SETSÅSHAUGEN (SÅSHAUGEN)

Print Friendly, PDF & Email

Denne plassen lå på dyrkajorda ned imot Litlbergsodden og er blitt kalt Gunhildhaugen etter enka Gunhild Arnsdt. Den ble lagt øde da familien her flyttet til Stjørdalen. Plassen hørte Yster-Såsen lnr. 36 til. Det hørte svært lite jord til Haugen.

Brukere

-1735-1773 Guttorm Olsen fra Oppigarden Kjøsnes, f. ca. 1698, d. 1752. G.1729 m. Siri Haldorsdt. fra Oppistoggo Garberg, f. 1703, d. 1773.

De var husmannsfolk på Yster-Såsen og bodde kanskje her på Haugen.

Barn:

 1. Ola, f. på Punde 1730, heime i 1762 og tok kanskje over plass­en. I november 1779 fraus en Ola «Eriksen» Setsås i hjel på veg til «gruva», 51 år gammel. Det er mulig at dette skal være Ola Guttormsen.
 2. Mali, f. på Punde 1733, g.I m. Ola Persen Stamnes d.y., Ustigarden, I m. enkmann Jon Finnsen Lekvoll, III m. enkmann Torger Eriksen Svinås, Negarden.
 3. Haldor, f. 1735, d. 1748.
 4. Anders, f. 1738, g.m. Mali Erlksdt. Moslett, se Seiet underNesta.
 5. Ingeborg, f. 1740, g.m. Ingebrikt Persen Garberg, Ustigarden.

-1794-1819 Halvard Anderssen fra Havernesset på Øver-Hår-stad, f. 1760, d. 1819. G.1783 m. Gunhild Arnsdt. fra Nordpå-Jardet Uglan, f. 1759, døde i Stjørdalen.

Familien losjerte på Punde ennå i 1792, men flyttet hit like et­ter. Barn:

 1. Ingeborg, f. på Uglan 1783, g.m. Ola Jonsen Eidemsdalen.
 2. Pål, f. på Havernesset 1787, død på Punde 1790.
 3. Goro, f. på Punde 1791, g.m. Ola Nilssen Garbergsbjørgen.
 4. Anders, f. 1794, tok over plassen.
 5. Arn, f. 1800, d. 1860, g.I 1826 m. Kirsti Olsdt. fra Trysil, f. 1788, d. 1841, I 1842 m. Brynhild Ivarsdt., f. 1807, d. 1898, bodde på Værnesplassen i Stjørdalen. Barn: Henrik, f. 1827, Johan, Gurina, f. 1832, Karen, f. 1852.

1820-1837 Anders Halvardsen, f. 1794. G.1824 m. Marit Jonsdt. Sandvikstrøen, f. 1796.

Familien flyttet til Stjørdalen i 1838, der Anders og Marit var bureisere på Øfstidalen.

Barn:

 1. Gunhild, f. 1818 (mor: Sessel Olsdt. Setsåsbakken, Skrabb­en), død i barselfeber 1849 etter å ha født dattera Gjertrud (far: Pål Olsen Pundsgjerdet), g.m. Johan Arnt Niko­laisen Værnesplassen i Stjørdalen.
 2. Gunhild, f. 1826, flyttet til Stjørdalen sammen med foreldra.
 3. Jon, f. 1829, d. 1836 og gravlagt i Lånke.
 4. Per, f. 1837.
 5. Johanna, f. 1840, g.m. Otte Halvardsen Myr i Stjørdalen.
 6. Nils, f. 1842, g.m. Lisbet Nilsdt. Ulstadtrøen i Stjørdalen.