PUNDSBAKKEN VESTRE (PUNDSÅSEN)

Print Friendly, PDF & Email

Denne husmannsplassen lå mellom plassene Pundsåsan og Øver Mobakken. Den skal ha blitt kalt Kong-Perommet, etter Pe Bakkåm, som ble kalt Kong-Pe, mens sønnen på andre Bakkrommet gikk under navnet Prins-Pe. Under skiftet etter Malena Persdt. i 1821 er den kalt Bakken, men det offisielle navnet skifter mellom Pundsbakken og Pundsåsen. Etter at den ble lagt øde, ble det kalt Tøftin her. I 1870 ble plassen bygs­let av Ola Olsen på Pundsjardet og drevet sammen med plas­sen hans. Stor-Per og Mali Persdt. var de siste som bodde her, før de flyttet til Flora.

Brukere

-1792-1813 Per Olsen d.e. fra Punde, f. 1746, d. 1813. G. 1782 m. Malena Persdt. fra Markåa, f. 1757, d. 1821, søster til Ingeborg på Yster-Såsen.
Barn:

 1. Ola, f. 1782, tok over plassen.
 2. Per d.e., f. 1785, g.m. Eli Olsdt. Punde, se Yter Pundsbakken.
 3. Pål, f. 1787, g.m. Kari Jonsdt. Amdalsgrubben, se Kroken under Framigarden Berge.
 4. Nils, f. 1791, død som spedbarn.
 5. Nils, f. 1792, g.m. Goro Persdt. Stamnes, se Øveråsen under Stamnes.
 6. Per d.y., f. 1797, tok over bruket.

1814-1821 Ola Persen, f. 1782, d. 1821. G. 1813 m. Marit Jonsdt. Dyrdal, f. 1788, om ble g. I 1827 m. enkmann Ola Sjurdsen Langsetspælan. Hun kom til Stranda som taus til Setsås, og der bodde hun som enke 18221826 sammen med barna.

Barn:

 1. Malena, f. 1814, g.m. enkmann Per Ingebriktsen Uglemsåsen, se Framistoggo Yster-Eidem.
 2. Kari, f. 1818, bosatte seg i Bønnråa på Stamnes, men flyttet senere ut. Barn: Ola, f. 1847 (far: Pål Olsen Fossan, Bønn­råa).

1822-1859 Per Persen d.y., f. 1797, d. 1853. G. 1826 m. Marit Jonsdt. Fosstrøen, f. 1807, d. 1859.

Per drev plassen sammen med søskenbarnet Marit Pålsdt. Punde før han giftet seg.

Barn:

 1. Per d.e., f. 1827, g.m. Mali Persdt. Uthushusplassen, se Uthusbakken (Kong-Perommet) i Flora.
 2. Jon, f. 1828, d. 1831.
 3. Ola d.e., f. 1830, g.m. enke Goro Estensdt. Rolset, Ustigarden, og kom dit.
 4. Jon d.e., f. 1832, g.m. enke Marit Jonsdt. Uthus, Skogan, i Flora og kom dit.
 5. Nils, f. 1834, flyttet til Stjørdalen i 1856, g. 1865 m. enke Lorentse Tomasdt. Prestmo fra Strinda, f. 1831, d. 1882, bodde Stubergsåsen i Lånke. Barn: Johan Petter, f. 1865, Johan Magnus, f. 1868.
 6. Ola d.y., f. 1835, g. 1864 m. Karen Marta Eriksdt. Prestmo fra Stjørdalen, f. 1830, bodde på Nytrøa på Værnes, men reiste i 1871 til Amerika. Barn: Petter Martin, f. 1865, Marta, f. 1868, Edvart, f. 1870.
 7. Malena, f. 1837, g.m. Bern Pålsen Stamnesåsen.
 8. Per d.y., f. 1838, g. 1864 m. Ingeborg Didriksdt. Hegseth fra Flora, f. 1844, reiste til Amerika, bodde i Baldwin. Barn: Marit, f. 1867, g. 1892 m. Lars Olsen Hilmo fra Tydalen, f. 1862.
 9. Pål, f. 1840, død som spedbarn.
 10. Ingeborg, f. 1842, g.m. Jon Bardosen Stubbhaugen.
 11. Pål, f. 1843, d. 1844.
 12. Pål, f. 1845, g.m. Berit Jonsdt.  Stokkgjerdet, se Stokk­haugen under Yster-Stokkan.
 13. Marit, f. 1848, død ugift 1891.
 14. Jon d.y., f.  1850, g.m. Sigrid Tomasdt. Lille-Stokke, se Seienget på Litl-Evja.

1860-1868 Per Persen d.e.