SOLGLØTT GNR 59/4 – TØMME RSTRAND GNR 59/5 – ØYSTRAND GNR 59/6 – ØYTUN GNR 59/16

Print Friendly, PDF & Email

SOLGLØTT GNR 59/4

Det var Mikal Ingebrigtsen Langseth, se Siritun 30/17 under Setsås, som bygde her på tomt utskilt fra Oppigarden Eidem i 1927. Han solgte eiendommen i 1970 til Sør-Trøndelag Støttelag for åndssvake, som driver Solgløtt arbeidshjem her.

TØMME RSTRAND GNR 59/5

Bruket er utskilt fra Oppigarden Eidem i 1939 til Per Olav Ol­sen Dahlø fra Dahlø 26/3 på Stamnes, f. 7.1.1912, og kona Jo­hanne Andersdt. Bjerken fra Bjørka 113/3 i Flora, f. 19.1.1914, som var bureisere her. De drev eiendommen som gardsbruk og hadde et par naut, noen sauer og gris. Dyrka jorda er 11 da.

Olav og Johanne ble gifte i 1937 og har fem barn:

  1. Oddmund, f. 5.7.1937, g.m. Lillian Gunnarsdt. Guldseth, Nirsgarden, f. 12.5.1938, bor på Bjørka 113/3. Barn: Tove, f. 1961, Liv Oddveig, f. 1962, Randi, f. 1965.
  2. Birgit, f. 2.4.1939, g.m. Ola Olafsen Venn i Mostadmarka, f. 1935.
  3. Olga, f. 10.2.1943, g.m. Olav Ottarsen Brenne fra Frosta, f. 1943, bor i Trondheim. Barn: Sissel, f. 1971, Elisabeth, f. 1977.
  4. Anders, f. 6.12.1944, g.m. Evy Kåresdt. Sølvberg fra Levan­ger, f. 1947, bor i Trondheim. Barn: Geir, f. 1968, Rune, f. 1973.
  5. Jan Olav, f. 28.10.1951, g.m. Heidi Synnøve Gunnarsdt. Lien, Soltun 84/11 under Stor-Evja, f. 2.12.1954. Barn:Liv Johan­ne, f. 1975.

 

ØYSTRAND GNR 59/6

Bruket er utskilt fra Oppigarden Eidem i 1940 til Margido og Anlaug Eidem som ble bureisere her. Omkring 1955 var det 25 da dyrka jord, 1 hest, 4 naut, 4 sauer og 2 griser på bruket.

Brukere

1940-1977 Margido Monssen Eidem fra Negarden, f. 1.12.1909. G.1940 m. Anlaug Ingebrigtsdt.  Kjeldstad fra gnr. 44/1,  f. 23.10.1915, d. 6.10.1965.
Barn:

  1. Karin Mari, f. 1943, g.m. Ivar Arne Øverbø, se Øytun 59/16 nedafor.
  2. Morten, f. 1945, tok over bruket.
    1. Inge, f. 1948, g.m. Inger Johanne Myran, se Furuly 30/91 un­der Setsås.

1978-       Morten M. Eidem, f. 1.8.1945, og kona Mariann

Johnsen, f. i Vega i Nordland 12.4.1946. Barn: Mads Arild, f. 1970, Trond, f. 1975.

ØYTUN GNR 59/16

Tomta er utskilt fra Øystrand 59/6 i 1967 til Karin Mari Ei­dem, f. 9.6.1943, og mannen Ivar Arne Øverbø, fra Oppheim 52/8 på Uglan, f. 3.7.1938. Barn: Annlaug, f. 1968, Kristin, f. 197