YSTER GARBERGSHAUGEN

Print Friendly, PDF & Email

Denne plassen hørte Oppistoggo til og ble lagt øde etter dage­ne til Ola Nilssen og Berit Eriksdt. Det var det gamle Oppistoggofolket som satte seg ned her etter at de gikk fra bruket. I 1875 var det 2 kyr, 1 ungnaut, 7 sauer og 3 geiter på plassen, og utsæden ei knapp tønne korn og et par tønner poteter.

Brukere 1823-1839 Lars Haldorsen, d. 1835, og Ingeborg Olsdt., d. 1870, se Oppistoggo Garberg.

1840-1881 Per Larssen, f. 1817, d. 1861. G.I 1840 m. Marit Olsdt. Stubbhaugen, f. 1819, d. 1859. G.I 1860 m. Ingeborg Larsdt. Nessmelen fra Flora, f. i Tolga 1818, d. 1906. Barn, alle i 1. ekteskap:

  1. Lars, f. 1840, d. 1863.
  2. Ola d.e., f. 1843, reiste til Amerika i 1872.
  3. Haldor, f. 1851, flyttet som ukonfirmert til Ålesund i 1866.
  4. Ingeborg, f. 1855, død som spedbarn.
  5. Ingebrikt, f. 1857, flyttet som ukonfirmert til Aure på Nord­møre i 1871, reiste ti år senere til Amerika, bodde i Was­hington, gift. Barn: Peder, Edward, Conrad, Hanna.

1882-19 Ola Nilssen d.y. fra Åsan, f. 1835, d. 1908, og Berit Eriksdt. fra Røssetsvea, f. 1835, d. 19 , losjerte her fra om­kring 1870. De tok over plassen etter Ingeborg Larsdt. imot at hun fikk kår. De var begge ugifte, men Berit hadde to barn:

  1. Mali, f. 1860 (far: Per Svensen Uglem, Jensgarden), g.m. Ola Tomassen Flønesberget, gnr. 61/4.
  2. Marit, f. 1869 (far: Jon Pålsen Uglem, Bortigarden), g.m. Jon Tomassen Størset, Langhaugen 37/3.