MOTRØA ØSTRE GNR 27/8 (YSTER MOTRØA)

Print Friendly, PDF & Email

I 1845 ga Per Jonsen Moen bygselbrev til stesønnen Mikkel og Ola Jonssønner på hver sin husmannsplass. De var bare gutte­ne ennå og Mikkel var jorddreng på Moen. Hva mening Per hadde med dette er usikkert, men trulig ville han sikre stesøn­nene en bustad i tilfelle familien måtte ut fra garden. Det var tegn alt den gangen som tydet på at tida deres på sjølve garden snart tok en ende. Senere reiste alle disse til Amerika. Det var 30 mælinger på Trøa som Ola Jonsen fikk, svært mye til hus­mannsplass å være, mens Mikkel skulle ha Svea. Det ble ikke bygd på Ystertrøa før Mo-folketTomas og Ingeborg måtte for­late Moen.

I 1932 ble plassen utskilt fra Moen og Kari Olsdt. Eidem, dat­ter til siste bygselfolket, fikk skjøte for 3 400 kroner.

I 1875 var det 2 naut, 8 sauer og 4 geiter i plassf jøset og utsæ­den litt bygg, 1 kvarter havre og 2 t. poteter. Det er 40 da dyr­ket på bruket. Omkring 1955 var buskapen 3 kyr, 2 ungnaut, 4 sauer og 2 geiter.

Brukere

1872-1877- Tomas Persen, d. 1877, 53 år, og Ingeborg Jonsdt. flyttet hit etter at de gikk fra Moen. Da han var død, tok hun og barna seg arbeid på gardene i grenda. Om denne familien se Moen.

1883-1920 Ola Olsen d.y. fra Pundsjardet, f. 1855, d. 1920. G. 1880 m. Berit Pdlsdt. fra Ustpå-Jardet Sandvik, f. 1854, d. 1914, som var søster til Per Moen. Barn:

 1. Paul, f. 1880, reiste til Amerika i 1902.
 2. Ola, f. 1881, d. 1882.
 3. Kari, f. 1884, død som spedbarn.
 4. Kari, f. 1885, tok over bruket.
 5. Berit, f. 1887, d. 1889.

1921-19     Kari Olsdt., f. 1885, d. 1977. G. 1909 m. Peder Olsen Eidem fra Ol-Malistoggo på Ustigarden Eidem, f. 1885, d. 1970. Barn:

 1. Ole, f. 1910, tok over bruket.
 2. Berit Pauline, f. 26.3.1912, g. 1937 m. Oskar Olsen Græsli i Tydalen, f. 1907. Barn: Ola, f. 1938.
 3. Gunnar, f. 1913, d. 1930.
 4. Martin, f. 1914, død som spedbarn.
 5. Borghild Kristine, f. 1916, g.m. John Johansen Brandli, se Bjerklund 19/6 under Balstad.
 6. Anna Marie, tvilling, f. 1916r d. 1917.
 7. Karen Petrine, f. 1918, g.m. Gunnar H. Nyberg, gnr. 33/16 under Garberg.
 8. Marianne, f. 1921, g.m. Gunnar Kristiansen Wenberg, se Haugtun 12/10 under Fuglem.
 9. Gunnlaug, f. 14.11.1931, g.m. Per Olsen Græsli i Tydalen, f. 1920. Barn: Randi, f. 1958.

19 -19 Ole Pedersen Eidem, f. 10.1.1910. G. 1940 m. Mali Jonsdt. Langset fra Ustigarden 38/6, f. 6.9.1913.

 

Barn:

 1. Kari Petrine, f. 31.8.1940, g.m. Per Magne Pedersen Uglem, se Bakkeli 50/42 under Uglan.
 2. Karin Jenny,  f.  29.9.1949,  g.m.  Magnar Rønning,  bor i Lånke. Barn: Gunn Oddrun, f. 1971, Oddmund, f. 1973.
 3. Ola Morten, f. 28.8.1958, tok over bruket.