BAKKHAUGEN

Print Friendly, PDF & Email

Husmannsplassen Bakkhaugen lå ved grensa mot Setsås, vest for Setsåsplassene Skrabben og Skrabbskaftet, rett aust for Kalvhushaugen. Det var Soffi Persdt. og Sjurd Jonsen som var bureisere. Bygselbrev fra Stiftelsen ble ikke gitt før i 1856 til sønnen Jon og da var plassjorda vél 16 mælinger. Det bodde folk her til opp i 1900-åra. I 1875 hadde plassfolket 1 okse, 2 kyr, 1 ungnaut, 8 sauer og 9 geiter, så det var en stor plass. Utsæden var  1/4 t. bygg,  1/2 t. havre og 2 t. poteter.

Brukere

-1825-1851 Sjurd Jonsen fra Velvesmoan, f. 1782, d. 1851. G. 1812 m. Soffi Persdt. fra Yster Pundsbakkan, f. 1782, d. 1854.

Barn:

  1. Per, f. 1812, g.m. Mali Nilsdt. Avelsgarden, se Yster Garbergsbjørga (Nyberg).
  2. Siri, f. 1816, g.m. Jon Olsen Fossgjerdet, se Fossjardet (Sol­bakken) under Solem.
  3. Halvard, f. 1820, tok over plassen.
  4. Jon, f. 1824, tok over plassen.

1846-1855 Halvard Sjurdsen, f. 1820, d. 1851. G. 1846 m. Marit Nilsdt. Hårstadåsen fra plass på Ner-Hårstad, f. 1823, som ble g. I m. Jon Olsen Garbergsbjørgen, se Putten under Bell.

Både Halvard og faren døde i 1851.

Barn:

1. Sivert, f. 1846, d. 1848. 2. Sivert, f. 1849, tjente på Garberg i 1865.

1856-1900 Jon Sjurdsen, f. 1824, d. 1888. G. 1848 m. Kari Olsdt. Setsåsbergan, f. 1822, d. 1900.

Barn:

  1. Gutt med Ingeborg Olsdt. Punde i 1844, død som spedbarn.
  2. Sivert, f. 1848, d. 1867.
  3. Marit, f. 1859, g.m. Iver Sivertsen Solemsåsen, se Solemsåsen 4/7.

1889-19 Ingeborg Eriksdt., enke etter Ola Olsen Setsåsber­gan, d. 1881, som var bror til Kari Bakkhaugen, drev plassen sammen med enka Kari Olsdt., se Såsbergan under Setsås. Datter hennes, Marit, bodde her senere, d. 1924.