PUNDSGJERDET (PUNDSJARDET) GNR. 28/6

Print Friendly, PDF & Email

De som ble bureisere her, Nils og Helke, hadde først bygslet halve Punde av Stiftelsen, som bror hans, Pål, avstod. Men de måtte gi opp gardsdrifta og ble husmannsfolk. Helke døde snart og etter at sønnen ble gift og drev plassen ei tid, reiste he­le familien ut av bygda. En sønn på Punde tok på ny fatt som husmann her. Slik som bureiserne, var også Ola Pålsen og Ma­li Olsdt. av gardmannsfolk, men havnet som plassfolk.

I 1920 fikk husmannen Ole Pålsen utskilt plassen fra Punde og skjøte fra Stiftelsen.

I 1875 var det 3 kyr, 1 ungnaut, 4 sauer, 4 geiter og 1 gris på plassen og utsæden  1/2 t. korn og 1 1/2 t. poteter. Omkring 1955 var det 1 hest, 3 kyr, 2 ungnaut og 9 sauer på bruket. Det er 15 da dyrkajord her og 394 da produktiv skog med 20 kbm årlig til­vekst.

Brukere

1792-1798 Nils Olsen fra Punde, f. 1744, flyttet til sist ut av bygda sammen med sønnen.

G.1774 m. Helke Tomasdt. fra Øver-Lia, f. 1742, d. 1795. Barn: Ola, f. 1775, tok over plassen.

1799-1806 Ola Nilssen, f. 1775. G. 1799 m. Brynhild Bersvensdt. Kallarstrøen, f. 1775.

Familien flyttet ut, trulig til Innherad. Barn:

 1. Nils, f. 1800, g.i Verdal 1833 m. Gunhild Olsdt. By, Rossvoll.
 2. Bersven, f. 1802.
 3. Helke, f. 1804.
 4. Marit, f. 1806.

1810-1845 Ola Pålsen d.y. fra Punde, f. 1782, d. 1862.

G.1810 m. Mali Olsdt. fra Yster-Eidem, f. 1785, d. 1866.
Barn:

 1. Kari, f. 1811, g.m. Erik Bersvensen Balstadmoan.
 2. Pål, f. 1815, drev plassen sammen med foreldra, døde om natta i et fjøs ved Jonsvatnet hausten 1868, ugift, men et barn: Gjertrud, f. 1849 (mor: Gunhild Andersdt. Setsåsbakken, Skrabben), oppfostret her, flyttet til Stjørdalen i 1868.
 3. Ola d.e., f. 1817, tok over plassen.
 4. Nils, f. 1823, flyttet til Stjørdalen i 1842, g. der 1856 m. Mar­grete Karlsdt. Hognesaunet, f. 1831, d. 1876.
 5. Ola d.y., f. 1829, g.m. Anne Tomasdt. Stubbe, se Skrabben under Setsås.

1846-1883 Ola Olsen d.e., f. 1817, d. 1881. G.1846 m. Kari Olsdt. Hammersveen (se Bruplassen på Grøtem), f. 1823, d. 1897.

Barn:

 1. Ola d.e., f. 1846, d. 1923, flyttet til Trondheim i 1867, g. m. Gjertrud Olsdt. Solbjør, f. i Nesset pgj. i Romsdalen 1848, d. 1923, bodde på Gudå i Meråker under navnet Hammer. Barn: Karen Ovedie, f. 1880, Ole Martinus, f. 1884.
 2. Mali, f. 1850, d. 1854.
 3. Ola d.y., f. 1855, g.m. Berit Pålsdt. Sandvik, se Yster Motrøa 27/8.
 4. Mali, f. 1858, g.m. Ola Jonsen Fosshaugen, Hervikrommet under Fossan.

5. Pål, f. 1861, tok over plassen.
1884-1917 Pål Olsen, f. 1861, d. 1917.

G.1884 m. Helke Tomasdt. Grøtemsdalen, f. 1859, d. 1937. Barn:

 1. Ole, f. 1885, tok over bruket.
 2. Tomas, f. 1887, g.m. Kari Mikalsdt. Punde, 28/1, se der.
 3. Kari, f. 1890, d. 1915.
 4. Renald, f. 1895, d. 1914.
  1. Olaf. f. 1898, g.m. Marit Olsdt. Stamnes, se Nyheim 16/10 under Stamnes.

1918-1949 Ole Pålsen Punde, f. 1885, d. 2.10.1969. G.1904 m. Marit Pålsdt.  Fossum fra Svinåsplassen (Elveli 24/8), f. 1882, d. 25.9.1964.
Barn:

 1. Helga, f. 1905, d. 1914.
 2. Brynhild, f. 1906, g.m. Birger Nilssen Flønes, Sandvik vest­re 20/3.
 3. Karen Olive, f. 1908, g.m. Kristian Ingebrigtsen Høiby, Bardohaugen 16/6.
 4. Olga, f. 1911, d. 1918.
 5. Paula, tvilling, f. 1911, g.m. Birger Olsen Skogan, Stamnesåsen 25/4.
 6. Helga Kristine, f. 1918, tok over bruket.
 7. Olga, f. 1923, g.m. Bjørn Kaseth, Pundsåsan 28/5.

1950-        Helga Kristine Olsdt. Punde, f. 10.8.1918.

G.1943 m. Anders Gundersen Alsethaug fra Alsethaugen 45/3, f. 26.6.1918, d. 23.6.1978.

Barn: Oddvar Magne, f. 1943, g.m. Eli Halset, se Elvheim 30/43 under Setsås.