MOEN VESTRE GNR 27/5 (ØYBAKKEN)

Print Friendly, PDF & Email

Etter at Moen i 1913 var delt, ble husa på denne gårdparten bygd på den nedlagte husmannsplassen Øybakken, som også ble det lokale navnet på den nye bustaden.

Omkring 1955 var det 1 hest, 8 kyr, 2 ungnaut, 6 sauer og 1 gris på bruket. Dyrkajorda var den gangen 65 da, men er nå vel 100 da. Det er 770 da produktiv skog, som gir 65 kbm årlig tilvekst. Av den utgjør Bakremmet 9/5 en vesentlig del. Det er opphavlig utskilt fra Utigarden Grøtem, men ble kjøpt fra Negarden Grøtem og lagt til Moen. Brødrene Peder og Anton Mo­en tok over Bakremmet da Moen i 1913 ble delt.

Brukere

1912-1963 Peder Pedersen Moen, f. 14.10.1891, d. 24.7.1980. G.1927 m. Halfrid Kristine Pedersdt. Stamnes fra Svendsås (Oppigarden Svinås), f. 25.12.1902.

Barn:

  1. Magna, f. 11.6.1928, g.m. Knut Johansen Presthus fra Horg, f. 1933. Barn: Kåre Magnar, f. 1967.
  2. Per Magne, f. 1931, tok over bruket.

1964-        Per Magne Pedersen Moen, f. 18.5.1931. G.m.  Marit  Torsteinsdt.  Voldset fra Bårsetmoen 54/11,  f. 18.7.1931.

Barn:

  1. Hjørdis, f. 2.10.1953, g.m Kristian Olavsen Stamnes (se 26/1) f. i Trondheim 1950. Barn: Børge, f. 1974, Siri, f. 1976.
  2. Gunn Tove, f. 18.9.1957.
  3. Per Håvard, f. 26.10.1962.