BERGPLASSEN

Print Friendly, PDF & Email

Denne husmannsplassen, som også hørte Yster-Såsen lnr. 36 til, lå oppunder Gaddberget, opp for Grindråa. Den ble lagt øde da husmannsfolket her flyttet til Bakkhaugen på Punde.

Brukere

1821-1861 Ola Persen fra Yster-Såsen lnr. 36, f. 1796. G.1821 m. Marit Andersdt. fra Marstadtrøa, f. på Liatrøa 1799, d. 1853, taus på Setsås, datter til Anders Sjurdsen Langset, Utigarden, som døde før Marit ble født.
Barn:

 1. Dødfødt jente i 1821.
 2. Kari, f. 1822, g.m. Jon Sjurdsen Pundshaugen, Bakkhaugen.
 3. Siri, f. 1825.
 4. Per, f. 1829, d. 1910, g.1853 m. Marit Larsdt. Elvrråen, f. 1831, d. 1910, bodde på Elvrtrøen på Elvran i Lånke.
  Barn: Marta, f. 1853, Ole, f. 1855, Lorens, f. 1858, Petrine, f. 1875, g.m. Tomas Persen Krogstad.
 5. Anders, f. 1833, g.m. Jonetta Hansdt. Vennberg fra Mostadmarka, f. 1817 (datter til Hans Jonsen fra Uglemsåsen), bodde på Vennadalen i Mostadmarka.
 6. Ingeborg, tvilling, f. 1833, d. 1835.
 7. Ola, f. 1838, tok over plassen.
 8. Ola, f. 1842, d. 1851. 1862-1881 Ola Olsen, f. 1838, d. 1881. G.1862 m. Ingeborg Eriksdt. Balstadgjerdet, f. 1838, død på Bakkhaugen på Punde 19    .

Familien flyttet før 1875 til Balstadmoan og kom kanskje ik­ke til Bergplassen mere.

Barn:

 1. Ola, f. 1861, flyttet ut.
 2. Marit, f. 1868, bodde på Bakkhaugen, død ugift 1924.