SETSÅS ØSTRE GNR 30/2 (SÅSODDEN)

Print Friendly, PDF & Email

Mikal Kristensen satt igjen med denne parten av Setsås etter delinga våren 1894. Han og broren Ole hadde i lengre tid drevet hver sin halvpart av garden, men offentlig deling ble ikke holdt før nå. Mikal hadde fått skjøte på parten sin året før. Etter de­linga ble husa på dette bruket bygd opp på nye tufter, og busta­den fikk det lokale navnet Odden.

Omkring 1955 var krøttera på bruket 2 hester, 2 unghester, 12 kyr, 3 ungnaut, 25 sauer og 12 griser. Det er 200 da dyrkajord her, og 404 da produktiv skog med 70 kbm årlig tilvekst. I til­legg kommer en skogteig utskilt fra Utstoggo Garberg – Tullmoremmet 35/7 – 78 da.

Fra dette bruket er utskilt: Såsøya 30/7 ute på Selbusjøen, i 1910 til Olav Mikalsen Setsaas, som i 1937 solgte til Selbuvassdragets Fellesfløtingsforening. Siritun 30/17 i 1917 til Olav M. Setsaas. Storbergsodden 30/18 til Chr. Setsaas A/S i Trond­heim. Knausen S 30/56 i 1949 til Anna og Johan G. Gjerde. Åsheim 30/48 i 1950 til John Kallar. Granly 30/61 i 1951 til Bjarne P. Langseth. Fredheim 30/62 s.å. til Kristian Kristensen Lien. Tømra 30/67 i 1945 til Trondheim E.verk. Lia I 30/95 i 1977 til Brynjar Dahlø.

Brukere

1893-1903 Mikal Kristensen (se Setsås – hele garden ovafor), f. 1838, d. 8.7.1911, var underoffiser (furer). G.1868 m. Brynhild Olsdt. Aftret fra Ustigarden, f. 1842, d. 4.5.1925.

De hadde hatt Borås i Hegra før de kom hit og tok over halve heimgarden hans. Mikal hadde også vært skogbestyrer i He­gra. Barn (alle så nær som de to eldste født i Hegra):

 1. Kristen, f. 1869, underoffiser, g.m. Marie Lundgaard fra Trondheim, f. 1878, grunnla rørleggerforretninga Setsaas og Co. i Trondheim. Barn: Brynhild, f. 1901, Mikal, f. 1903, Har­ald, f. 1904, Margit Kristine, f. 1906, Åsmund, f. 1909, Kris­ten, f. 1913.
 2. Sigrid, f. 1872, reiste til Amerika i 1906, g.m. Aksel Nicolay Thompson, f. i Gildeskål i Nordland 1874, bodde i Nord-Dakota. Barn: Agnes Bergljot, f. 1907, Milred Setsaas.
 3. Bergitte, f. 1875, d. 1974, g.1901 m. Ludvig Jonsen Skjelstad i Hegra, f. 1874, d. 1957. Barn: John, f. 1903, Laura, f. 1907.
 4. Olav, f. 1877, g.m. Sigrid Nilsdt. Høiseth fra Horg, f. 1880, bodde i Trondheim der Olav var sammen med broren om rørleggerfirmaet. Barn: Sigmund, f. 1904, Gunnar Mikal, f. 1911, Borghild Solveig, f. 1908, Erling, Nils Sverre Høiseth, f. 1916, Hjørdis.
 5. Johan, f. 1879, d. 1942, g. 1924 m. Margit Wisth fra Trond­heim, f. 1888, d. 1970, bodde i Trondheim. Barn: Birger, f. 1925, Torfinn, f. 1927.
 6. Petrine, f. 1882, d. 1892.
 7. Mikaline, f. 1884, reiste til Amerika i 1910, g.m. Hermann Urness. Barn: Gerda, Agnes.
 8. Bardoline, tvilling, f. 1884, bodde heime, d. 9.8.1929.
 9. Nikolay, f. 1887, tok over bruket.

1904-1915 Johan Mikalsen Setsaas.

1916-1946 Nikolay Mikalsen Setsaas, f. 1887, d. 5.11.1976. G.1914 m. Johanna Andersdt. Kjeldstad, f. 1894, d. 23.4.1967.

Barn:

 1. Brynhild, f. 1915, g.m. Georg Olsen Stamnes, se Kikut 30/71 nedafor.
 2. Mikal, f. 1916, tok over bruket.
 3. Anna, f. 1918, g.m. Johan G. Gjerde, se Knausen 30/46 neda­for.
 4. Astrid, f. 12.2.19 , g.m. Johan Mathiassen Moen fra Helg­øya i Nes i Hedmark, f. 1920.

1947-        Mikal Nikolaysen Setsaas, f. 19.9.1916. G.1948 m. Elisabeth Hårstad, f. i Trondheim 6.1.1917, som var g.I m. Sverre Hårstad. Barn:

 1. Elsa Johanne, f. 19.4.1949, g.m. Einar Hagen fra Lånke, f. 1947. Barn: Bente, f. 1971, Kristen, f. 1974.
 2. Brynhild, f. 15.5.1952, g.m. Arve Størseth i Lånke, f. 1951. Barn: Frøydis, f. 1975.
 3. Sigrid, f. 23.12.1957, g.m. Torleif Sørnes, Hegrasflora i Stjørdalen, f. 1955. Barn: Terje, f. 1979.