SETSÅSBAKKAN (SKRABBSKAFTET)

Print Friendly, PDF & Email

Daniel Andersen fikk bygselbrev fra Ingebrikt Olsen Kvello på dennne plassen i 1830, men hadde alt i 1826 flyttet hit sam­men med Anne Olsdt, som var fra en annen Såsbakkplass. Husa stod nesten vegg i vegg på de to, litt nord for den Såsbakken som eksisterte helt opp i 1950-åra. Skrabbskaftet hørte altså Yster-Såsen lnr. 35 til og ble lagt øde da familien flyttet til Skjeldstadmarka. I 1875 er plassen kalt Setsåsbakkan nordre og krøttera var 1 sau og 2 geiter, og utsæden 3 åttinger havre og 3 åttinger poteter. Det var altså en svært liten plass.

Brukere

1826-1876 Daniel Andersen fra Havernesset på Øver-Hårstad, f. 1795, d. 1862. G.I 1824 m. Anne Olsdt. fra Såsbakkan (Skrab­ben), f. 1802, d. 1840. G.I 1841 m. Ragnhild Ingebriktsdt. Kvelloaunet fra Kåråhaugen, f. 1807, d. 1901, som til sist levde hos Anders og Berit på Såsbakken. Barn i 1. ekteskap:

 1. Ingeborg, f. 1825, d. 1826.
 2. Ingeborg, f. 1827, flyttet til Bakklandet i Trondheim i 1857, g. 1861 m. Hågen Lassesen. Trelstadplassen fra Stjørdalen.
 3. Kirsti, f. 1829, g.m. Per Bersvensen Stokke, Ner Stangdalen,
 4. Anders d.e., f. 1835, flyttet til Trondheim, G. i Lade 1860 m. Anne Jørgensdt. Loholt fra Strinda, f. ca. 1827.

Barn i 2. ekteskap:

 1. Anne, f. 1843, d. 1928, flyttet til Stjørdalen i 1877, gift to gan­ger, I 1882 m. enkmann Peter Olaus Larssen fra Trond­heim, f. 1820, d. 1899. Barn: Anders, f. 1868, d. 1869 (far: Ola Persen Punde), Olaus, f. 1872, Rollaug, f. 1873, Sigrid, f. 1876, d. 1877, Mikal, f. 1882, d. 1896.
 2. Ingebrikt, f. 1846, g.1870 m. Gjertrud Persdt. Stokkmoen og kom dit.
 3. Anders d.y., f. 1853, tok over plassen.

1877-1881 Anders Danielsen d.y., f. 1853, d. 1910. G.1877 m. Brynhild Jonsdt. Fosshaugen fra Hervikrommet, f. 1850.

Familien flyttet til Borås i Skjeldstadmarka i 1881 og bosatte seg på Svejerdet.

Barn:

 1. Ragnhild, f. 1877, g.1899 m. Peter Johansson fra Sødertorp i Vermland i Sverige, f. 1864, d. 1919, bodde på Fossjerdet i Hegra. Barn: Sofie, f. 1900, Johan, f. 1901, Anders, f. 1904, Brynhild, tvilling, f. 1904, Jon, f. 1906, Petter, f. 1912, Astrid, tvilling, f. 1912, Nikolai, f. 1915.
 2. Ingeborg, f. 1879, d. 1975, g. 1900 m. Johan Arnt Forbordssvedjan

fra Skatval, f. 1877, d. 1949, bodde på Ranheim und­er navnet Kambuås. Barn: Riborg, f. 1900, Martin, f. 1901, Bergljot, f. 1902, død som spedbarn, Bergljot, f. 1904, Anna, f. 1906, Johanne, f. 1908, Ingrid, f. 1911, Othelie, f. 1913, Arne, f. 1915, Johan Arnt, f. 1918, Edit, f. 1921, Olav, f. 1925.

 1. Daniel, f. 1882.
 2. Jon, f. 1885, d. 1900.