnr. 58/9.