JELHEIM GNR 31/7 – DALEN GNR 31/8 – GJELTUN GNR 31/11 – SIRTUN GNR 31/14 – MYRTUN GNR 31/17 – SIRUM NORDRE GNR 31/4 (SIRHAUGAN) – GEILVANG GNR 31/5 – SIRMOEN GNR 31/3 – BAKKETUN GNR 31/9 – ÅSHEIM GNR 31/13

Print Friendly, PDF & Email

JELHEIM GNR 31/7

Tomta er utskilt fra Siran 31/1 i to parseller, gnr. 31/7 i 1942, og gnr. 31/10 fem år senere, til Torstein Gundersen Garberg

 

Jon og Ane som i 1867 kjøpte Siran. De los­jerte på heimgarden hans, Kjelstad, fra de giftet seg og til de flyttet hii.

Jon og Ane som i 1867 kjøpte Siran. De los­jerte på heimgarden hans, Kjelstad, fra de giftet seg og til de flyttet hii.

 

fra Avlsgarden 35/11, f. 28.7.1911, og kona Karen Marie Olsdt. Aunehaugen fra Aunehaugen 61/5 på Flønes, f. 3.7.1907, d. 25.4.1958, som bygde her i 1942. De ble g.1943 og hadde to barn:

 1. Ragnhild, f. 8.4.1935, g.m. Harald Hokstad i Trondheim, f. 1935. Barn: Karin, f. 1960.
 2. Gunnar, f. 24.3.1938, g.m. Marit Lundberg fra Hommelvik, f. 1937, bor i Hommelvik. Barn: Nina, f. 1967, Trude, f. 1971.

DALEN GNR 31/8

Tomta er utskilt fra Siran 31/1 i 1943 til Ingmar Ingebriktsen Uglem fra Nygård 49/13 på Uglan, f. 1.12.1915, og Gunhild Sverresdt. Elstad fra Trondheim, f. 6.3.1918, som bygde her året etter. De har to barn:

 1. Mary, f. 16.3.1937, g.m. Per Agnar Larssen Siim fra Jonsvatnet, f. 1932, d. 1974, og bor der. Barn: Lars, f. 1962, Berit, f. 1971.
 2. Inger Gunvor, f. 27.4.1941, g.m. Hans Kolbjørnsen Waagen fra Ranheim, f. 1942, bor i Bodø. Barn: Ann Beate, f. 1961, Viggo, f. 1964.

GJELTUN GNR 31/11

Tomta er utskilt fra Siran 31/1 i 1947 til Olaf Olsen Garberg fra Øyberget 34/13, f. 8.12.1906, og kona Ingeborg Pettersdt. Onsøyen fra Buvika, f. 15.9.1910, som bygde her.

SIRTUN GNR 31/14

Tomta er utskilt fra Siran 31/1 i to parseller, i 1954 og 1972, til Trygve Kristensen Garberg fra Granby 63/6 (se ovafor), f. 30.10.1917, og kona Inga Johanne Johnsdt. Sirum fra Sirum nordre 31/4, f. 25.11.1919. Barn: Kristen, f. 4.9.1953, g.m. May Britt Stokke, Bårsetdal 54/10, f. 7.4.1955. Barn: Kent Morten, f. 1978.

MYRTUN GNR 31/17

Tomta er utskilt fra Siran 31/1 i 1977 til Bernt Johnsen Sirum fra Sirum nordre 31/4, f. 5.11.1917, og kona Annbjørg Tomasdt. Sesseng fra  Singsås   (se  Ryen  137/14 under Sesseng),   f. 13.9.1924. Barn:  John, f. 21.10.52, Ingunn, f. 24.9.1954, Tor­bjørn, f. 8.11.1957, Else, f. 30.6.1959.

SIRUM NORDRE GNR 31/4 (SIRHAUGAN)

Denne parten av Siran ble utskilt i 1922 til eldste sønnen på garden. John og Inga bygde her et par år senere. Omkring 1955 var det 1 hest, 7 kyr, 4 ungnaut, 22 sauer og 2 griser. Det er 90 da dyrkajord og 320 da produktiv skog, årlig tilvekst 68 kbm, på bruket.

Brukere

1922-1954 John Berntsen Sirum fra Siran 31/1, f. 1886, d. 1962. G.1912 m. Inga Karine Ingebrigtsdt. Sesseng fra Ustigarden Eidem 58/1, f. 1886.
Barn:

 1. Gjertrud Amalie, f. 1912, g.m. Olaf Kristian Olsen Fuglem, se  Lekvoll 14/1.
 2. Kari, f. 9.5.1915, bor på Myrtun 31/17.
 3. Bernt, f. 1917, g.m. Anbjørg Tomasdt. Sesseng, se Myrtun 31/17.
 4. Inga Johanne, f. 1919, g.m. Trygve Kristensen Garberg, se Sirtun 31/14.
 5. Jenny, f. 1921, tok over bruket.
 6. Ingebrigt, f. 30.7.1928, g.m. Jorid Sandberg fra Steinkjer, f. 1943, bor på Mære i Sparbu. Barn: John Inge, f. 1968, Ingrid, f. 1971.

1955-        Jenny Johnsdt. Sirum, f. 6.8.1921. G.m. Sverre Hågensen Storflor fra Hegra, f. 8.10.1917.

Barn:

 1. Inga Karine, f. 25.3. 1955, g.m. Anton Gisetstad fra Hegra, f. 29.5. 1953. (Barn: Janne Siri, f. 1976, Jon, f. 1978).
 2. Hanna Margrete, f. 2.11. 1957, g.m. Odd Moen, Ranheim, f. 1958.
 3. Jorunn Synnøve, f. 2.11. 1958, g.m. Dagfinn Johnsen, Jonsvatnet, f. 1952.
 4. Johanne, f. 10.5. 1962.

GEILVANG GNR 31/5

Tomta er utskilt fra Sirum nordre 31/4 i 1938 til Olaf Karelius Olsen Garbergsbjørgen fra gnr. 33/19 på Garberg, f. 21.4.1906, d. 24.6.1966, og kona Karen Andersdt. Eggen fra Litlegga 53/4 på Uglan, f. 7.10.1899. De ble gifte i 1937 og bygde her et par år senere.

SIRMOEN GNR 31/3

Sirmoen var husmannsplass til i 1904 da den ble utskilt fra Siran, men skjøte ble ikke gitt før i 1929 fra Gjertrud Jonsdt. Si­rum til Paul Nilssen. Fra 1914 hadde han vært eier av Brennflata 31/2, en eiendom som fra da har hørt Sirmoen til. Det var «handlersken» på Garberg – Kari Renaldsdt. Krogstad som i 1892 hadde fått utskilt Brennflata fra Siran og kjøpt den for 90 kroner. Paul Nilssen hadde kjøpt den på auksjon for 2 200 kro­ner.

Første bygselbrevet på Sirmoen er gitt i 1855, fra Ola Ingebriktsen til Nils Pålsen. I tillegg til plassen hadde husmanns­folket slåttrett i Sona almenning i Lånke, slik Siran hadde. Slåttene til Sirmoen var Tjørrubudalen i nordenden av Stor-Lekstjenna.

I 1875 var krøttera på Sirmoen 1 okse, 2 kyr, 4 sauer, 3 geiter og 1 gris og utsæden litt rug, 3 åttinger bygg, 1 åtting bland­korn, 1 kvarter havre og 3 t. poteter. Omkring 1955 var det 1 hest, 3 kyr, 2 ungnaut, 6 sauer og 1 gris i fjøset. Det er 48 da dyrkajord og 39 da produktiv skog på bruket.

Fra Sirmoen er utskilt: Bakketun Sl/9 i 1947 til Olav Bjørling.

Brukere

1855-1882 Nils Pålsen fra Yter Avelsgarden på Garberg, f. 1825, d. 1872.    G.1849  m.  Brynhild  Evensdt.  fra Stormyråsen  på   Øver-Hårstad, f. 1817, d. 1890.

Barn:

 1. Mali, f. 1849, reiste til Amerika i 1870, g.1875 m. Narve Hallum fra Ringerike, bodde i Minnesota. Barn: Helmer, f. 1876, Berta Torine, f. 1878, Nils, f. 1882, Nellie, f. 1889, Isabell Geoline, f. 1892.
 2. Anne, f. 1852, g.m. Ingebrikt Olsen Alsetskallan, se Stenhaugtrøa på Grøtem.
 3. Guru, f. 1854, g.m. Haldor Olsen Sandvlksmyren.
 4. Paul, f. 1856, tok over plassen.
 5. Ingeborg, f. 1859, død som spedbarn.
  Elias, f. 1860, reiste til Amerika i 1883, bodde i Minnesota.

1883-1931 Paul Nilssen, f. 1856, d. 24.5.1948 G.1883 m. Mali Andersdt. Kvelloaunet fra Kårået, f. 1861, d. 2.7.1957.

Barn:

 1. Torstein, f. 1878 (mor: Gjertrud Torstensdt. Størsetmyren), g.m. Eva Olsdt. Størset, se Størsetmyra.
 2. Brynhild, f. 1883, d. 1972, g.m. Gustav Steinvik på Skatval.
 3. Nils, f. 1885, d. 1900.
 4. Anders, f. 1888, d. 1892.
 5. Marit, f. 1890, g.m. Peder Olsen Avelsgård, Avelsgarden 36/3 på Garberg.
 6. Inga, f. 1892, tok over bruket.
 7. Anne, f. 1895, se Motun 33/25 under Nigarden Garberg.
 8. Nelle Marie, f. 1897, d. 1915.
 9. Nils, f. 1900, død som spedbarn.
 10. Petrine Emilie, f. 1902, d. 1923, g.m. Alfred Hammerhaug fra Skatval, se Uggelberg 52/6.
 11. Marianne, f. 1905, d. 1917.

1932-1964 Inga Paulsdt. Sirmo, f. 1892, d. 8.5.1967. G.1924 m. Petter Pedersen Steinvikaune fra Skatval, f. 1895.

Barn:

 1. Paul, f. 23.5.1915, d. 8.8.1937.
 2. Marianne, f. 1925, g.m. Olav Karlsen Bjørling, se Bakketun 31/9 nedafor.
 3. Gudrun, f. 1.8.1926, g.m. John Fløan på Skatval.
 4. Jenny, f. 8.10.1927, g.m. Jan Bremseth på Skatval.
 5. Peder, f. 1928, tok over bruket.
 6. Margot, f. 22.8.1931, g.m. Kristen Pedersen Røsseth, se Granum under Kvelloaunet 48/1.

1965-        Peder Pettersen Steinvikaune, f. 16.11.1928. G.m.Karen Einarsdt. Eidem fra Ustpå-Jardet Berge 76/3, f. 3.1.1928. Barn: Maj Ingunn, f. 10.4.1952, g.m. Kjell Joar Peder­sen Stuberg i Lånke, f. 1952. Barn: Linda, f. 1979.

BAKKETUN GNR 31/9

Tomta er utskilt fra Sirmoen 31/3 i 1947 til dattera der, Mari­anne Pettersdt. Steinvikaune, f. 2.3.1925, og mannen Olav Karl­sen Bjørling, se Kjelstadlåven 44/4, f. 17.9.1914, som bygde her. De var først bureisere på Børdalen. De har barna:

 1. Kjell Magnar, f. 3.1.1943, g.m. Gerd Kjellfrid Berg, se Soltun 65/60 under Ner-Hårstad.
 2. Per Inge, f. 1945, se Litlvollen 60/3 under Børdalen.
 3. Mary Oddveig, f. 19.11.1956.

SIRAS GNR 31/6 (SIRÅSEN)

Husmannsplassen Siråsen ble utskilt fra Siran 31/1 i 1940 til Peder Haldorsen Siras, som fikk skjøte fra Gjertrud Sirum for 5 500 kroner. Før den tid satt familien på bygsel. Til plassen hørte 2 lasseng slått i Sona allmenning nord for fylkesgrensa. Denne plassen var noen år eldre enn Sirmoen og tømmerman­nen Per Ingebriktsen og Mali Haldorsdt. var bureisere her. I 1875 hadde de 2 naut, 4 sauer og 1 geit, sådde ei tønne korn og satte 1 1/2 t. poteter. Omkring 1955 var krøttera 3 naut, 2 sauer, 2 geiter og 2 griser. Det er 17 da dyrkajord her. Fra bruket er ut­skut Åsheim 31/13 i 1953 til Haldor P. Siraas.

Brukere

1847-1883 Per Ingebriktsen fra Bårset, f. 1821, d. 1882. G.1847 m. Mali Haldorsdt. fra Spæltrøa på Oppistoggo Garberg, f. 1827, d. 1883.

Barn:

 1. Kari, f. 1847, druknet i en bekk sommeren 1849.
 2. Siri, f. 1850, flyttet til Strinda i 1864.
 3. Kari, f. 1853, d. 1873.
 4. Ingebrikt, f. 1855, d. 1877.
 5. Haldor, f. 1857, d. 1860.
 6. Haldor, f. 1860, tok over plassen.
 7. Gurina, f. 1863, g.m. Torsten Persen Dybvad i Lånke.
 8. Sivert, f. 1865, reiste til Amerika, bodde i Minnesota.
 9. Per, f. 1868, d. 1875.
 10.  Marit, f. 1871, g.1896 m. Robert Kristian Kristoffersen Sol­em i Rissa, f. 1867. 1884-1909 Haldor Persen, f. 1860, d. 21.5.1943, var skomaker og slakter. G.1886 m. Guru Jonsdt. Garbergstrøen fra Garli 33/21, f. 1861, d. 14.8.1907.

Barn:

 1. Peder, f. 1886, tok over plassen.
 2. John, f. 1890, d. 1957, g.m. Gurina Tomasdt. Sletne, Sletnan 39/2, f. 1894, d. 1977, bodde i Lånke. Barn: Haldor, f. 1917, Gustav Margido, f. 1919, Trygve, f. 1922, Gunlaug, f. 1931.
 3. Marie Serine, f. 1893, død på barselseng 1916, g.m. Einar Rømo i Stjørdal.
 4. Sivert Gustav, f. 1897, G. i 1918 m. Hanna Bendiksen fra Har­stad, f. 1899, d. 1957, II1958 m. enke Signe Pedersen, f. i Bor­ge i Lofoten 1900, d. 1968, III 1972 m. enke Olga Olea Hardine Johansen, f. i Meløy i Nordland 1899, bodde i Nord-Norge.

1910-1966 Peder Haldorsen, f. 1886, d. 6.2.1963. G.1910 m. Mali Kristensdt. Lien fra Liajardet 87/3, f. 1888, d. 31.5.1973.
Barn:

 1. Haldor, f. 1911, g.m. Olga Nilsdt. Engan, se Åsheim nedafor.
 2. Kristian, f. 1914, d. 1936.
 3. Halfrid Gunelie, f. 2.4.1910, g.m. Ingolf Johnsen Lien, se Solbakken 93/14 under Kyllo.
 4. Bjarne, f. 1916, tok over bruket.
 5. Marie Serine, f. 24.2.1921, g.m. Peder Solem, se Tuvlia 64/73 under Øver-Hårstad.
 6. Peder Margido, f. 1924, tok over bruket.

1967-1975 Bjarne Pedersen Siraas, f. 19.5.1916, d. 24.6.1976. 1976-        Peder Margido Pedersen Siraas, f. 22.3.1924.

ÅSHEIM GNR 31/13

Tomta er utskilt fra Siråsen 31/6 i 1953 til sønnen der, Haldor Pedersen Siraas, f. 2.9.1911, d. 30.12.1969, og kona Olga Nilsdt.

Engan fra Tømra 30/38, f. 7.1.1915, som bygde her dette året. De ble gifte i 1941 og har to barn:

 1. Per Magne, f. 7.7.1942, g.m. Anny Andersdt. Sundseth fra Rennebu, f. 19.4.1941, bor i Mebonden. Barn: Oddveig Mere­te, f. 1969, Hilde Anette, f. 1972.
 2. Nils Olav, f. 24.7.1946, g.m. Jorid Karin Kristiansen fra Slindmoen 143/3, f. 24.7.1954. Barn: Haldor Olav, f. 1975, Hanne Marit, f. 1978.