RABBEN GNR 30/93 – ESPET NORDRE GNR 30/24 – ESPLI GNR 30/26 – ESPÅS GNR 30/27

Print Friendly, PDF & Email

RABBEN GNR 30/93

Tomta er utskilt fra Espet 30/23 i 1976 til Ola Johnsen Solem fra Solbakken 7/7, f. 5.6.1947, og kona Brit Perly Bjarnesdt. Grøtte fra Bekketun 30/65, se ovafor, f. 13.5.1953. Barn: Børge, f. 1972.

ESPET NORDRE GNR 30/24

Dette bureisingsbruket, utskilt fra Espet, fikk John Bersvendsen Hoem skjøte på fra Landbruksselskapet i 1931. Han bygde her omkring 1935. Tjue år senere var det 1 hest, 4 kyr og 20 sauer på bruket. Det er nå omkring 45 da dyrkajord på bru­ket. Det er 57 da produktiv skog.

Brukere.

1931-1957 John Bersvensen Hoem fra Hoemsvollen, f. 1894, død ugift 14.4.1975.

1958-1971 Gustav Bersvensen Hoem, f. 28.8.1902, d. 30.8.1972, bror til John B. Hoem. G.1937 m. Gudrun Jonsdt. Garli fra Garbergstrøa 33/21, f. 1.1.1911, d. 4.2.1975.

Familien kom fra Tellhaugen på Slindan.
Barn:

 1. Turid Gunvor, f. 20.1.1938.
 2. Brit Johanne, f. 1944, tok over bruket.

1972-        Brit Johanne Gustavsdt. Hoem, f. 22.11.1944. G.m. Per Alfred Pedersen Aune fra Granli 137/10 på Sesseng, f. 17.4.1940.

Barn: Rune, f. 1967, Gunn Heidi, f. 1970, Anne Berit, f. 1971, To­ve, f. 1980.

ESPBAKKEN GNR 30/25

Bruket ble utskilt fra Espet i 1931 og Sivert T. Sesseng fikk s.å. skjøte fra Landbruksselskapet. Han og kona Helga begyn­te som bureisere her dette året. Omkring 1955 var krøttera 1 hest, 5 kyr, 2 ungnaut, 14 sauer og 1 gris. Det er 65 da dyrkajord og 75 da produktiv skog her.

Brukere

1931-19     Sivert Torstensen Sesseng fra Sessengsvea f. 1886, d. 14.1.1967. G.m. Helga Arntsdt. Aune fra Nistoggo, f. 1888.
Barn:

 1. Torvald Arne, f. 1905, tok over bruket.
 2. Borghild, f. 3..7.1911.
 3. Kjelrun, f. 26.4.1913, d. 25.3.1975.
 4. Solveig, f. 16.7.1926.

1968-      Torvald Arne Sivertsen Sesseng, f. 12.7.1905.

 

G.m. Kristine Johnsdt. Hoem fra Hoemstrøa 73/4, f. 7.8.1906. Barn: Hallfrid, f. 14.8.1925, g.m. Henry Rømo, bor i Trond­heim. Barn: Ivar og Randi. 1969-        Hallfrid og Henry Rømo.

ESPLI GNR 30/26

Bruket er utskilt fra Espet i 1931 og Olav N. Overvik fikk skjøte fra Landbruksselskapet s.å. Omkring 1955 var krøttera 1 hest, 4.kyr, 2 ungnaut, 15 sauer og 2 griser. Det er 75 da dyr­ket her og 73 da produktiv skog.

Brukere

1930-1974 Olav Sigvart Nilssen Overvik fra Østvik 135/6 på Overvik, f. 21.8.1905. G.1929 m. Ingeborg Ellevsdt. Brattset fra Rennebu, f. 9.10.1910.

Barn:

 1. Nils, f. 1930, tok over bruket.
 2. Eiliv, f. 10.9.1932, bor i Stjørdalen. Barn: Trond, f. 1961, og Berit, f. 1964.
 3. Magne, f. 6.9.1939, bor på Tretten. Barn: Morten, f. 1966, og Kari, f. 1968.

1975-        Nils Olavsen Overvik, f. 6.10.1930. G.m. Brit Lange Johnsen fra Trondheim, f. 25.3.1935.

Barn:

 1. Olav Inge, f. 24.11.1954.
 2. Marit, f. 5.5.1957.
 3. Guri, f. 2.2.1959.
 4. Anne Margrete, f. 10.3.1961.
 5. Stein, f. 28.5.1963.

ESPÅS GNR 30/27

Bruket er utskilt fra Espet i 1931 og solgt av Landbrukssels­kapet til Ole O. Sletne. Han og kona Petrine ble bureisere her og hadde omkring 1955 1 hest, 4 kyr, 2 ungnaut, 13 sauer og 2 griser. Det er 48 da dyrka jord og 104 da produktiv skog på bru­ket. Utskilt er tomta Esphaug 30/72 i 1962.

 

Brukere

1931-1962 Ole Olsen Sletne fra Sletnan 39/2, f. 11.4.1897, d. 15.7.1977. G.1932 m. Alette Petrine Pedersdt. Sandvik fra Ustigarden 21/1, f. 26.5.1900.

Barnlaust ekteskap.

1963- Bardo Margido Olsen Mogård fra Oppheim 137/11 på Sesseng, f. 24.9.1936. G.m. Kristine Adolfsdt. Guttelvik fra Stokkøy i Stokksund, f. 16.8.1945.

Barn: Hallgeir, f. 1963, Knut, f. 1964, Mariann, f. 1968, Bjørn Kåre, f. 1969.