LITLBERGSODDEN

Print Friendly, PDF & Email

I 1801 var det skifte på plassen Odden etter Jon Estensen. Dette må være på Litlbergsodden, som visstnok eldste hus­mannsplassen på garden. Den hørte Yter-Såsen til. I 1713 svar­te husmannen Sven Setsås 14 skl. i dagskatt. I 1723 blir det opp­lyst at husmannen under Yter-Såsen ingen utsæd hadde som det var å rekne med. I 1854 nevnes to plasser på «Oddene», som må være Litlbergs- og Storbergsodden. Plassene ble snart lagt øde for godt.

Brukere

1713-1728 Sven Gunnarsen, f. ca. 1673, d. 1726, tjente på Punde i 1701 – «blind paa det ene Øie» – men ble gift under navnet Grøtem. G. 1705 m. Goro Andersdt. fra Punde, f. ca. 1666, d. 1728.

De skrev seg Dal før de flyttet hit, og hadde visstnok bodd på en plass som ble kalt Pundsdalen.

Barn:

 1. Malena, f. på Grøtem 1704, d. 1708.
 2. Anders, f. «Dal» 1707, tok over plassen.
 3. Marit, f. «Dal» 1712.

1729-1763 Anders Svensen, f. 1707, d. 1771. G. 1734 m. Marit Persdt. (Solem), f. ca. 1702, d. 1763.

Barn:

 1. Per, f. 1735, død som barn.
 2. Per, f. 1737, g.I m. Ingeborg Bjørnsdt. Moslett, Storstoggo, I m. Anne Jonsdt. Bårsethaugen, se Stubbe.
 3. Ola, f. 1740, tjente på Nesta i 1762.
 4. Goro, f. 1745, g.m. Ola Olsen Stokke d.y., se Stubbhaugen.

1764-1768 Per Anderssen og Ingeborg Bjørnsdt.  flyttet til Stubbe, der søster hennes var kone, se der.

1794-1800 Jon Estensen fra Yter-Såsen, f. 1769, d. 1800. G. 1794 m. Marit Olsdt. fra Øver-Solem, f. 1771, d. 1842, som ble g. I m. Gunnar Pålsen

1. Sjurd, f. 1795, tok over plassen.
2. Marit, f. 1799, d. 1800.

1801-1838 Marit Olsdt, enke etter Jon Estensen Setsåsodden. G. I 1801 m. Gunnar Pålsen fra Utstoggo Garberg, f. 1769, d. 1842, som hadde tjent hos broren på Fossan og senere på Setsås. Både Marit og Gunnar og sønnen hennes, Sjurd, døde i 1842.

Barn:

 1. Marit, f. 1802, g.m. Ola Jonsen Dyrdal.
 2. og 3. Dødfødt barn i 1804 og 1805.
 3. Jon, f. 1806, g.m. Mali Kristensdt. Eidemstrøen under Yster-Eidem og kom dit.
 4. Dødfødt gutt i 1810.
 5. Gjertrud, f. 1812, g.m. Bardo Persen Fossan, se Fosstrøa (Spilset).
 6. Dødfødt jente i 1815.

1839-1840 Jon Gunnarsen og Mali Kristensdt., se Eidemstrøa.

1821-1842 Sjurd Jonsen,  f.  1795, d. 1842.  G. 1821 m.  Helke Persdt. Setsås fra Yster-Såsen, f. 1793, d. 1864.

De drev plassen sammen med mor og stefar hans. Da han dø­de, flyttet enka og barna til kårfolket på Helkekåret.

Barn:

 1. Marit, f. 1823, d. 1913, flyttet til Stjørdalen i 1842, g. 1861 m. Erik Jonsen Leirmelen i Lånke, f. 1826, d. 1908, barnlaust ekteskap.
 2. Kari, f. 1827, død på barselsseng 1854, etter å ha født sønnen Karl, oppkalt etter henne, som ble oppfostret hos faren Ola Eriksen Balstadgjerdet og ble med ham til Amerika.
 3. Jon, f. 1833, g.m. Ingeborg Persdt. Kyllovollan, se Røssetmoen.