MO-ODDEN GNR 27/9

Print Friendly, PDF & Email

Denne husmannsplassen ble utskilt fra Moen i 1933 til Anton Pedersen Moen, som fikk skjøte for 1 600 kroner.

I 1875 var det 2 kyr, 1 ungnaut, 4 sauer og 3 geiter på plassen, og utsæden 1 åtting bygg,  1/4  t. havre og 1 1/2 t. poteter. Omkring 1955 var krøttera 2 kyr, 1 ungnaut, 3 sauer og 1 gris. Det er 12 da dyrkajord.

Fra bruket er utskilt Utsikten 27/13 i 1970 til Ella Fuglem og Brynjulf Langø.

Brukere

1860-1882 Arn Jonsen fra Ysterbakkan på Rolset, f. 1821, d. 1882. G. 1852 m. Brynhild Persdt. fra Nedpå-Jardet Mebost, f. 1826, d. 1926. Barn: Peder, f. 1857, tok over plassen.

1883-1928 Peder Arnsen, f. 1857, d. 1941. G. 1885 m. Brynhild Olsdt. Slind fra Nedpå-Garden, f. 1860, d. 19    , søster til Eli Motrøen.

Barn:

 1. Anne, f. 1885, reiste til Amerika, død ugift 1968.
 2. Bergitte, f. 1887, bodde på Ranheim. Barn: Arne, f. 14.3.1916, g. 1942 m. Emma Arntsdt. Ulkestad fra Lensvika, f. 1910, bodde i Selbu, senere i Strinda. Barn: Per Borge, f. 23.6.1943, Åse Marie, f. 23.4.1946.
 3. Gurine, f. 1889, sjukesøster, reiste til Amerika, død ugift 1978.
 4. Anton, f. 1892, tok over bruket.
 5. Ola, f. 1893, g. 1932 m. Jørgine Jonsdt. Sandvik, Ustpå-Jardet 20/5, f. 1902, d. 1962, bodde i Strinda. Barn: Per, f. 1935.
 6. Bertha Olina, f. 1897, g. 1922 m. Ivar Langø i Trondheim, f. 1900, d. 1968. Barn: Ella Marie, f. 1923, g.m. Arnold Olavsen

 

Sykkelrytteren   Ola Moen,  visstnok etter han vant NM på 100 km i 1921.

Sykkelrytteren Ola Moen, visstnok etter han vant NM på 100 km i 1921.

 

sen Fuglem, Uglsletta 50/2, Brynjulf. f. 1925. 7. Johan Olaus, f. 1900, reiste til Amerika, d. 1962. 1929-1969 Anton Pedersen Moen, f. 28.7.1892. G. 1924 m. Marit Halvardsdt.   Flønes   fra  Flønesaunet   61/11,   f.   6.6.1900,   d. 4.5.1964.
Barn:

 1. Per Brynjulf. f. 1924, tok over bruket.
 2. Mali, f. 21.9.1927, g.m. Per Wullum i Strinda, f. 1928. Barn: Elin, f. 1956.

1970-        Per Brynjulf Antonsen Moen, f. 4.3. 1924. G. m. Jen­ny Bardosdt. Hegseth fra Bergstad 19/17 på Balstad, f. 9.5. 1926.

Barn:

 1. Arnstein, f. 25.4.1949.
 2. Bård, f. 16.2.1954.
 3. Trond Vidar, f. 13.9.1960.