GARBERGSHAUGEN VESTRE (ANDERSROMMET)

Print Friendly, PDF & Email

Ola Gunnarsen og kona Goro Jonsdt. fikk bygselbrev fra bror hans på denne plassen under Oppistoggo i 1861 og flyttet inn her året etter. I 1875 var det 1 okse, 2 kyr, 1 ungnaut, 5 sauer og 2 geiter i fjøset hos innflytterne Anders og Marit. De hadde en utsæd på  1/2 t. korn og 2 t. poteter. Etter dem ble plassen lagt øde.

Brukere

1862-1869 Ola Gunnarsen fra Oppistoggo og kona Goro Jonsdt., se Nylandet på Størset.

1870-1881 Anders Olsen, f. 1835, var østlending.

G.m. Marit Olsdt. fra Oppdal, f. 1838, søster til Knut Olsen på Øyberget.

De kom fra Flå i Rennebu.

Barn:

  1. Randi, f. 1866, g.m. Gunder Olsen Størset, Nylandet.
  2. Ola, f. 1872, gift og bodde i Folldalen.
  3. Jon, f. 1875, reiste til Amerika.
  4. Sigrid, f. 1877, g.m. Albert Pettersen Havdal fra Strinda, f. 1880, bodde i Trondheim.
  5. Ole, f. 18   , gift og bodde i Sparbu.