MOBAKKEN ØVRE GNR 27/2 (ØVER MOBAKKEN)

Print Friendly, PDF & Email

Husmannsplassen oppe imot Pundsåsan ble utskilt fra Moen så tidlig som i 1895 og delt mellom Mikkel Persen og svogeren Ola Tomassen. Ola Tomassen fikk skjøte på øvre parten for 1 100 kroner. Det var Mikkel som alt fra 1876 hadde hatt bygselbrev på plassen, som var heimplassen hans. Han hadde det­te året også fått utvidet den opphavlige plassen noe. Mikkel var ungkar og ordnet ikke skjøte på sin part i 1895. Det ble først gitt i 1902, og da til Ola Tomassen for 500 kroner. Mikkel avsto sin part til halvsøsteren Siri og mannen imot å få opphold her sine «livs dage». Parten hans, Mobakken nedre 27/3, ble i 1955 strøket i matrikkelen, dvs. at nummeret ble sammenføyet med bnr.2.

Da Siri Mikkelsdt., dattera på Moen, og Per Jonassen i 1843 bygslet plassjorda, var den på 20 mælinger. Plassen er i 1875 kalt Mobakken østre og var rimeligvis kalt Ysterbakken, i motsetning til vestre, som ble kalt Yterbakken. Krøttera her var den gangen 1 okse, 2 kyr, 1 ungnaut, 7 sauer og 4 geiter og utsæden 3/8 t. bygg, like mye havre og 2 t. poteter. Omkring 1955 var det 1 hest, 3 kyr, 2 ungnaut, 11 sauer og 1 gris i fjøset. Dyrkajorda er 30 da.

Brukere

1843-1862 Siri Mikkelsdt. fra Moen, f. 1814, d. 1862. G.1843 m. Per Jonassen fra Jonashåggån på Øver-Solem, f. 1811, d. 1889, som var g.I m. Ingeborg Sjurdsdt.

Per var dreng på Setsås da han giftet seg og bygslet her. Barn:

 1. Kari, f. 1842, d. 1843.
 2. Mikkel, f. 1844, bodde heime, død ugift 1924.
 3. Kari, f. 1846, d. 1849.
 4. Marit, f. 1850, død ugift 1898.

1863-1890 Per Jonassen, f. 1811, d. 1889, enkmann etter Siri Mikkelsdt. G.I 1866 m. Ingeborg Sjurdsdt. Dyrdalsplassen, f. 1825, d. 1894.
Barn:

 1. Siri, f. 1867, tok over plassen.
 2. Dødfødt barn i 1871.

1891-1927 Siri Persdt.,i. 1867, d. 24.5.1939.

G.1891 m. Ola Tomassen Flønesaunet, f. 1859, d. 1934.

De drev plassen sammen med halvbror hennes, Mikkel som satt med bygselen. Barn:

 1. Peder, f. 1891, tok over bruket.
 2. Ingeborg Serine, f. 1896, død som spedbarn.
 3. Anne, f. 13.4.1898, g.m. Karl Korneliussen Lindseth, Setsåsbakken 30/5, se Skjetnåsen 115/23 på Nekåbjørga i Flora.
 4. Thomas, f. 1900, tok over bruket.
 5. Ingvald, f. 15.5.1904, d. 1973, g.1939 m. Amunda Vold fra Ver­dalen, f. 1906, bodde på Røra i Nord-Trøndelag, senere på Steinkjer. Barn: Terje, f. 1940, Harald, f. 1945
 6. Mikal, f. 10.9.1912, død ugift 1974, bodde i Trondheim.

1928-1942 Peder Olsen Moen, f. 10.9.1891, død ugift 1942.
1943-      Thomas Olsen Moen, f. 6.5.1900.

G.1933 m. Ingeborg Kristiansen fra Vikna, f. 16.3.1905. Barn: Evelyn, f. 1938, g.m. Ola Olsen Stamnes, se Ustigarden Stam­nes 26/1, tok over bruket.