MOBAKKEN GNR 27/4 (UTIÅSEN)

Print Friendly, PDF & Email

Ola og Ingeborg, bureiserne her, fikk i 1842 bygselbrev på 8 mælinger av Moen, her de hadde slått seg ned et par år før. Det var altså på samme tid som Siri og Per satte seg ned på Yster Mobakken. Da datter til bureiserne, Gjertrud, og Gunnar An­derssen bygslet, fikk de med et jordstykke i tillegg til den gam­le plassen. I 1907 ble plassen utskilt fra Moen og Ola Gunnarsen fikk skjøte for 1 100 kroner.

Denne plassen er i 1875 kalt Mobakken nedre, kan hende bare et papirnavn. Det var da 2 kyr, 1 ungnaut, 4 sauer og 4 geiter og en utsæd på  1/4 t. bygg,  1/2 t. havre og 1 t. poteter på plassen. Det er 27 da dyrkajord her. I 1906 brann husa på bruket ned.

Brukere

1840-1869 Ola Olsen fra Punde, f. 1799, d. 1887. G.1828 m. Ingeborg Kristensdt. fra Nystoggoplassen på Øver-Hårstad, f. 1801, d. 1883.

De skulle egentlig ha hatt Punde, men slekta måtte ut der. Barn (begge født på Punde):

 1. Ragnhild, f. 1830, g.m. Jon Jonsen Stamnes, gnr. 25/2.
 2. Gjertrud, f. 1834, tok over plassen.

1870-1895 Gjertrud Olsdt., f. 1834, d. 1895. G.1863 m. Gunnar Anderssen Kvelloaunet fra Ner Kåråhaugen, f. på Alset 1835, d. 7.12.1913, sønnen til Anders Gunnarsen Alset og kona Kirsti Jonsdt., senere gift til Kåråhaugen.

 Barn:

 1. Ola, f. 1863, tok over plassen.
 2. Anders, f. 1867, g.m. Berit Olsdt. Eidem, se Setsåsbakkan 30/5.

1896-1933 Ola Gunnarsen, f. 1863, d. 1929. G.I 1890 m. Helke Jonsdt. Overvik fra Heggbakkan, f. 1859, d. 20.5.1903. G.I 1907 m. Marit Sivertsdt. Skrødal fra Litlvollen på Gorset i Soknedalen, f. 1868, d. 2.3.1936. (Hun var G. i 1886 m. Simen Jon­sen Skrødal fra Lesja, f. 1857, d. 1901, vegarbeider og bodde her. De hadde barna: Sigrid, f. 1887, g.m. Torger Sakshaug, se Løkka 63/68 under Bell, Berit, f. 1888, g.1909 m. Alfred Bernhard Andersen, f. 1889, bodde på Øfstisanden i Hegra, Si­vert, f. 1890, d. 1918, John, f. 1892, d. 1952, g.m. Martine Brennan, f. i Melhus 1891, d. 1976, bodde i Trondheim, Margrete, f. 1895, d. 1916, Inga Gurine, f. 1896, d. 1965, g. 1920 m. Johannes Tangen, f. 1900, bodde på Levanger, Alfred, f. 1898, g.m. Gu­drun Furan, se Sollia 63/56, Simon Otto, f. 1901, død ung.) Barna til Ola Gunnarsen:

 1. Peder, f. 1890, død som spedbarn (mor: Oline Persdt. Mobakken).
 2. Helga Gjertine, f. 1907, d. 1911.
 3. Gunnar Andreas, f. 1911, tok over bruket.

1934-1954 Gunnar Olsen Moen, f. 22.6.1911, g. 1937 m. Ingeborg Torstensdt. Voldset fra Bårsetmoen 54/11, f. 17.4.1916, flyttet til Røros.

1955-        Erling Jørgensen, f. i Stjørdalen 13.2.1919. G.1941 m. Bergljot Nilsdt. Overvik fra Heggbakken 134/2, f. 12.11.1916.
Barn:

 1. Per, f. 14.9.1941, g.m. Martha Bergitte Bråten, f. i Sokna på Ringerike 1943, bor på Hønefoss. Barn: Per Morten, f. 1964, Bjørn Erik, f. 1966, Kari Anne, f. 1970.
 2. Brit, f. 19.9.1943, g.m. Johan Skei fra Lånke, f. 1941, bor i Trondheim. Barn:
  Siv Heid, f. 1965, Berit, f. 1967, Jan Kåre, f. 1972.
 3. Kari, f. 10.4.1945, g.m. Svenn Moe i Trondheim, f. 1940. Barn: Anita, f. 1965, Grete, f. 1968, Vidar, f. 1974.
 4. Nils Kåre, f. 7.8.1953, g.m. Henny Kristin Sneisen fra Mostadmarka, f. 1954. Barn: Endre Håvard, f. 1978, Tonji Rena­te, f. 1979.
 5. Bjørn Einar, f. 7.8.1953, g.m. Gunn Bente Kjøsnes, Litlnesset 151/6, f. 1960. Barn: Hilde, f. 1978.
 6. Kjell, f. 3.5.1954.
 7. Svenn, tvilling, f. 1954.