YSTER-SÅSEN LNR. 35

Print Friendly, PDF & Email

Denne halvparten av Yster-Såsen – dvs. en firepart av hele Setsås og en firepart av Espet – tok yngste sønnen – Gunnar Persen – over etter mor sin, Agnis Gunnarsdt. på Yster-Såsen. Andre generasjonen her – Per Gunnarsen og Ingeborg Mikkelsdt.- fikk ikke barn og i 1819, like før han døde, satte de inn brorsønnene hans, Gunnar og Per Olssønner, som arvinger. Disse to delte slik at den eldste tok over bruket og den andre fikk plassen Grindråa. Men med Gunnar Olsen ble det slutt med Yter-Såsfolket på denne halvparten. Han fikk i 1829 skjøte på bruket, men alt året etter solgte han til Ingebrikt Olsen Kvello og tok kår til seg og Helke Kristensdt. De fikk 4 1/2 mæ­ling nedafor husa på Yster-Såsen – «Sørageren kaldet» – og et stykke åker og eng på Espet. I folketellinga 1865 er kårbruket kalla Jardet, men senere er det blitt kalt Helkekåret etter hen­ne og landet utafor for Helkelandet. Her hadde kårfolket både hus og krøtter.

Ingebrikt Olsen Kvello solgte bruket her til Ola Tomassen Engan og Bardo Persen Fossan, som til sammen betalte 600 spd. De tok over hver sin halvpart, men solgte etter fem år, da de fikk problemer med et pantelån til Norges Bank. Etter at et par innflytta familier hadde hatt bruket, ble det kjøpt opp av Kristen Mikkelsen på lnr. 36 og Yster-Såsen var igjen samlet til ett bruk.

Det var i 1866 82 mål dyrkajord på dette bruket, som ga ei av­ling på 11 t. bygg, 60 t. havre, 60 t. poteter og 90 lass høy. Markaslåtten kunne gi 20 lass høy, setervollen 2 lass, Øyan 8 lass og  1/2 lass på Såsøya. Bruket kunne fø 2 hester, 15 naut og 21 små­fe.

Brukere

1759-1793 Gunnar Persen, f. 1731, d. 1811. G. ca. 1755 m. Inge­borg Olsdt. Sandvik fra Ustigarden, f. 1732, d. 1817.

De tok over denne halvparten av heimbruket hans.

 

Barn:

  1. Agnis, f. ca. 1756, d. 1763.
  2. Per, f. 1758, tok over bruket.
  3. Ola, f. 1761, d. 1825, g. 1791 m. Ingeborg Persdt. Mebust fra Markåa, f. 1761, d. 1823, søster til Malena Pundsbakken. De losjerte her og drev bruket sammen med Per og Ingeborg. Barn: Gunnar, f. 1791, tok over bruket, Per, f. 1798, se plassen Grindråa nedafor.
  4. Agnis, f. 1764, d. 1773.
  5. Dødfødt gutt i 1767.
  6. Gunnar, f. 1768, død som barn.
  7. Marit, f. 1771, g.m. Gunnar Nilssen Gullset, Nirsgarden.
  8. Gunnar, f. 1778, død som spedbarn.

1794-1819 Per Gunnarsen, f. 1758, d. 1819. G. 1784 m. Ingeborg Mikkelsdt. Berge fra en plass på Nordigarden Berge, f. 1745, taus på Kvello, død på Vølset 1827.

1820-1827 Gunnar Olsen, f. 1791, d. 1867, var altså brorsønnen til Per Gunnarsen. G. 1819 m. Helke Kristensdt. Ner-Hårstad fra Framigarden, f. 1793, d. 1872.

De levde lenge som kårfolk på Såsjardet. Barnlaust ekte­skap.

1828-1834 Ingebrikt Olsen fra Framigarden Kvello, f. 1803, flyttet til Øver-Hårstad.

1835-1840 Ola Tomassen d.y. fra Ustistoggo Engan og Inge­borg Nilsdt. fra Bell flyttet til Aftretsåsen.

1835-1840 Bardo Persen fra Fossan hadde bruket sammen med Ola Tomassen.