SKRABBEN

Print Friendly, PDF & Email

Ute på Setsåsbakkan lå tre plasser som offisielt blir kalt Setsåsbakken eller -bakkan. Skrabben og Skrabbskaftet lå side om side aust for Bakkhaugen på Punde og grenset mot den. Litt lenger sør lå den tredje Bakkplassen. Skrabben er i 1801 ført under Yter-Såsen, da Ola Persen og Kirsti Bersvensdt. er kalt «nyryddere». De hadde nok nettopp flyttet hit. Også i 1811 og i skoletoll-listene til og med 1833 er husmannsfolket her ført under Yter-Såsen, men senere under Yster-Såsen lnr. 36. Det viser seg at Ola Olsen i 1830 bygslet Såsbakken av Per Persen på lnr. 36 imot blant anna å sørge for mor sin. Om familien har skiftet plass eller om det er bruka som har byttet jord, er ikke godt å avgjøre. Bureiserenka Kirsti Bersvensdt. hadde forre­sten i 1807 hatt et oppgjør med general von Krogh som endte med at hun måtte gi fra seg parten i plasshusa som hun mente å eie!

I 1875 er plassen kalt Setsåsbakkan mellem og det var 1 okse, 2 kyr, 1 ungnaut, 6 sauer og 6 geiter på plassen, og utsæden  1/2t. korn og 1 t. poteter.

Brukere 1801-1820 Ola Persen fra Øybakken på Moen, f. 1764, d. 1803,

som kom til Setsås som dreng.

G.1793 m. Kirsti Bersvensdt. fra Nesto Fuglem, f. 1763, d. 1840.

Barn:

 1. Sessil, f. 1794, flyttet ut. Barn: Gunhild, f. 1818 (far: Anders Halvardsen Setsåshaugen), død i barselfeber 1849, etter å ha født et barn, Gjertrud (far: Pål Olsen Punde), g.m. Jo­han Arnt Nikolaisen Værnesplassen i Stjørdalen.
 2. Ola, f. 1798, tok over plassen.
 3. Anne,   f.   1802,   g.m.   Daniel  Anderssen  Havernesset,   se Skrabbskaftet under Yster-Såsen lnr. 35.

1821-1868- Ola Olsen, f. 1798, d. 1848 i Stjørdalen og gravlagt der. G.1821 m. Ulu (Olaug) Andersdt. Gullsetglennen, f. 1797, d.18   , som til sist ble igjen alene på plassen.
Barn:

 1. Maria, f. 1822, død som spedbarn.
 2. Maria, f. 1824, g.m. Anders Persen Almåhaugen, Uglan.
 3. Ola, f. 1826, d. 1828.
 4. Ola, f. 1828, død ugift 1861.
 5. Kirsti, f. 1832, død som spedbarn.
 6. Anne, f. 1833, g.m. Tomas Gunnarsen Flønesaunet.
 7. Marit, f. 1836, d. 1837.
 8. Anne, f. 1839, død som spedbarn.
 9. Andreas, f. 1841, d. 1846.

-1875-1881- Ola Olsen d.y. fra Pundsjardet, f. 1829. G.18     m. Anne Tomasdt. fra Stubbe, f. 1818.

Barnlaust ekteskap, men Anne hadde sønnen Tomas, f. 1844 (far: Ola Jonsen Rønsberg), g. 1875 m. Edrikka Olsdt. Hegrasåsen fra Hegra, f. 1851. Barn: Ole Andreas, f. i Hegra 1873.