PUNDSBAKKEN GNR 28/7 (YSTER PUNDSBAKKEN)

Print Friendly, PDF & Email

Også her var det Pundskar som først slo seg ned. Per Olsen og Kari Olsdt. var bureisere her i 1780-åra. Han døde etter et ti­år og Kari og døtrene drev til hun døde. I 1826 ble det holdt skif­te etter henne på plassen «Østre Bakken», men da var alt nytt Pundsfolk flyttet inn her. Det var brorsønnen til Per Olsen -Per Persen – og kona Eli Olsdt., som var fra Punde og i slekt både med mannen sin og plassfolket. De bygslet «Østerbakken» av Stiftelsen dette året.

To hundreår etter bureisinga er det fortsatt av gamle Pundsfolket også på Ysterbakkan. Plassen ble utskilt fra Punde i 1920 til Ingvald Knutsen Wold som kjøpte den av Stiftelsen, Sønnen Knut har senere kjøpt Såsbakkan 30/5 som er lagt til bruket her.

I 1875 var plasskrøttera 2 kyr, 1 ungnaut, 8 sauer og 12 geiter, og utsæden  1/4 t. bygg,  1/2 t. havre og 1 1/2 t. poteter. Omkring 1955 var det 1 hest, 4 kyr, 1 ungnaut og 8 sauer på bruket som hadde 30 da dyrkajord. Nå er 73 da dyrket og den produktive skogen er 525 da med 18 kbm årlig tilvekst.

Brukere

-1792-1825 Per Olsen d.y. fra Punde, f. 1748, d. 1795. G.1778 m. Kari Olsdt, fra Ustigarden Røsset, f. ca. 1756, d. 1826, søster til Ingeborg Garberg, Nigarden.

Barn:

 1. Marit, f. 1779, d. 1786.
 2. Soffi, f. 1782, g.m. Sjurd Jonsen Velvesmoan, se Bakkhaug­en nedafor.
 3. Ingeborg, f. 1785, g.m. enkemann Pål Jonsen Størsetgjerdet.
 4. Marit d.e., f. 1790, levde i 1811, men død før 1826.
 5. Marit d.y., f. 1794, heime i 1826.

1826-1863 Per Persen d.e. fra Yter Pundsbakkan, f. 1785, død ved ei ulykke 4.5.1838 da en isdam gikk og rev kvernhuset i Stamneselva med seg, mens han stod og mol. G.1824 m. Eli Olsdt. fra Punde, f. 1796, d. 1863. Barn:

 1. Malene, f. 1823, tok over plassen.
 2. Ragnhild, f. 1827, g.m. Ola Olsen Fossan, bodde på Hoas i Lånke.
 3. Dødfødt gutt i 1833.
 4. Per, f. 1838, død som barn ?

1864-1884 Malene Persdt., f. 1823, d. 23.8.1914. G.1847 m. Ingebrikt Olsen Stamnesbakken, f. 1818, d. 19.9.1907.

Barn:

 1. Ola, f. 1848, d. 1851.
 2. Eli, f. 1850, g.m. Jon Jonsen Flønesøren, Nessøra.
 3. Ola, f. 1852, tok over plassen.
 4. Agnis, f. 1854, g.I 1894 m. enkmann Guttorm Persen Tildra på Skatval i Stjørdalen, f. 1839, d. 1896, I m. enkmann Edvart Eriksen Skive fra Åsen, f. 1863, d. 1931, barnlause ekteskap.
 5. Marit, f. 1856, død som spedbarn.
 6. Per, f. 1857, d. 1860.
 7. Mikal, f. 1859, død som spedbarn.
 8. Pauline, f. 1860, bodde heime, død ugift 1935. Barn: Eli, f. 1899, d. 1918, (far: Anton Tørum).
 9. Ingebrikt, f. 1864, d. 1865.

1885-1919 Ola Ingebriktsen, f. 1852, d. 1898. G. 1885 m. Anne Tomasdt. Flønesaunet, nordre, f. 1862, d. 12.6.1948, som senere flyttet til Øvertangen på Flønes som husholder og bodde der til hun døde.

Barn:

 1. Malene, f. 1886, d. 1899.
 2. Anne, f. 1890, tok over bruket.
 3. Inga, f. 1898, g.m. Bernhart Olsen Flønes, Flønesberget 61/4, bodde på Søråsen ved Jonsvatnet,

1920-1964 Anne Olsdt. Punde, f. 1890, d. 3.5.1971. G. 1919 m. Ingvald Knutsen Wold, f. i Kabelvåg i Lofoten 1891, d. 14.1.1964, sønnen til Knut Estensen fra Østerdalsvollen i Melhus, som var bror til Anders Vold som ei tid bodde på Nordsto Fuglem.

Barn:

 1. Knut Olav, f. 1919, tok over bruket.
 2. Mary Synnøve,  f.  12.11.1925,  g.m.  Kolbjørn Kristiansen Lien, Fredheim 30/62 under Setsås.

1965-      Knut Ingvaldsen Wold, f. 5.10.1919, d. 23.8.1977. G.

1947 m. Mary Sivertsdt. Guldseth (se Fossheim 149/10 under Aftret), f. 7.10.1924.

Barn:

 1. Ingar, f. 1948, d. 1949.
 2. Aud, f. 28.7.1950.
 3. Ingrid, f. 16.7.1957.