GNR 32/..

Print Friendly, PDF & Email

ØYBERGET GNR 32/1

Husmannsplassen Øyberget ble utskilt fra Oppistoggo Gar­berg sommeren 1862 til husmannen Halvard Persen. Han og Anne Ingebriktsdt. satt fra før med bygselbrev fra Gunnar Persen, gitt i 1844. Det var foreldra til Halvard – Per Halvardsen og Mali Olsdt. – som var bureisere her, med bygselbrev fra 1817. At Øyberget har eget gardsnummer er en tilfeldighet og helt utenom systemet i matrikkelen. Bruket ble fraflyttet i 1963, da søskena Karen og Henry Garberg flyttet til Granli 32/2, på tomt utskilt fra Øyberget. De var femte generasjonen fra bureiserne. Da Øyberget ble til salgs, nyttet kommunen forkjøpsretten og omkring 50 da jord ble lagt ut til industriom­råde.

I 1866 var det 17 mål dyrkajord her – «myrig, muldjord mellem Stene» – og 3 mål naturlig eng. Det ble foret ett lass årlig i marka og på bruket var avlinga 2 1/2 t. bygg, 10 t. havre, 15 t. poteter og 5 lass høy. I 1875 var det på Øyberget østre 1 hest, 3 naut, 8 sauer og 4 geiter og en utsæd på litt rug,  1/2 t. bygg, 1/2 t. havre og 1 1/2 t. poteter. Det er 30 da dyrkajord her.

Brukere

1817-1841 Per Halvardsen fra Nigarden Garberg, f. 1779, d. 1841. G.1812 m. Mali Olsdt. fra Uglemsåsen, f. 1779, d. 1865. Barn:

 1. Ingeborg, f. 1815, konfirmert 1828.
 2. Halvard, f. 1818, tok over plassen.

1842-1876 Halvard Persen, f. 1818, d. 1893. G.1838 m. Anne Ingebriktsdt. Kvelloaunet fra Kåråhaugen, f. 1812, d. 1896.
Barn:

 1. Per, f. 1838, g.m. Eli Eriksdt. Kjelstadhaugen, se Skoghaug­en på Uglan.
 2. Mali, tvilling, f. 1838, g.m. Erik Pålsen Garberg, Avelsgarden, reiste til Amerika.
 3. Ingebrikt, f. 1844, tok over bruket.

1877-1910 Ingebrikt Halvardsen, f. 1844, d. 1913. G.1878 m. Kari Olsdt. Almåhaugen fra Uglan, f. 1851, d. 1930.
Barn:

 1. Halvard, f. 1878, tok over bruket.
 2. Ole, f. 1881, d. 1959, g.m. Eli Eid fra Høylandet i Namdalen, f. 1872, d. 1954. Barn: Solveig Elfrida, f. 1910.
 3. Anne, f. 1883, d. 1971, g.m. Karl Hjalmar Håkonsen Sundnes fra Mosvika, f. 1893, d. 1972. Barn: Helge, f. 1915.
 4. Peder, f. 1885, g.m. Otelie Larsen fra Rørvik i Vikna, f. 1883, bodde i Trondheim. Barn: Ole Ingvald, f. 1908, Arne, f. 1914, Gerd Herborg, f. 1919.
 5. Iver, f. 1890, d. 1970, g.m. Marie Røstad fra Ørlandet, f. 1891. Barn: Karl Margido, f. 1919, Oddmund, f. 1932.
 6. Ingeborg, f. 1893, d. 1945, g.1920 m. Wilhelm Giseth i Trond­heim, f. 1897. Barn: Synnøve, f. 1923.
 7. Anton, f. 1896, d. 1974, g.1921 m. Ingeborg Anna Rønning fra Leksvika, f. 1897, d. 1978. Barn: Inger, f. 1921, Alfred, f. 1924, Judith, f. 1926.

1911-1945 Halvard Ingebriktsen Garberg, f. 1878, d. 16.12.1957. G.19      m.  Julie Margrete  Vennset fra Skogn,  f.  1873,  d. 23.2.1956.

Barn:

 1. Inge Magnus, f. 28.6.1903, død ved drukningsulykke 10.7.1925.
 2. Karen, f. 24.5.1906, bor på Granli 32/2.
 3. Henry Alfred, f. 1910, tok over bruket.
 4. Arne Ditlev Knutsen (fostersønn), f. 1920, g.m. Rosa Karine Garberg, se Granli 32/2 nedafor.

1946-1976 Henry Alfred Halvardsen Garberg, f. 8.4.1910, død ugift 4.7.1977. 1977-        Julie Margrete Knutsen, f. 1957.

GRANLI GNR 32/2

Tomta er utskilt fra Øyberget i 1946 til Arne Ditlev Knutsen, f. i Trondheim 21.1.1920, fostersønn der, og kona Rosa Karine Haldorsdt. Garberg fra Ekerheim 36/15 på Garberg, f. 10.10.1925. De ble gift i 1948 og har tre barn: Anne May, f. 16.7.1948, Evy Helen, f. 12.8.1951, Julie Margrete, f. 23.10.1957. Det ble bygd her i 1953. Ti år senere flyttet familien til Klæbu og Karen Garberg fra Øyberget 32/1 tok over eiendommen.