MOSVEA

Print Friendly, PDF & Email

Det skal ha bodd folk på Svea. Her ble 20 mælinger jord bygs­let bort i 1845 til sønnen på Moen – Mikkel Jonsen – den gangen bare fjorten år. Det var mora og stefaren som da satt med gar­den, men hele denne familien måtte vike gard og plass. Ellers vet vi ikke noe sikkert om denne bustaden. Svea ble med i den parten av Moen – gnr. 27/6 – som i 1912 ble utskilt til sønnen der, Anton Pedersen, men da han kjøpte jord på Fossan, tok broren Peder over eiendommen, som slik ble slått sammen med gnr. 27/5.