SETSÅSBAKKEN GNR 30/5 (SÅSBAKKAN)

Print Friendly, PDF & Email

Dette var husmannsplass under Yter-Såsen. Gunnar Olsen og Kari Jonasdt. fikk bygselbrev på 15 mælinger jord av Mik­kel Jonsen i 1845. Men de var ikke bureisere. Det hadde Per Estensen og Marit Persdt. vært. Han skulle ha hatt heimbruket Yter-Såsen, men flyttet til Sesseng. Senere kom han igjen og familien satt som husmannsfolk under far hans og senere under broren. Til sist ble Per og sønnen med samme navn ale­ne på plassen. De flyttet nedover til Lånke.

Husmannsplassen Bakken ble i 1903 utskilt fra Setsås 30/4 til Haldor Olsen Sandviksgjerdet, som kjøpte av Ole Kristensen Setsaas for 800 kroner. Fra Espet fikk Haldor i 1931 utskilt Setsåsbakken nordre 30/28 og skjøte fra Sør-Trøndelag land­bruksselskap i 1937.

I åra 1958-59 døde Ole Setsåsbakken og foreldra Berit og Hal­dor. Arvingene solgte eiendommen til Knut Wold på Pundsbakkan og Såsbakkan ble slått sammen med det bruket.

I 1875 er plassen kalt Setsåsbakkan søndre og det var da 1 ok­se, 2 kyr, 1 ungnaut, 11 sauer og 6 geiter her, mens utsæden var  1/2 t. bygg,  1/2 t. havre og 2 t. poteter. Omkring 1955 var det 3 kyr og i ungnaut og dyrkajorda 33 da.

Brukere -1792-1826 Per Estensen fra Yter-Såsen, f. 1752, d. 1833. G.

1778 m. Marit Persdt. fra Ustigarden Kolset, f. ca. 1754, d. 1814.

Barn:

 1. Esten, f. 1779, g.m. Anne Knutsdt. Vingelen, se Øver-Hårstad (Hårstadlia).
 2. Per, f. 1781, d. 1784.
 3. Marit, f. på Sesseng 1784, g.m. Tomas Kristensen Røsset, Ustigarden.
 4. Per, f. på Sesseng 1787, g.m. Marit Halvardsdt. Granås fra Lånke, se Øver-Hårstad (Hårstadlia).

1827-      Per Persen og Marit Halvardsdt. flyttet til Øver-Hårstad, se Hårstadlia.

1842-1885-Gunnar Olsen fra Punde, f. 1812, d. 1885. G. 1834 m. Kari Jonasdt. fra Jonashåggån på Øver-Solem, f. 1815, d. 1897.

Begge tjente på Setsås før de giftet seg, men kom fra Punde da de begynte her som husmannsfolk.

Barn:

 1. Ola, f. 1835, d. 1876, g. 1871 m. Brynhild Halvardsdt. Stor-Evjen, Ustpå-Jardet, f. 1849.
 2. Jonas, f. 1838, d. 1840.
 3. Kari, f. 1849, g.m. Mikal Olsen Punde.

1896-1902 Anders Gunnarsen fra Mobakken (Utiåsen), f. 1867, d. 23.9.1901. G. 1896 m. Berit Olsdt. fra Framistoggo Yster-Eidem, f. 1866, d. 16.10.1948, som flyttet heim som enke og byg­de stue sammen med søstera. Barnlaust ekteskap.

1903-1938 Haldor Olsen fra Yterjardet på Sandvik, f. 1877, d. 2.11.1959. G. 19     m. Berit Marie Kristiansdt. Lindseth fra Bjørnør, f. 1879, d. 1.11.1958.

Barn:

 1. Karl Julius Korneliussen Lindseth, f. i Bjørnør 8.2.1904, g.m. Anne Olsdt. Flønes, Øver Mobakken 27/2, se Skjettnås 115/23 på Nekåbjørga i Flora.
 2. Ole, f. 1909, tok over bruket.
 3. Kristian, f. 18.3.1911, g.m. Margit Nilsdt. Aune, se Åsheim 64/17 under Øver-Hårstad.
 4. Ingvald, f. 1912, d. 1918.
 5. Kristine, f. 1915, d. 1919.
 6. Ingvald, f. 20.4.1920, g.m. Bjørg Korneliusdt. Lien fra Tydalen, f. 1930, bor i Tydalen. Barn: Mary Karin, f. 1950. 1939-1958 Ole Haldorsen Setsåsbakk, f. 16.9.1909, død ugift 23.2.1959.