PUNDSÅSAN GNR 28/5

Print Friendly, PDF & Email

I bygselbrevet til Ola Persen fra Stiftelsen i 1870 er denne husmannsplassen kalt Pundsåsen østre. Det første bygselbre­vet ble gitt i 1822 og dette året flyttet sønnen på Punde – Per Pålsen – og Litl-Brynhild Flønes inn på Åsan, som bureisere. Sønnesønnen John fikk i 1920 plassen utskilt og skjøte fra Th. Angells Stiftelser.

Husmannen på Åsan skulle være en mye mer driftig kar enn broren Ola som hadde garden. Vi finner at han i 1853 lånte 100 spd. imot pant i plasshusa og både han og sønnene drev med leiekjørinG. i 1875 hadde brødrene Pål, Stor-Ola og Litl-Ola 2 hester på plassen. Ellers var det 2 kyr, 8 sauer og 3 geiter i plassf jøset. Utsæden var godt 1 t. korn og 2 t. poteter. Omkring 1955 var krøttera 1 hest, 4 kyr, 1 ungnaut, 16 sauer og 2 griser. Det er 50 da dyrkajord her og 364 da produktiv skog med 18 kbm årlig tilvekst.

De tre første brukerpar som er først på Pundsgjerdet 28/6 skal etter tradisjonen ha bodd på en annen plass, Jardimannsplassen, rett vest for den nåværende bustaden på Punde. Det må etter dette være Ola Olsen og Kari Olsdt. som først ryddet og bygde på gnr. 28/6.

Malena Persdt. døde 1914 og sønnen Ole d.e. 1851. S.

Brukere

1822-1866 Per Pålsen fra Punde, f. 1789, d. 1866. G.1820 m. Brynhild Persdt. d.y. fra Øvergarden Flønes, f. 1791, d. 1875.

Barn:

 1. Pål, f. 1821, g.m. Berit Persdt. Heggset, se Ustpå-Jardet Sandvik.
 2. Per, f. 1822, død som spedbarn.
 3. Ingeborg, f. 1823, bodde heime, død ugift 1869.
 4. Per, f. 1825, flyttet til Stjørdalen i 1840, g. der 1866 m. Inge­borg Olsdt. Gjevingplassen, f. ca. 1840.
 5. Gjertrud, f. 1828, død ugift på Moen 1877. Barn: Peder, f. 1861 (far: Jon Olsen Balstaddalen), oppfostret på Moen, g. 1890 m. Anne Einarsdt. Stamnes, Utistoggo, se Grubba 143/8 på Slindan.
 6. Ola d.e., f. 1832, tok over plassen.
 7. Ola d.y., d. 1836, flyttet til Stjørdalen i 1854, bodde senere heime, død ugift 1876.

1867-1920 Ola Persen d.e., f. 1832, d. 29.10.1920. G.1872 m. Ragnhild Olsdt. Punde, f. 1847, d. 22.9.1918.
Barn:
1. og 2.Dødfødt barn i 1872 og 1873.

 1. Brynhild, f. 1874, død ugift i Trondheim. Barn: Ragna, f.1.8. 1909, d. 1938 etter at hun nettopp var g.m. John Sivert­sen Eidem, Eidemsjardet 56/12.
 2. Ingeborg, f. 1877, død ugift 18.9.1943.
 3. Peder, f. 1879, g.m. Ragnhild Persdt. Stamnesbakken, se Dalbakk 26/11 under Stamnes.
 4. Ole, f. 1881, bodde i Trondheim, død ugift.
 5. Johanna, f. 1884, død ugift 27.6.1944.
 6. Paul, f. 1886, død ugift 4.3.1945.
 7. Johan, f. 1887, tok over plassen.
 8. Jørgine, f. 1890, d. 1946, g.m. Nils Persen Rønsberg, Trøa 104/4, bodde i Strinda.
 9. Ragna, f. 1894, d. 19    .

1921-1947 John Olsen Punde, f. 1887, død ugift 27.12.1967, drev bruket sammen med søstera Ingeborg.

Fosterbarn:

 1. Bjørn Kaseth, f.i Trondheim 23.2.1922, tok over bruket.
 2. Ottar Røstvold, f. i Trondheim 17.4.1924, g.m. Solveig Haldis

Sivertsdt. Sesseng, Espbakken 30/25, se Løkvang 75/7 under Berge.

1948-       Bjørn Kaseth, f. 23.3.1922. G.1944 m. Olga Olsdt. Punde fra Pundsjardet 28/6, f. 14.3.1923. Barn: Marit, f. 19.11.1945, g.m. Oddvar Olsen fra Løvli 136/4 under Sæter, f. 1.10.1939, tok over bruket. Barn: Frode, f. 1964, Arild, f. 1967, Atle, f. 1969, Elin, f. 1976.