GRINDRÅA

Print Friendly, PDF & Email

Både Grindråa og Berget var husmannsplasser som lå i austhallinga ned fra Gaddberget. Grindråa hørte Yster-Såsen lnr. 35 til og bureiseren Per Olsen var sammen med broren Gunnar satt inn som arving på Yster-Såsen. Han fikk Grindråa i utløs­ning, men for ham og Siri Olsdt. var det heller smått på plas­sen. De ble skyldig Tomas Olsen Volset mange daler og han tok pant i plasshusa på Grindråa. I 1858 tok sønnen her, Ola, over husa for 80 spd. og fikk gjort opp med Volsetfolket. I 1875 had­de plassfolket 1 okse, 2 kyr, 1 ungnaut, 11 sauer, 8 geiter og 1 gris, sådde 3/8 t. bygg og 3/4 t. havre og 3 t. poteter. Folket her reiste til sist til Amerika og plassen ble lagt øde.

Brukere

1822-1857 Per Olsen fra Yster-Såsen lnr. 35, f. 1798, d. 18    . G. 1822 m. Siri Olsdt. fra Nergarden Flønes, f. 1795, d. 18   .
Barn:

 1. Ingeborg d.e., f. 1818, d. 1867, g. 1846 m. Bør Didriksen, f. på Lia i Ålen 1818, d. 1862, bodde på Værnesplassen i Stjørdalen. Barn: Daniel, f. 1846, d. 1849, Siri, f. 1847, d. 1848, Petter, f. 1849, Anna Serina, f. 1854, død som barn, Daniel, f. 1857, Anna Serina, f. 1859, Berit, f. 1862, d. 1863.
 2. Ingeborg, d.y. f. 1823, flyttet til Stjørdalen for å gifte seg i 1854.
 3. Marit, f. 1825, flyttet til Stjørdalen i 1842, g.der m. Jon Olsen Sørkiltrøen, f. 1816, d. 1888, bodde på Granåsen i Hegra. Barn: Petrikke, Anne, f. 1846, d. 1847, Anne.
 4. Ola d.e., f. 1828, g.m. Anne Katrine Pettersdt. Lundbekk, Lundbekkplassen på Øver-Hårstad, og kom dit.
 5. Ola d.y., f. 1831, tok over plassen.
 6. Goro, f. 1835, d. 1927, g. 1860 m. Lornts Olsen Hjulsetbranden fra Lånke, f. 1830, d. 1898, reiste til Amerika i 1869, bodde i Dakota. Barn: Karen, f. 1863, Johan Petter, f. 1867, Ole, f. 1871, Sever, f. 1873, Gitta Louise, f. 1880.

1858-1888 Ola Persen d.y., f. 1831, d. 1920. G.1854 m. Ingeborg Haftorsdt. Uglemseggen, f. 1829, d. 1912.

Familien reiste til Amerika i 1888, bodde i Minnesota.

Barn:

 1. Sigrid, f. 1858, g.m. søskenbarnet Haftor B. Haftorsen (se Uglemsegga), f. 1860.
 2. Marit d.e., f. 1860, g.m. Peter Bell.
 3. Per, f. 1862, d. 1886.
 4. Marit d.y., f. 1865, g.m. søskenbarnet Eleseus Haftorsen (se Uglemsegga).
 5. Ingeborg, f. 1868, g.m. enkmann Haftor Haftorsen, som først var g.m. søstera Sigrid.
 6. og 7. Dødfødt barn i 1872 og 1873.