BLOMLI GNR 30/41

Print Friendly, PDF & Email

Bruket ble utskilt fra Setsåsskogen 30/3 i 1946 til Ingebrigt Sveen, som fikk skjøte fra Selbu kommune s.å. Han solgte tre år senere til Kristian Langsetmo og han og kona Ingeborg ble bureisere her. De bygde her i de første 1950-åra og hadde fra først tre naut og et par sauer. Familien kom fra Bergsvedjan i Lånke.

Kristian Tomassen Langsetmo fra Langsetmoen 38/7, f. 6.9.1896, død i traktorulykke 8.12.1960, var g. 1925 m. Ingeborg Olsdt. Dyrdal fra Dyrdal 62/1, f. 4.1.1906, hadde fire barn:

  1. Marit, f. 23.9. 1925, g.m. Toralf Ingebrigstsen Kjeldstad, se Flaten 54/56 under Bårset.
  2. Peder Kristian, f. 20.1. 1927, g.m. Kirsten Krog fra Meldal, f. 1929, reiste til Amerika i 1953, bor i Minneapolis. (Barn: Knut, f. 1953, Arne, f. 1954, Ingrid, f. 1959, Ellen, f. 1962, Lisa, f. 1965).
  3. Ole, f. 30.11. 1928, g.m. Berit Muller fra Fredrikstad, f. 1929, bor i Skien. (Barn: Hans Kristian, f. 1963).
  4. Tor Kjeldstad, f. 5.12. 1953, tok over Blomli i 1976.