GNR 63/..

Print Friendly, PDF & Email

GRANBY GNR 63/6

Det er mulig at Granby var en mellomaldergard som ble lagt øde i nedgangstida etter Svartedøden. Granby har senere hørt Bell til, som avlsbruk og seter, og er i matrikkelen plassert un­der den garden. Det er visstnok slik at Knut Knutsen Rønsberg og kona Ingeborg Svensdt. bodde her omkring 1740. Sønnen Sven ble i 1741 døpt under navnet Granby. Ellers nevnes ikke dette navnet i eldre kilder. Men Knut og Ingeborg flyttet ut og det ble fortsatt øde på Granby.

Granby ble utskilt fra Bell i 1875 og solgt til Mikkel Kristen­sen Setsås, som året etter solgte til Fr. Birck for 255 spd. I 1911 ble også resten av Granby – søndre 63/28 – utskilt fra Bell og kjøpt av Hans og Henrik Bauck, samtidig som de kjøpte 63/6, og partene har senere hørt sammen. Av Bauck kjøpte Kristen Persen Garberg i 1912 for 8 600 kroner. Det ble i de nærmeste åra bygd hus her. Omkring 1955 var det 1 hest, 5 kyr, 2 ungnaut, 5 sauer og 1 gris på bruket. Det er 65 da dyrkajord og 150 da produktiv skog.

Fra Granby er utskilt: Sagtun 63/58 i 1928 til Peder T. Nytrø. Grantun 63/74 i 1946 til Ole Kr. Garberg. Solvang 63/80 i 1953 til Anna og Milda Langseth. Tømra 63/89 s.å. til Trondheim E.verk. Grantun 63/94 s.å. og slått sammen med 63/74. Kvennheim 63/95 s.å. til Agnar Klingen. Granly 63/102 s.å. til Haldor Eggen. Kapri 63/103 s.å. til Mikal M. Langseth. Rimini 63/124 i 1969 til Johnny Lien. Granheim 63/129 i 1972 til Svein Lunnan. Dessuten er det leid bort store tomteareal til Granby Bruk A/S i 1924, som Magnus Langseth bygde opp. Likens til Bønnløken Sagbruk i 1947, ved Nils Aftret, som var i drift til 1976. Lervik og Sølvhaug Sagbruk ble bygd i 1951 av Edvin Lervik, Haldor Sølvhaug og Ole Setseng og var i drift til 1968.

Brukere

1913-1943 Kristen Persen Garberg fra Ustigarden 36/1, f. 1870, d. 29.8.1928. G. 1912 m. Ingeborg Tomasdt. Garberg fra Nigarden 33/2, f. 1886, d. 6.4.1946.

 

Barn:

  1. Peder, f. 1914, tok over bruket.
  2. Trygve, f. 1917, g.m. Inga Johnsdt. Sirum, se Sirtun 31/14 under Siran.
  3. Anne, f. 1920, g.m. Ingebrigt Olsen Sveen, se Stasjo’n 33/9 på Garberg.

1944-1973 Peder Kristensen Garberg Granby, f. 31.1.1914. G.m. Marie Olsdt. Østby fra Tydalen, f. 11.4.1916. Barn: Inger Aslaug Granby, f. 24.2.1943, tok over bruket i 1974.

SAGTUN GNR 63/85

Eiendommen ble utskilt fra Granby i 1927 til Peder T. Nytrø og det ble bygd her de nærmeste par åra.

Brukere

1927-1957 Peder Tomassen Nytrø fra Nytrøa 38/10 på Langset, f. 9.4.1891, d. 1957. G. 1925 m. Peggy Alette Hansen fra Kri­stiansund, f. 2.7.1902.

Barn:

  1. Tomas, f. 1926, tok over eiendommen.
  2. Bergljot, f. 21.9.1927, d. ved trafikkulykke 3.6.1931.
  3. Bjarne, f. 19.6.1932, se 54/38 under Bårset.

1958-        Tomas Pedersen Nytrø, f. 31.3.1926. G.m. Eldbjørg Solveig Alfredsdt. Hoven fra Hegra, f. 16.8.1940. Barn: Per Arne, f. 1974

GRANTUN GNR 63/74

Tomta er utskilt fra Granby i 1946 til Ole Kr. Garberg, som i 1951 solgte den til Erik Johnsen Hvitmyr fra Hønefoss, f. 26.7.1917, og kona Marit Larsdt. Uglemsmo fra Uglemsmoen 49/2, f. 9.10.1921, som bygde her og driver kafé og gjestgiveri. De ble g. 1945 og har dattera Solbjørg, f. 1948, g.m. Svein Lunnan, se Granheim 63/129 nedafor.

SOLVANG GNR 63/80

Det ble bygd her i 1952, og tomta ble utskilt fra Granby 63/6 året etter. Det var søstrene Anna, f. 29.9.1906, og Milda, f. 5.2.1910, Haldorsdt. Langseth fra Moheim 50/18 på Uglan, som kjøpte og bygde her.

KVENNHEIM GNR 63/95

Tomta er utskilt fra Granby i 1953 til Agnar Olsen Klingen fra Orkdalen, f. 11.10.1914, og kona Magna Magnusdt. Langseth fra Utigarden 38/4, f. 5.4.1920, som bygde her i 1957. De ble gif­te i 1946 og har to barn:

  1. Kari Ingeborg, f. 20.9.1947, g.m. Bjørn Gilje fra Trondheim, f. 1938. Barn: Tore, f. 1970, og Astrid, f. 1972.
  2. Per Olav, f. 17.6.1955.

KAPRI GNR 63/103

Tomta er utskilt fra Granby i 1952 til Mikal Magnussen Lang­seth fra Utigarden 38/4, f. 20.4.1929, og kona Tove Trygvesdt. Sundem fra Mosjøen, f. 11.3.1938, som bygde her i 1961. Barn: Mikal, f. 1963, Inge Tore, f. 1964, Lars, f. 1968, Geir, f. 1970.

RIMINI GNR 63/124

Tomta er utskilt fra Granby i 1969 til Johnny Lien (se Ner-Lia 86/1), f. 18.8.1939, og kona Gjertrud Henmo fra Bergsnesset 133/4 på Nervik, f. 18.3.1938. Barn: Kristin, f. 1962, og Ole Henmo, f. 1963.

GRANHEIM GNR 63/129

Tomta er utskilt fra Granby i 1972 til Svein Johnsen Lunnan fra Stjørdalen, f. 9.9.1945. G.m. Solbjørg Eriksdt. Hvitmyr fra Grantun 63/74, se ovafor, f. 15.10.1948, som bygde her i 1974.