GARBERGSPLASSEN

Print Friendly, PDF & Email

I siste halvpart av 1700-åra eksisterte en plass på Oppistoggo Garberg som vi ikke kjenner det lokale navnet på, og vi vet heller ikke hvor den lå. Det er tvilsomt om dette er en av de se­nere plassene her. Husmannsfolket var Bardo Sjurdsen fra Alset, f. 1717, d. 1781, og Goro Persdt. fra Ustigarden Ner-Lia, f. 1720, død hos sønnen på Markåa 1803, som var søster til Inge­borg Garberg, Oppistoggo. De satte seg ned her i midten av hundreåret, og plassen ble lagt øde før 1792. De var gifte i 1745, og hadde fem barn:

  1. Sjurd, f. på Lia 1745, g.m. Ingeborg Jonsdt. Uthus d.e., se Markåa.
  2. Per, f. på Langli 1747, g.I m. Goro Nilsdt. Hårstadplassen, se Bardoan på Ner-Hårstad, I m. Siri Persdt. Markåen.
  3. Jon, f. 1750, d. 1771.
  4. Gjertrud, f. 1757, d. 1775.
  5. Ola, f. 1762, d. 1763.