TØMMERSTRANDA – EIDEMSØYENE GNR 58/8

Print Friendly, PDF & Email

Aust for osen til Tømra har Ustigarden og Oppigarden Eidem hatt sameie, Eidemsøyan eller Tømmerstranda. Hvordan dette eierforholdet er oppstått, vet vi ikke, men det er forholds­vis gammelt, da grensa i vest følger et gammelt, tørt elvefar. Området grenser i sør til Selbusjøen, i vest er elva Tømra grense mot Setsås, i aust støter Garberg imot og i sør Granby. Det er mulig at Eidemsøyan har vært en part av sistnevnte gard. På området ligger fem eiendommer som er bebygd, ut­skilt fra Eidem, men som av praktiske omsyn blir plassert her de geografisk hører til.

EIDEMSØYENE GNR 58/8

Denne eiendommen hører Flønestangen 61/16 til, se der. I hu­sa her bor Per Martin Jensen, f. i Teinvik i Østerdalen 7.6.1939, og kona Tordis Welve, f. i Tydalen 20.3.1938. Barn: Hans Tore, f. 1966.