MARSTAD MELLOM GNR 83/3

Print Friendly, PDF & Email

 På halvparten av Marstad som ble nyttet som avlsbruk under Stor-Evja, lå det en gammel husmannsplass. I 1845 ble avlsbruket delt og den ene halv­parten, det senere gnr. 83/4, solgt til Tomas Jonsen Stor-Evjen, han som senere etablerte seg som gardbruker på Nigarden Marstad. Hvert av bruka fikk sin part i husmannsplassen. Andre halvparten slo Tomas Nilssen Bell til seg for gjeld. Men i 1855 fikk husmannen her, Halvard Jonsen, skjøte fra Tomas Bell, og ble sjøleier av gnr. 83/3.

Den gamle slekta på bruket kom bort fra Marstad etter at Anne Halvardsdt. døde i 1890. Eneste barnet flyttet ut og enkmannen, Ole Jørnsen, solgte bruket til brorsønnen Jørgen Nilssen Kallar og det ble drevet sammen med Kallarsdalen 92/5.

Som nevnt under Nigarden Marstad var gnr. 83/3 og 83/4 behandlet som ett bruk i matrikkelarbeidet 1866, se Nigarden. Også Marstad mellom har setret på Atollen og Rotldalen. I 1875 var det 1 okse, 4 kyr, 1 ungnaut, 6 sauer og 5 geiter på Marstad mellom, og utsæden var  3/4 t. bygg, 14 t. blandkorn, 1 t. havre og 1 1/2 t. poteter. Bruket har 24 da dyrkajord og 103 da skog.

Brukere -1792-1811- Tomas Jonsen fra plassen Sandavika i Dragsten, f. 1761, død før 1825, var gruvearbeider og kom til Marstad før han giftet seg. Broren Ola bodde også her, se Marstadtrøa. Mor deres, Ingeborg Tomasdt. døde her i 1800, 72 år. Tomas var g.I 1792 m. Ragnhild Jonsdt. Bårsetplassen, f. 1763, taus på Berge, død i barselseng 1798, og gravlagt sammen med det dødfødte barnet sitt. G.II 1801 m. Brynhild Jensdt. Hårstadåsen, f. på Flaknan i Flora 1764, d. 1831, som var g.I m. Jon Persen Hove, Skulbakken under Øver-Hårstad. Tomas og Ragnhild var husmannsfolk.

Barn i 1. ekteskap:

 1. Ingeborg, f. 1794, g.m. Jon Olsen Hovstrøen, se Velvansmoen, plass under Nordigarden Velve.
 2. Dødfødt barn i 1798.

Barn i 2. ekteskap:

 1. Jon, f. 1802, d. 1804.
 2. Ragnhild, f. 1806, tjente på Stor-Evja i 1825.

-1825-1847 Jon Halvardsen d.y. fra Saurgarden (Ustpå-Jardet) Stor-Evja, f. 1760, d. 1837, drev som smed. G.I 1798 m. Goro Persdt. Velvemoen, f. 1757, død i barselseng på Stor-Evja 1798. G.II 1812 m. Mali Jonsdt. fra Evjhaugen, plass på Evj-jardet, f. 1784, d. 1862. Etter at Jon og Mali giftet seg, flyttet de som husmannsfolk hit til Marstad.

Barn, alle i 2. ekteskap:

 1. Goro, f. 1812, g.m. Jon Persen Øver-Lien.
 2. Berit, f. 1815.
 3. Halvard, f. 1826, se nedafor.
  1848-1890 Halvard Jonsen, f.   1826, d.  18    . G.I 1848 m. Berit Olsdt. Stubbhaugen, f. 1822, d. 1863. G.II 1864 m. Goro Olsdt. Rolsetøyen, f. 1829, d. 1891.
  Barn i 1. ekteskap: 1.  -3. Mali, f.  1851, Mali, f. 1853, og Anne, f.  1856, alle døde som småbarn.
 4. Mali, f. 1856, g.m. Ola Bjørnsen Berge d.y., Ustpå-Jardet, reiste til Amerika.
 5. Anne, f. 1862, tok over bruket.
  Barn i 2. ekteskap:
 6. Berit, f. 1865, død som spedbarn.
 7. Berit, f. 1866, g.m. Per Arnsen Rønsbergsdalen, Arndalen.
 8. Ragnhild, f. 1870, g.m. Hans Torgersen Rolsetgjerdet.

1885-1890 Anne Halvardsdt., f. 1862, d. 1890. G. 1884 m. Ole Jørnsen Uthusdalen fra Mosletta, f. 1862, d. 19 , som var g. II m. Guru Evensdt.

Barn: Gurine, f. 1886, gift Dahle og bodde i Trondheim. (Barn: Anne og Hans).

1891-1929 Ole Jørnsen, enkmann etter Anne Halvardsdt. Marstad. G. II 1894 m. Guru Evensdt. Sesseng, f. på Aunet i Vikvarvet 1855, d. 19    , som var g.I m. Erik Jonsen Sesseng, Ustigarden.

Barn, alle i 1. ekteskapet hennes (de tre yngste født på Sesseng):

 1. John, f. Aunet 1881, g.m. Åsta Gelein, se Marstad østre 82/3.
 2. Sigrid, f. 1883, g.m. Peder Tomassen Lien, Nordigarden Ner-Lia 85/1.
 3. Emil, f. 1887, bodde i Trondheim.
 4. Erik, f. 1891, død som spedbarn.