MOBAKKEN ØVRE GNR 27/11 (YTER MOBAKKEN)

Print Friendly, PDF & Email

Helt til 1948 var denne plassen på bygsel. Da fikk enka Anne Olsdt. Moen den utskilt fra Moen og skjøte for 3 000 kroner. Første bygselbrevet er dattert våren 1848, men bureiserne Er­ik og Ingeborg hadde slått seg ned her året før. Ingeborg døde like etter og søster hennes var husholder for Erik i mange år. Han tok så Malena Estensdt. fra Motrøa og mannen inn som sytninger og etterkommere fra dem ble værende her.

I 1875 var krøttera på plassen 1 okse, 2 kyr, 4 sauer og 2 geiter og utsæden 1 åtting bygg,  1/2 t. havre og 2 t. poteter. Omkring 1955 var det 2 kyr, 1 ungnaut, 10 sauer og 1 gris. Det er nå 60 da dyrkajord her. Fra bruket er utskilt Elinbu 27/15 i 1967 til Jarle Sivertsen.

Brukere

1847-1874 Erik Olsen fra Lykkjjerdet på Skjerdingstad i Mel­hus, f. 1800, d. 1884, kom i 1843 til Punde som dreng. G. 1846 m. Ingeborg Ellevsdt. fra Løvsetjerdet i Melhus, f. 1803, d. 1848.

De hadde ett barn, dattera Ellen, f. i Melhus 1831, som kom etter til Selbu i 1857, men døde i 1862. Da Ingeborg flyttet hit, følgte søster hennes, Eli Ellevsdt., f. 1799, og stelte huset for Erik, men hengte seg våren 1870.

1875-1905 Per Pålsen fra Størsetjardet, f. 1843, d. 3.6.1912, kom til Moen som dreng og ble altså værende her i grenda. G. 1871 m. Malena Estensdt. fra Ner Motrøa, f. 1844, d. 4.2.1916.

Barn:

 1. Esten, f. 1864, d. 1866.
 2. Oline, f. 1870, g.m. Gunder Persen Stamnesåsen, se Stor­haugen under Oppigarden Svinås. Hun hadde først sønnen Peder, f. 1890, død som spedbarn, med Ola Gunnarsen Moen.
 3. Paul, f. 1875, tok over plassen.
 4. Esten, f. 1877, d. 1953, g. 1910 m. Berit Persdt. Moen, f. 1882, d. 1974, bodde på Brubakken i Mostadmarka. Barn: Palmer Melvin, f. i Amerika 1911, Peder, f. 1912, g.m. Bergljot  Nilsdt.   Engan,   Tømra  30/38,   Einar,   f.   1915, Emma, f. 1918.
 5. Ole, f. 1879, g. 1901 m. Mette Kristine Mathiasdt. Korsveien fra Lånke, f. 1877, bodde på Grytbakken i Lånke. Barn: Sigurd Martin, f. 1897, Peder, f. 1902, Magne, f. 1904, Kaspara, f. 1906, d. 1907, Odd, f. 1908, Kåre, f. 1911, Alf. f. 1913, Ottar, f. 1916, Gerda, f. 1919.
 6. Berit, f. 1881, reiste til Amerika.
 7. Bernt, f. 1883, reiste til Amerika.
 8. Edvart, f. 1885, d. 1969, g. 1948 m. enke Signe Kaspersen, f. på Frosta 1891, bodde på Lånkmoen i Lånke. Barn: Peder, d. 1908.
 9. Sigrid, f. 1887, død ugift 1957, bodde på Lånkmoen.
 10. Marie, f. 1889, g.m. Ole Pedersen Stamnes, se Dahlø 26/3 under Stamnes. 1906-1951 Paul Persen, f. 1875, d. 23.7. 1942. G. 1902 m. Anne Olsdt. Fossum fra Svinåsplassen på Negarden Svinås, f. 1880, d. 17.10.1970.

 Barn:

 1. Peder, f. 21.9.1902, død ugift 18.9.1978.
 2. Brynhild, f. 1904, g.m. Johan Tomassen Nytrø, Nytrøa 38/10 under Langset.
 3. Malene, f. 1905, g.m. Thomas Olsen Engan, Ustistoggo 17/2.
 4. Oline, f. 13.11.1907, g. 1928 m. Torleif Renbjørg fra Stjørdalen, f. 1901. Barn: Alfhild Pauline, f. 1929, Haldis, f. 1941, Åse, f. 1948.
 5. Ole, f. 1909, g.m. Karine Ingebrigtsdt. Langseth, se Tømratun 30/44
 6. Anna, f. 1911, g.m. Paul Tomassen Punde, se Myrvang 30/66 under Setsås.
 7. Emil, f. 1912, d. 1919.
 8. Olav, f. 16.8.1914, g. 1939 m. Sylvia Anna Juliussen fra Mer­åker, f. 1912, og bor der. Barn: Solveig Oddrun, f. 1940, Anny, f. 1946, Paul Steinar, f. 1949.
 9. Paula, f. 1916, g.m. Peder Tomassen Kjelstad, Kjelstadmyran 44/2.
 10. Emil Birger, f. 1919, tok over bruket
 11. Gunvor, f. 2.2.1923, g.m. Karl Fagerli, f. 1925, bor i Stjørdalen. Barn: Arnfinn, f. 1952, LivErna.f. 1960, Tove, f. 1962.

1952-1977 Emil Paulsen Moen, f. 7.9. 1919. G. 1947 m. Gerd Andersdt. Varmbo fra Hommelvik, f. 14.5.1927.
Barn:

 1. Åse, f. 4.11.1945, G. i m. Kjell Magnar Bjørling, Bakketun 31/9 under Siran, I m. Torleif Rolfsen. Barn: Roger, f. 1962, og Venke, f. 1964. Anita, f. 1968 og Tor Åge, f. 1969.
 2. Eskil, f. 9.10.1947, g.m. Grete Larsen fra Hommelvik, f. 1951. Barn: Rune, f. 1970, Morten, f. 1972.
 3. Ann Peggy, f. 1.5.1949, g.m. Terje Halseth i Hommelvik, f. 1947.
  Barn: Christen, f. 1971, Børge, f. 1975.
 4. Paul Arne, f. 1950, tok over bruket.
 5. Grete, f. 5.9.1951, g.m. Ivar Lien, Solbakken 93/14 under Kyllo.

1978-      Paul Arne Emilsen Moen, f. 9.7.1950. G.m. Marie

Torbjørnsdt. Slind fra Hommelvik, f. 4.8.1951. Barn: Lena, f. 1971, Kari-Ann, f. 1975.