ÅSEN GNR 30/21

Print Friendly, PDF & Email

Grunnlaget for bruket er gnr. 30/21 som i 1929 ble utskilt fra Espet til Olav Langli, som fikk skjøte fra Landbruksselskapet to år senere. I tillegg kom tre parter utskilt fra Setsås østre og vestre: Espet øvre 30/19, Espet vestre 30/20 og Espbakken 30/22. I 1947 ble Åsli 30/33 utskilt fra Setsåsskogen 30/3 og lagt til. Bruket hadde omkring 1955 1 hest, 5 kyr, 3 ungnaut, 15 sau­er og 2 griser. Dyrkajorda er 100 da. Det er 131 da produktiv skog her.

Brukere

1931-1971 Olav Olsen Langli fra Ustgarden 42/1, f. 20.1.1902. G.1929 m. Anna Lovise Larsdt. Moen fra Uglemsmoen 43/9, f. 25.6.1901.
Barn:

  1. Ottar Leonard, f. 1933.
  2. Arne Gudmund, f. 21.8.1939, g.m. Wenche Karin Kjøl fra Trondheim, f. 3.2.1946. Barn: Olav, f. 1980.

1972-      Ottar Olavsen Langli, f. 29.11.1933.