MOTRØEN VESTRE GNR 27/7 (YTER MOTRØA)

Print Friendly, PDF & Email

Det var på 22 mælinger jord fra Moen at Jon Bernsen i 1851 fikk bygselbrev. Men han og Anne Sjurdsdt. begynte som bu­reisere her noen år tidligere. Hun døde alt i 1850 og Jon og de to barna fikk utlagt verdien av stua, 4 spd., under skiftet etter henne året etter. Han var nødt til å holde skifte, da han skulle gifte seg igjen. Det var utenkelig den tid for en enkmann på plass eller gardsbruk å være uten kvinnfolkhjelp. Både hus­stell og fjøsstell var arbeid for kvinner.

Ikke før i 1920 ble Yter Motrøa utskilt, og da fra gnr. 27/5. Husmannen Bernt Jonsen fikk skjøte for 2 700 kroner. I 1959 solgte Alf Sæterhaug jorda til Emil Moen, som la den til Yter Mobakken, men holdt igjen husa. Hus og tomter solgte han se­nere under navnet Solheim 27/12 til Arne Tessem. I 1973 ble Per Magne Moen , gnr. 27/5, eier av jorda.

I 1875 er plassen kalt Motrøa øvre, og her var 1 okse, 2 kyr, 1 ungnaut, 5 sauer og 5 geiter i fjøset, og utsæden  1/4 t. bygg,  1/2 t. havre og 3 t. poteter. Det er 30 da dyrket og 20 da produktiv skog på bruket.

Utskilt fra Yter Motrøa er: Strandli 27/10 i 1936 til Tomas Moen, Hagen 27/16 i 1968 til Ester Hammervold og Solheim 27/12, som før nevnt.

Brukere

1846-1875 Jon Bernsen fra Utistoggo Stamnes, f. på Soffihaugen (se Stamnesåsen 25/4) 1810, d. 1892. G. i 1840 m. Anne Sjurdsdt. fra Hårstadrenin, f. 1811, d. 1850. G.I 1852 m. Brynhild Jonsdt. Øver-Hoem, f. 1812, d. 1895.
Barn i 1. ekteskap:

  1. Bernt, f. 1842, tok over plassen.
  2. Ragnhild, f. 1844, g.m. Ole Kristensen Ner-Hoem, reiste til Amerika. Barn: Anne, f. 1869 (far: Ola Tomassen Bell).
  3. Gunhild, f. 1848, d. 1849.

Barn i 2. ekteskap:

  1. Jon, f. 1852, g.m. Brynhild Tomasdt. Grøtemsdalen, se Fuglemsmoen under Lekvoll.
  2. Anne, f. 1854, d. 1856.

1876-1923 Bernt Jonsen, f. 1842, d. 1933. G.1873 m. Eli Olsdt. Slind fra Nedpå-Garden, f. 1847, d. 1923. sø­ster til Brynhild Moodden.

Ennå i 1875 losjerte denne familien på Moen. Året etter fikk Bernt bygselbrev på Motrøa øvre, som foreldra hans hadde. I 1879 svarte både Bernt og Eli og foreldra hans skoletoll som husmannsfolk. Barn:

  1. Anne, f. 1875, d. 1899.
  2. Gurine, f. 1878, bodde i Trondheim, død ugift.
  3. Ragnhild, f. 1883, tok over bruket.
  4. John, f. 1886, d. 1972, g.m. Elise Margrethe Mathisen fra Fredrikstad, f. 1897, d. 1949, bodde i Fredrikstad. Barn: Ei­lif. f. 1921, Thorleif. f. 1924.

1924-1934 Ragnhild Berntsdt. Moen, f. 1883, død ugift 25.1.1969. Barn: Alf. f. 1914 (far: Jakob Sæterhaug fra Trond­heim), tok over bruket.

1935-19 Alf Sæterhaug, f. 13.12.1914, og kona Anna, f. 27.11.1921.