NIGARDEN GARBERG LNR 38A

Print Friendly, PDF & Email

Det var visstnok i 1819 at Tomas Halvardsen delte Nigarden med broren Jon, og satt sjøl igjen med denne halvparten – lnr. 38a – 1 øre 7 1/2 marklag. Da Tomas måtte gi opp, ble bruket solgt. Det var Tomas Persen Sandvik som ble kjøper, og fikk skjøte i 1823.

De nygifte på Sandvik – Tomas Persen og Marit Olsdt. – ble boende ei tid heime hos ham før de flyttet hit til Garberg. Marit var bare nitten år da hun stod brur, og som enke giftet hun seg igjen, førtitre år gammel, med den sytten år yngre Erik Per­sen Hoem. Denne familien, imotsetning til den gamle, satt i forholdsvis gode økonomiske kår her, sjøl om de hadde bare halve bruket. Under skiftet etter Tomas i 1844 ble bruket verd­satt til 250 spd. Det ble utlagt til Norges Bank for 175 spd. pan­tegjeld og resten til Marit og de to barna.

Ti år etter at Erik Persen Hoem giftet seg hit ble stesønnen Per Tomassen gift og problemet med to familier ble løst på det viset at bruket ble halvert. Erik Persen og Marit Olsdt. satt igjen med lnr. 38a1b, mens ungfolket Per Tomassen og Marit Pålsdt. tok over lnr. 38a1c. Det var driftige folk dette, som kom til å utvide bruka sine, som vi nedafor skal se.

Det var solgt to parter fra dette bruket før det ble delt. Disse ble utskilt i 1857, da hovedbruket ble offentlig halvert. Den før­ste var Garbergsbjørga 83/8, en skogteig som Jon Persen Stamnes hadde kjøpt og som sønnen Jon senere tok over. Det ble ikke gitt skjøte på den før i 1883. Jon Stamnes på Balstad tok over skogteigen etter faren og eiendommen har senere hørt Balstad til. Den andre parten, Børsjøtjennbjørga 33/1, ble også skyldsatt da hovedbruket ble delt. Dette var også skog, som visstnok ble kjøpt av Timme, men snart solgt til sakfører Grabow. I 1872 ble trelastkompaniet A. Huitfeldt eier, men skjøte ble ikke tinglyst før i 1900. I 1934 kjøpte Magnus Langset Huitfeldtskogene her, som sønnen Mikal senere tok over.

Brukere

1820-1821 Tomas Halvardsen og Ingeborg Persdt., se den udelte Nigarden ovafor.

1822-1844 Tomas Persen fra Ustigarden Sandvik, f. 1797, d. 1844. G.1822 m. Marit Olsdt. fra Oppigarden Svinås, f. 1803, d. 1887, som var g.I m. Erik Persen.
Barn:

  1. og
  2. Dødfødt jente i 1820 og 1822.
  3. Kari, f. 1827, g.m. Jon Jonsen Langset, se Garbergstrøa under Oppistoggo.
  4. Per, f. 1831, g.m. Marit Pålsdt. Eidemsmyren, tok over hal­ve bruket, se Nigarden Garberg 33/7 nedafor.
  5. Ola, f. 1840, død som spedbarn.

1845-1854 Marit Olsdt., enke etter Tomas Persen Garberg. G.I 1846 m. Erik Persen Roemsbergan fra Øver-Hoem, f. 1820, død i 1879, da et hus ramlet sammen.

Barn: Tomas, f. 1847, g.m. IngeborgBardosdt. Lille-Evjen, tok over halve bruket, se Garberg 33/9 nedafor.