RØNSBERG VESTRE GNR 103/1 (NORDIGARDEN ELLER USTI-JARDET)

Print Friendly, PDF & Email

I det ene året 1590, finner vi at Roger betalte landbohold i Rønsberg. Navneskikken videre sier at det må ha vært her, i Nordigarn, han satt. I åra 1609 til og med 1627 brukes gården av Ola, sikkert sønnen. I 1628 er enka ført med 0 kyr, året etter 6 skjepper i tiende, som de andre.

Roger eller Rejer Olsen bygslet bruket i 1634 etter foreldrene, »som fradøde«. Han var f. 1595 og fikk en nesten 50 år lang brukstid, til 1680 i det minste. I 1665 er han ført med sønnen Ola Rogersen f. 1640. Rolf Rogersen f. 1638, er i manntallet ført som knekt, men han var sikkert også sønn. Iver Olsen Rønsberg, soldat i 1644, kan ha vært Reiers bror.

I 1682 finner vi Renald Reiersen som bruker i Nordigarn. Selv om han ikke er manntallført i 1660-åra, vil vi tro han også var sønn.

Senest i 1698 satt Grim Pedersen f. 1667 i Nordigarn. Han hadde i 1701 søn­nen Tomas f. 1694.

Slekta som fortsatt bor på Nordigarden kom her så tidlig som i 1690-åra, men hadde før hatt tilhold på Ustigarden. Navnet Nordigarden kom forresten i bakgrunnen etter at husa ble flyttet fra fellestunet – senere kalt Tuftin – etter jordskiftet i 1860-åra. Det lokale navnet ble nå Jardet eller Usti Jardet. Her finner vi i dag tiende og ellevte generasjonen av etterkommere til den første, Grim og Marit. Grim hadde hatt en bror, Tomas, som døde ung, og han kalte de opp og navna Grim og Tomas har sia hørt her til.

Fra 1750-åra til omrking 1780 ble bruket drevet av to familier. Gunnar og Grim Tomassønner drev Nordigarden i lag og dette kunne lett ha ført til varig deling, men etterkommerne til den eldste, Gunnar, ser vi ikke mer til etter 1780 og de må ha flyttet ut. Det var svært mye folk på Nordigarden den tid. Eldste datter til Gunnar Tomassen, Stor-Kirsti, som egentlig skulle ha bygselen, og mannen Jon Olsen bodde her i flere år og fem av barna ble født her, før familien flyttet heim til han på Yster-Stokkan. De kom senere i husmannskår. Merkelig nok har Nordigardsfolket svært mye samkvem med husmannsfolk, flere plasser er ryddet av folk herifra.

I 1897 solgte Th. Angells Stiftelser eiendommene sine på Rønsberg. Her på Usti-Jardet ble det først holdt delingsforretning og husmannsplassene Jardet, DÅlen og de to Trø-plassene ble utskilt og solgt til husmennene, som alle satt med bygselbrev gitt av Stiftelsen. Hovedbruket ble solgt til bygselmannen Grim Tomassen for 4 500 kroner og kår til mora, Gurina Hansdt., til 150 kroner i årlig verdi. Etter å ha blitt sjøleier, delte Grim fra Brubakken til broren Hans.

Om utsæd og krøtter på hvert enkelt Rønsbergsbruk i 1723, se under Dersto. I 1866 var det 81 1/2 mål dyrkajord og 54 1/2 mål naturlig eng på Nordigarden. I matrikkelarbeidet er årlig avling gitt opp til 12 t. bygg, 35 t. havre, 60 t. poteter, 60 lass høy og 39 lass fra utslåttene, og krøtterhold til 2 hester, 12 storfe og 30 småfe. Bruket hadde tre setrer felles med andre Rønsbergs-bruk. Til bruket her har ødegarden ØverdÅlen i lang tid hørt til og nyttet som seter til i 1945. Se ellers ØverdÅlen gnr 105. I 1934 ble Stenhaugremmet 101/14 ut­skilt fra Listo og kjøpt av Tomas Gunnarsen for 3 500 kroner.

I 1875 var det 2 hester, 1 okse, 11 kyr, 4 ungnaut, 27 sauer, 14 geiter og 2 griser på bruket og utsæden litt over ei tynne bygg, 1 1/2 t. blandkorn, like mye havre og 5 t. poteter. Omkring 1955 86 da dyrkajord, 1 hest, 8 kyr, 4 ungnaut, 9 sauer og 2 griser på bruket. Det er nå 118 da dyrkajord og 3645 da produktiv skog.

Fra Usti-Jardet Rønsberg er utskilt: Jardet 103/2 i 1897 til husmannen Per Hanssen. DÅlen 103/3 s.å. til husmannen Per Arnsen. Trøa vestre 103/4 s.å. til husmannen Per Bersvensen. Trøa østre 103/5 s.å. til husmannen Halvard Nilssen. Brubakken 103/6 i 1898 til sønnen her, Hans Tomassen.

Brukere

 -1647-1666 Rogjer (Reier) Olsen, f. 1596, levde ennå i 1666. Sønner:

 1. Ola, f. ca. 1640, tok over bruket.
 2. Renald, tok over bruket.

1667-         Ola Reiersen, f.ca. 1640, død før 1700. G.m. Berit Torstensdt.

Rolset fra Utigarden, f.ca. 1644, d. 1727, som var g.II m. Esten, død før 1700.

Barn i 1. ekteskap:

 1. Brynhild, g.m. Halvard Asbjørnsen Dyrdal.
 2. Marit, f. ca. 1665, g.m. Halvard Tomassen Mølnhus.
 3. Jon, f. ca.   1673, tjente på Bårdsgarden i 1701, død 1742 uten et­terkommere.
 4. Torsten, f.ca. 1677, g.m. Dordi Ivarsdt. Stubbe, se Rønsbergs-Markåa.
 5. Ingeborg, f. ca. 1677, g.m. enkamnn Per Tomassen Flønes.
 6. Kari, f. ca. 1675, g.m. Anders Olsen Grøtem, Negarden.

Barn i 2. ekteskap:

 1. Ola, f. ca. 1685, g.I m. Goro Arnsdt. Velve, II m. Brynhild Monsdt. Kyllo og kom dit.
 2. Sessil, f. ca. 1685, g.m. Håvard Olsen Øver-Solem.

-1693-         Renald Reiersen, levde 1693, men død før 1700. G.m. Goro

Olsdt., død senest 1693 da det var skifte etter henne.
Barn:

 1. Reier, f. ca. 1677, tjente på Kallar i 1701.
 2. Ola, f. ca. 1681, tjente på Litj-Evja i 1701.
 3. Jon d.e., f. ca. 1686, g.m. enke Ingeborg Estensdt. Uthus på Mosletta og kom dit.
 4. Siri, f. ca. 1690, g.m. Ivar Olsen, se Rønsbergshaugen.
 5. Jon d.y., f. ca. 1692, oppfostret på Rønsberg, g.m. Brynhild Jonsdt., se Markåa (Sjurdan) nedafor.

-1701-1728 Grim Persen fra Ustigarden Rønsberg, f. ca. 1667, d. 1729. G.m. Marit Arnsdt. fra Nigarden Velve, f.ca. 1674, d. 1846.
Barn:

 1. Tomas, f. ca. 1694, tok over bruket.
 2. Berit, f. 1700, d. 1704.
 3. Per, f.   1703, g.m.  Ingeborg Estensdt.  Mebost, se Mebost-Markåa (Nirsplassen).
 4. Arn, f. 1706, d. 1729.

1729-1755 Tomas Grimsen, f.ca. 1694, d. 1758. G. 1717 m. Kirsti Gunnarsdt. Sæter fra Vikvarvet, f.ca. 1687, d. 1775.
Barn:

 1. Berit, f. 1718, d. 1719.
 2. Gunnar, f. 1721, tok over bruket.
 3. Grim, f. 1724, tok over bruket.
 4. Marit, f. 1727, d. 1751.
 5. Goro, f. 1731, død som spedbarn.

1745-1771 Gunnar Tomassen, f. 1721, d. 1767. G. 1745 m. Ingeborg Persdt. Rolset fra Ustigarden, f. 1716, d. 1780.
Barn:

 1. Kirsti d.e., f. 1746, g.m. Jon Olsen Stokke, Yster-Stokkan.
 2. Kirsti d.y., f. 1750, tok over bruket.
 3. Berit, f. ca. 1754, g.m. Erik Persen Liagrinden.

1772-1780- Kirsti Gunnarsdt. d.y., f. 1750. G. 1772 m. Pål Sjurdsen Moen fra Øybakken på Selbustranda, f. 1746, som kom til Rønsberg som dreng. Familien flyttet ut av bygda.
Barn:

 1. Sjurd, f. 1773, død som spedbarn.
 2. Sjurd, f. 1775.
 3. Gunnar, f. 1777.
 4. Brynhild, f. 1780.

1774-1793 Grim Tomassen, f. 1724, d. 1793. G. 1752 m. Eli Persdt. Ner-Lien fra Ustigarden, f. 1727, d. 1811.
Barn:

 1. Marit, f. ca. 1755, g.I m. Ola Jonsen Hoemsengan, se Klesetmoen, Gremsplassen, II m. enkmann Per Estensen Rolset, Ustigarden.
 2. Tomas, f. 1759, tok over bruket.
 3. Ingeborg, f. 1762, d. 1764.
 4. Per, f. 1764, d. 1765.
 5. Ingeborg, f. 1767, g.m. Per Jonsen Prestgården.
 6. Per, f.  1770, g.m. Gunhild Eriksdt. Balstad, se Rønsbergs-Markåa (Ustpå).

1783-1825 Tomas Grimsen, f. 1759, d. 1844. G. 1782 m. Ingeborg Jonsdt. Uthus d.y. fra Mosletta, f. ca. 1755, d. 1832, søster til Ingeborg Markåen, Sjurdan.
Barn:

 1. Grim, f. 1783, død som spedbarn.
 2. Grim, f. 1784, tok over bruket.
 3. Jon, f. 1787, d. 1788.
 4. Jon, f. 1789, d. 1790.
 5. Ingeborg, f. 1791, g.m. Mikkel Jonsen Velve, Bortistoggo. 1813-1842 Grim Tomassen, f. 1784, d. 1852. G. 1812 m. Ingeborg Olsdt.

Kyllo, f. 1783, d. 1858.

Barn:

 1. Tomas, f. 1812, tok over bruket.
 2. Ola, f. 1814, d. 1821.
 3. Ingeborg, f. 1815, g.m. Ola Jonsen Flakne d.y. i Flora.Grim, f. 1817, død som spedbarn.
 4. Marit d.e., f. 1819, g.m. Per Olsen Mebost-Markåen, se Utstu Mebost.
 5. Eli, f. 1820, g.m. Mikkel Jonsen Rolsetbakkan, Norderbakkan.
 6. Berit, f. 1822, d. 1840.
 7. Marit d.y., f. 1825, g.m. Tomas Jonsen Stor-Evjen, se Marstad nedre. 1843-1890 Tomas Grimsen, f. 1812, d. 1890. G. 1843 m. Gurina Hansdt. Dragstsjøen, f. 1823, d. 11.5.1904.
 1. Grim Tomassen og Kari Persdt. Rønsberg og barna (bak fra v.) Gunnar, Tomas og Peder, (og på fang) Gurine og Ingeborg. Bildet er fra 1908.

 

Barn:

 1. Ingeborg, f. 1846, g.m. Ola Estensen Røsset, Nordigarden.
 2. Gunhild, f. 1851, g.m. Ola Bardosen Rolset, se Øver Rolsetmoen.
 3. Berit, f. 1853, g.m. Ola Jonsen Flakne i Flora.
 4. Grim, f. 1856, tok over bruket.
 5. Hans, f. 1860, g.m. Sigrid Olsdt. Kirkvold, se RønsbergsdÅlen 103/6.

1891-1927 Grim Tomassen, f. 1856, d. 25.11.1930. G. 1890 m. Kari Persdt.

Rolsetbjørgen (Myrmoen), f. 1869, d. 30.7.1956.

Barn:

 1. Tomas, f. 1891, tok over bruket.
 2. Gurina, f. 1892, d. 28.12.1904.
 3. Peder, f. 1894, g.m. Anne Olsdt. Ørås i Flora og kom dit.
 4. Gunnar, f. 1895, d. 1977, g. i Børsa 1922 m. Lovise Bergitte Larsdt. Selbekk fra Byneset, f. i Lensvika 1897.
  Barn: Gudmund, f. 1922, Anna, f. 1925.
 5. Ingeborg, f. 1900, død som spedbarn.
 6. Ingeborg, f. 1902, d. 1904.
 7. Ole Gunerius, f. 1903, d. 1904.
 8. Gurine, f. 24.7.1905.
 9. Ingeborg, f. 16.10.1906, d. 1947, g. 1931 m. Olav Hansen, f. i Kolvereid 1897, bodde i Rennebu, Oppdal, Børsa og Tynset.
  Barn: Jorunn, f. 1932, Kari, f. 1933, Gunnar, f. 1938.

1926-1956 Tomas Grimsen Rønsberg, f. 1891, d. 1971. G. 1915 m. Marit Ingebrigtsdt. Krogstad fra Ækra 121/11, f. 1890, d. 13.2.1981.

Barn:

 1. Karen, f. 1915, g.m. Torstein Johnsen Hegseth, se Bakkmyr 115/17 i Flora.
 2. Gunnar, f. 1917, tok over bruket.
 3. Ingebrigt, f. 30.1.1920, g. 1948 m. Anne Tomasdt. Velve, bor i Trond­heim.
  Barn: Tore, f. 1950, Stig, f. 1956.
 4. Johan, f. 1.6.1921, g.m. Inger Rasmussen fra Trondheim og bor der.
  Barn: Per Inge og Inger Johanne, f. 1956.
 5. Trygve, f. 30.5.1922, g.m. Målfrid Midtskog fra Oppdal, d. 1984, bor i Trondheim.
 6. Jenny, f. 1924, g.m. Magne Larssen Bårdsgård.
 7. Gunvor, f. 3.3.1926, g.m. Egon Dankier Larsen fra Danmark, II m. Rolf Myrstad fra Bergen, bor i Oslo.
 8. Martha, f. 1.6.1928, d. 1965.
 9. Ingeborg, f. 10.10.1930, g.m. Ivar Ingebrigtsen Kjeldstad, se Flaten 54/56 under Bårset.
 10. Margit Oline, f. 10.6.1932, bor i Oslo.

1957-         Gunnar Tomassen Rønsberg,  f.   9.6.1917.   G.   1945  m.   Sofie

Haldorsdt. Røsset fra Ustigarden 78/1, f. 16.9.1920.
Barn:

 1. Marianne, f. 1944, g.m. John Ornes i Røyrvik.
  Barn: Jens Ingvald, f. 1969, d. 1970, Jens Ingvald, f. 1971, Svein Gunnar, f. 1974.
 2. Gunnlaug, f. 1947, g.m. Per Ornes i Røyrvik.
  Barn: Ingeborg, f. 1975, Kari, f. 1979.
 3. Tomas, f. 1949, g.m. Liv Karin Nergård fra Lånke.
  Barn: Kristin, f. 1974, Grim, f. 1977, Arnstein, f. 1986.

RØNSBERGJARDET GNR 103/2 (PE-HANSJARDET)

Det var husmannsplass under Ustigarden Rønsberg, her Per Hanssen og Marit Knutsdt. satt med bygselbrev fra 1863, gitt av Per Estensen Rønsberg. De var bureisere her. Under jordskiftet i 1869 ble plassen lagt til Nordigarden Rønsberg og fra det bruket ble den i 1898 solgt til husmannen Per Hanssen for 350 kroner. Th. Angells Stiftelser solgte dette året Nordigarden og plassene ble da fraskilt og solgt til husmannsfolket. Per skjøtet fra seg samme året til sønnen for 250 kroner og 800 kroner for husa.

I 1875 var det 1 kjøreokse, 2 kyr, 1 ungnaut, 4 sauer og 4 geiter på plassen og utsæden var 1 åtting bygg, 1 kvarter havre og 2 t. poteter. Omkring 1955 var det 12 da dyrkajord, 2 kyr, 1 ungnaut, 2 sauer og 1 gris på bruket. Hans Persen kjøpte i 1900 skogteigen Seljåsen 95/4 fra Nygarden Mebost for 1 000 kroner, 50 da produktiv skog.

Brukere

1863-1904 Per Hanssen fra Rolsetjardet, f. 1832, d. 1.2.1923. G. 1863 m. Marit Knutsdt. fra Øråsvollen, f. på Nordigarden Tuset i Flora 1829, d. 17.7.1917.
Barn:

 1. Hans, f. 1864, tok over bruket.
 2. Brynhild, f. 1868, g.m. John Eliassen Mebust, se Ustpå-Jardet Mebost 98/2. Sønnesønnen Bjarne tok over her på Rønsberg.

1905-1944 Hans Persen, f. 1864, d. 1955. G. 1905 m. Ingeborg Andersdt. Stokkhaugen, f. 1861, d. 28.6.1931. Hans var murer og arbeidet for det meste i byen.
Barnlaust eksteskap.

Marit og Per giftet seg i 1863 og gikk straks igang med å bygge og rydde husmannsplassen, som senere ble bruket Rønsbergsgjardet.

Marit og Per giftet seg i 1863 og gikk straks igang med å bygge og rydde husmannsplassen, som senere ble bruket Rønsbergsgjardet.

1945-         Bjarne Eliassen Mebust fra Ustpå-Jardet 98/2, f. 14.3.1921. G.

1948 m. Gudrun Ludviksdt. Mosleth fra Litjstoggo 123/1, f. 12.10.1923.
Barn:

 1. Hans, f. 23.9.1949, g.m. Heidi Grøtte, f.  1955.
  Barn: Stig, f.  1977. Senere sb.m. Wenche Erichsen fra Oslo, f. 1957.
  Barn: Eivind, f. 1985.
 2. Edvin, f. 23.10.1951, g.m. Anbjørg Hoem, f. 1958.
  Barn: Ann Elin, f. 1982, Tone Helen, f. 1985.

RØNSBERGSDÅLEN GNR 103/3 (ARNDALEN)

DÅlen ble utskilt sammen med de andre husmannsplassene under Usti-Jardet i 1898. Husmannen Per Arnsen fikk skjøte fra Th. Angells Stiftelse for 250 kroner og skulle i tillegg svare kår til mor sin, Ingeborg Estensdt., verdsatt til 50 kroner årlig. Før jordskiftet i 1869 var DÅlen plass under Listo Rønsberg, og Arn Kristensen satt med bygselbrev fra 1862.

I 1875 var det 1 okse, 2 kyr, 1 ungnaut, 6 sauer og 1 gris på plassen og utsæden 1 kvarter bygg, 1/2 t. havre og 2 t. poteter. Enka Brynhild Olsdt. ble til sist igjen for seg sjøl på ArndÅlen og i 1927 solgte hun og bruket ble slått sammen med RønsbergsdÅlen 102/2. Kjøpesummen var 3 610 kroner.

Brukere

1862-1887 Arn Kristensen fra Norsto Øver-Lia, f. 1818, død i Strinda under en bytur 9.12.1876. G. 1843 m. Ingeborg Estensdt. fra Ustigarden Rolset, f. 1823, d. 20.7.1901. De hadde først hatt heimbruket hans, men kom hit til DÅlen fra Bårdsgards-Markåa.
Barn (de tre eldste født på Lia, de tre neste på Markåa):

 1. Kristen, f. 1843, skomaker, død ugift 1880.
 2. Esten, f. 1846, d. 1847.
 3. Esten, f. 1848, g. i Inderøy 1875 m. Anne Bergitte Berntsdt. Kvistad, f. 1842, reiste til Amerika i 1889.
  Barn: Bernt Andreas, f. 1876, Ingeborg Gurine, f. 1879, g.m. LN. Walstead, Wisconsin, Anton Edward, f. 1883, Ole Bernhard, f. 1886, Jonette Berntine,
 4. Marit, f. 1852, reiste til Amerika i 1882.
  Barn: Ingeborg Kristine Halvardsdt. Grove, f. 1880, d. 1881.
 5. Per, f. 1856, tok over plassen.
 6. Ingeborg, f. 1860, d. 1879.
 7. Jon, f. 1863, g. 1889 m. Gurine Bersvensdt. Sessengsveen, f. 1865, reiste til Amerika i 1889, bodde i Minnesota.
  Barn: Datter, f. 1890, Ar­nold, f. 1895.
 8. Ole, f. 1867, reiste til Amerika i 1885.

1888-1926 Per Arnsen, f. 1856, d. 18.3.1915. G.I 1888 m. Berit Halvardsdt. Marstad fra gnr. 83/4, f. 1866, d. 14.2.1904. G.II 1906 m. Brynhild Olsdt. Stokkmelen, f.  1866, d.  14.5.1949. Berit Halvardsdt. og seks barn døde i tuberkulose. Per og Brynhild flyttet til Stokkan, og der døde de.
Barn:

 1. Ingeborg, f. 1889, d. 1891.
 2. Gurina, f. 1890, d. 1.7.1903.
 3. Arnt, f. 1891, d. 6.9.1902.
 4. Ingeborg, f. 1894, d. 19.4.1909.
 5. Anne Marie, f. 1896, d. 24.9.1902.
 6. Oline Kristine, f. 1898, d. 9.3.1905.
 7. Helga, f. 27.6.1900, reiste til Amerika, g.m. Oskar Krogh og hadde fire sønner.
 8. Halvard, f. 1902, død som spedbarn.
 9. Arnt Gunnar, f. 2.8.1903.

RØNSBERGSTRØA VESTRE GNR 103/4

Denne husmannsplassen hørte Ustigarden Rønsberg til, men ble ved jord­skiftet i 1869 lagt til Nordigarden. Da Th. Angells Stiftelser i 1898 solgte Rønsberg, ble Trøa utskilt til husmannen Per Bersvensen, som også hadde vært bureiser her, og solgt til ham for 300 kroner. Det var ikke så stort bruk, ca. 8 da dyrkajord. I 1875 var det 1 ku, 2 ungnaut, 4 sauer og 5 geiter på plassen og utsæden 1 åtting bygg, 1 åtting havre og 1 ½ t. poteter.

I 1900 kjøpte Bersven Persen en skogteig fra Nygarden Mebost for 300 kroner – Gullkjernåsen 95/5. I 1963 ble et par dekar jord fra Rønsbergstrøa – Nyborg 103/7 – byttet med en part fraskilt Rønsbergstrøa østre, kalt Østli 103/8. Fra bruket er ellers utskilt Lilletrøa 103/10 i 1976 til Helga Eggen.

Brukere

1865-1901 Per Bersvensen fra plassen Vollen på Hoemsengan, f. 1832, d. 20.1.1928, losjerte på Yster Markåa og drev som kvernstensarbeider før han flyttet hit. Dette arbeidet drev han forresten så lenge det varte. G. 1867 m. Brynhild Nilsdt. fra Yster Rønsbergstrøa, f. 1844, d. 4.5.1932.
Barn:

 1. Bersvend, f. 1868, død som spedbarn.
 2. Bersvend, f. 1870, tok over bruket.
 3. Nils, f. 1878, d.7.5.1957, vegvokter, g. 1926 m. Jørgine Olsdt. Punde, Pundsåsan, f. 1890, d. 1.2.1946, bodde i Trondheim.
  Barn: Pauline og Marie, f. 20.2.1902 (mor: Ingeborg Jonsdt. Stokkmoen 119/4).
 4. Marit Eskildsdt. (fosterdatter), f. 1888, se Yster Rønsbergstrøa.

1902-1946 Bersvend Persen Rønsberg, f.  1870, d. 12.3.1951. G. 1902 m.

Helga Halvardsdt. Kallar fra Ustigarden 92/2, f. 1866, d. 23.3.1939. Bersven

var vegvokter i Trondheim.

Barn:

 1. Brynhild, f. 1902, tok over bruket.
 2. Peder, f. 16.10.1903, d. 1974, g. 1939 m. Clarice Moen fra Trondheim, f. 1912, og bodde der.
  Barn: Helga, f. 1940, Kåre Bergsvein, f. 1944.

1947-        Brynhild Bersvensdt. Rønsberg, f. 1902, d. 18.7.1973. G. 1932 m.

Hans Pedersen Korsvold, f. 1903. Se også Norderbakkan 91/3 under Litj-Evja.
Barnlaust ekteskap.

RØNSBERGSTRØA ØSTRE GNR 103/5

Bureiserne her skal først ha bygd i Slåggå, men under jordskiftet i 1869 ble jorda der tatt fra Nordigarden og plassfolket flyttet hit til Ystertrøa, for fort­satt å være husmannsfolk under Nordigarden. Også Ystertrøa ble utskilt i 1898, da husmannen Halvard Nilssen fikk skjøte fra Th.Angells Stiftelser for 400 kroner og kår til faren Nils Halvardsen til 70 kroner i årlig verdi. Alt seks år senere tok tredje generasjon her, Nils Halvardsen, over eiendommen for 1 400 kroner. I mellomtida hadde Halvard kjøpt en part av Listo Rønsberg – Trøbrottet 101/11 – og lagt til bruket. Han hadde fått skjøte på den i 1900 for 500 kroner, men dette var trulig en part som var drevet sammen med plassen helt fra den lå i Slåggå.

I 1875 var det 2 kyr, 7 sauer, 4 geiter og 1 gris på plassen og utsæden 1/2 t. korn og 1 ½ t. poteter. Omkring 1955 var det 10 da dyrkajord, 2 kyr, 1 ungnaut og 2 sauer på bruket. Det er 108 da produktiv skog.

Fra bruket er utskilt Nilstrøa 103/9 i 1970 til Karles Pettersen.

Brukere 1865-1873 Nils Halvardsen fra Stokkmoen (Svennsan), f. 1813, d. 17.5.1905, var oppfostret på Flaknan. G. 1842 m. Marit Olsdt. fra Stokkmelen, f. 1817, d. 1871, datter til Ola Olsen Markåen og Brynhild Jonsdt. Mebost, Oppistoggo. De var husmannsfolk på Mebost-Markåa, senere kalt Nirsplassen, før de kom til Rønsberg, og barna er født der.
Barn:

 1. Halvard, f. 1842, tok over plassen.
 2. Brynhild d.e., f. 1844, g.m. Per Bersvensen Hoemsengan, se vestre Rønsbergstrøa.
 3. Kirsti, f.   1848, g.m. Esten Hanssen Rolsetgjerdet, se Uthus nordre 126/3.
 4. Brynhild d.y., f.  1856, bodde heime, død ugift 6.9.1901.
  Barn: Marit Kristine, f. 1888 (far: Eskild Kristoffersen fra Strinda).
 5. Ola, tvilling, f. 1856, død som spedbarn.
 6. Ola, f. 1861, død som spedbarn.

1873-1904 Halvard Nilssen, f. 1842, d. 19 . G. 1873 m. Marit Bersvensdt. Krokstadsveen, f. 1842, d. 23.12.1900.

Barn:

 1. Ingeborg, f. 1872, g.m. Elisas Jonsen Krokstad, gnr. 121/5.
 2. Marit, f. 1874, død ugift 17.7.1964.
 3. Nils, f. 1878, tok over bruket.
 4. Bersvend, f. 1881, d. 1943,  1/2rer, g.m. Nanna Kinnerød, bodde i Aker.
  Barn: Lena Marit.
 5. Ole, f. 1884, d. 1891.

1905-1950 Nils Halvardsen Rønsberg, f. 1878, d. 14.1.1948. G. i Vår Frues kirke 1906 m. Gjertrud Marie Andersdt. Paulsnes fra Meråker, f. 1884, d. 1974.
Barn:

 1. Margit, f. 12.9.1907, g.m. John Eliassen Mebust, Ustpå-Jardet 98/2.
 2. Håkon, f. 18.3.1909, reiste til Canada, g.m. Levina Aldora Gunderson.
  Barn: Magna Marie, f. 1938, Helen Lorraine, f. 1940, Norman Alton, f. 1942, Carol Lusielle, f. 1951.
 3. Edvard Paulsnes, f. 24.11.1911, g. 1940 m. Astrid Juberget fra Solør.
  Barn: Einar August, f. 1944, d.s.å., Øyvind, f. 1947, Kirsten Marit, f. 1949.
 4. Hilda, f. 1914, g. 1948 m. Torbjørn Skjulsvik, bor på Ranheim, Barn: Turid, f. 1949, Kurt Arne, f. 1951.
 5. Gudrun, f. 1917, g.I 1944 m. Erling Olsen, II m. Gunnar Chone, bor i Oslo.
  Barn: Bjørn, f. 1944, Erik, f. 1947, Liv Marie, f. 1951.
 6. Qle, 1919, død som spedbarn.
 7. Olaug, f. 1920, bor i Oslo.
 8. Anna, f. 1921, g.m. Georg Eliassen Mebust, se Linløken 84/17 under Stor-Evja.
 9. Magne, f. 1924, tok over bruket.
 10. Asbjørn, f. 1931, g.m. Liv Berge, bor i Stavanger.

Barn: Oddbjørn, f. 1954, Terje, f. 1958, Marit Lillian, f. 1960, Stig Sverre, f. 1965.

1951-1973 Magne Nilssen Rønsberg, f. 7.5.1924. G.  1949 m. Ina Eng fra Solør, f. 6.11.1920. Familein bor i Trondheim.

Barn:

 1. Nils Ivar, f. 27.4.1950.
  Barn: Lena Marit, f. 1973, Frode, f. 1975.
 2. Ole Magnar, f. 9.11.1951, g.m. Åse Arna Rød, tok over bruket, men har senere solgt det.
  Barn: Inger Merethe, John Magne.
 3. Helge, f. 1954, g.m. Ann Stenersen, f. 1958.
 4. Barn: Tove, f. 1979, Tina, f. 1982.

BRUBAKKEN GNR 103/6 (YSTER RØNSBERGSDALEN)

Da Nordigarden Rønsberg i 1898 ble solgt av Th. Angells Stiftelser og Grim Tomassen Rønsberg kjøpte, ble det ordnet slik at nesteldste sønn der, Hans Tomassen, fikk utskilt en part til seg. Den ble utskilt s.å. under navnet Brubakken og Hans fikk skjøte fra Grim for 700 kroner. Hans Tomassen og Sigrid Olsdt. var bureisere her. Det er 16 da dyrkajord og 132 da skog på bruket.

Brukere

 1898-1927 Hans Tomassen fra Nordigarden Mebost, f. 1860, d. 6.12.1928. G. 1880 m. Sigrid Olsdt Kirkvold fra Evjmoan, f. 1858, d. 25.8.1917. De bodde omkring 1890 på Mebost, der de forpaktet et bruk.
Barn:

 1. Gurina, f. 1881, d. 1899.
 2. Tomas, f. 1883, d. 1884.
 3. Kari, 1885, d. 25.2.1900.
 4. Tomas, f. 1887, d. 1.3.1912.
 5. Ole, f. 1890, d. 31.5.1913.
 6. Grim, f. 1892, død som spedbarn
 7. Olaus, f. 1895, tok over bruket.
 8. Oline, f. 1898, g.m. Hans Eriksen Uthus, nordre 126/3.
 9. Gurina, f. 1901, g.m. John Tomassen Mogård, Bardogarden 125/1. 1928-1976 Olaus Hanssen Rønsberg, f. 24.3.1895, d. 3.6.1945, var i Amerika

ei tid. G. 1934 m. Ingeborg Johnsdt. Drivold, Ustistuggu 112/8 i Flora, f. 4.7.1902, som flyttet til Drivvollen igjen som enke, slik at bruket her låg øde i tida 1946-78.
Barn:

 1. Hans, f. 1935, se Drivvollen 112/8 i Flora.
 2. Solveig Kristine, f. 1938, g.m. Per Olsen Flakne, Flaknan 109/1 i Flora.
 3. Anne Jorunn, f. 1943, tok over bruket.

1977-        Anne Jorunn Olausdt. Rønsberg, f. 25.8.1943, og mannen Jan Ar-

vid Johnsen Warmdal fra Solbakken 12/15 på Fuglem, f. 3.2.1945.
Barn: Mona, f. 1968, Ingunn, 1972, Jan Olav, f.  1976.

MARKÅEN ØSTRE GNR 101/10 (USTPÅ)

Denne plassen i austre Markåa hørte Nordigarden Rønsberg til og bureiseren Per Grimsen var derifra. Men under jordskiftet i 1869 ble Listo eier av jorda her, mens Nordigarden i stedet fikk plassen Dalen, det senere bruket RønsbergsdÅlen 103/3. I 1899 ble Ustpå Markåa utskilt fra Listo Rønsberg og husmannsdattera Mali Bardosdt. fikk skjøte fra Severin Estensen for 700 kroner og kår til mor sin, Gjertrud Jonsdt., til 50 kroner i årlig verdi.

I 1875 var 2 kyr, 2 ungnaut, 6 sauer, 7 geiter og 1 gris på plassen bak i Markåa, som altså var en av de større husmannsplasser. Utsæden var 1 t. korn og 2 t. poteter. Omkring 1955 var det 10 da dyrkajord, 2 kyr, 1 ungnaut, 3 sauer, 2 geiter og 1 gris på bruket.

Brukere

1802-1829 Per Grimsen fra Nordigarden Rønsberg, f. 1770, d. 1838. G. 1795 m. Gunhild Eriksdt. fra Balstad, f. 1772, d. 1852. De hadde først drevet halve heimbruket hans.

Barn:

 1. Grim, f. 1795, tok over plassen.
 2. Erik, f. 1797, død som spedbarn.
 3. Erik, f. 1798, g.m. Siri Olsdt. Nesten, Seiget, og kom dit.
 4. Tomas, f. 1801, g.m. Ingeborg Larsdt. Bårdsgård, se Rønsbergshaugen.
 5. Ola, f. 1803, d. 1806.
 6. Eli, f. 1805, d. 1807.
 7. Jon, f. 1807, d. 1809.
 8. Eli, f. 1810, g.m. Per Olsen Kjøsnesnesset, se Sjurdsøya under Overvik.
 9. Ola, f. 1812, g.m. Magnhild Ingebriktsdt. Overvik, Vikabakken, og kom dit.
 10. Brynhild, f. 1816, d. 1818.
 11. Dødfødt jente i 1820.

1830-1851 Grim Persen, f. 1795, d. 1846. G.I 1822 m. Ingeborg Haldorsdt. Berge fra Ustigarden, f. 1798, d. 1838. G.II 1840 m. Berit Jonsdt. Mebost-åsen, f. 1801, d. 18    .
Barn, alle i 1. ekteskap:

 1. Gunhild, f. 1821, g.m. Ola Simensen Klesettrøen, Glenntrøa.
 2. Goro, f. 1824, g.m. Jon Renaldsen Mogårdsmoen, Skreddarmoen.
 3. Brynhild, f. 1826, d. 1840.
 4. Per, f. 1838, tok over plassen.
 5. Haldor, f. 1834, g.m. Kari Jonasdt. Liagrinden, se Linløken under Stor-Evja.
 6. Jon, f. 1838, død som spedbarn.

1852-1864 Per Grimsen, f. 1830, d. 1864. G. 1852 m. Gjertrud Jonsdt. Rolsetbakken fra Ysterbakkan, f. 1831, d. 15.2.1927, som var g. II m. Bardo Bardosen.

Barn: Ingeborg, f. 1854, g.m. Hans Olsen Øver-Solem.

1865-1898 Gjertrud Jonsdt., enke etter Per Grimsen Markåen. G. II 1869 m. Bardo Bardosen Rolset fra Utigarden, f. 1835, d. 1896.
Barn: Mali, f. 1873, tok over bruket.

1899-1944 Mali Bardosdt., f. 1873, d. 25.7.1939. G. 1904 m. John Larssen Bårdsgård, f. 1861, d. 1944, som var g.I m. Ingeborg Tomasdt. Ner-Lien og bodde i Bårdsgards-Markåa, se der.

 Gjertrud Jonsdt. Markåen ved rokken. Hun manglet ikke mange år på hundre da hun døde.

Gjertrud Jonsdt. Markåen ved rokken. Hun manglet ikke mange år på hundre da hun døde.

Barn:

 1. Peder, f. 1894 (far: Peder Bersvensen Stokke, Ystinsan), gruvearbeider i Meråker, død på Hegra pleiehjem 11.5.1916.
 2. Baro, f. 23.10.1904, død ugift 1971.
 3. Gjertine, f. 16.2.1907, bodde på Markåa, d. 1988.
 4. Inga Petrine, f.  1909, g.m. Peder Bardosen Rolseth, se Bakkli 93/17 under Kyllo.
 5. John, f. 2.6.1911, død ugift 1941.
 6. Martin, f. 1913, tok over bruket.
 7. Petra Marie, f. 1916, d.  1917.

1945-1988 Martin Johnsen Bårdsgård, f. 17.3.1913, d. 1988, drev bruket sam­men med søskena Baro og Gjertine.

MARKÅA (SJURDAN)

Denne plassen i austre Markåa hørte Nordigarden Rønsberg til, men etter jordskiftet i 1869 lagt ned og folket her flyttet til Kritdalen, som husmanns­folk under Bårdsgarden. Plassen gikk helst under navnet Sjurdan, etter en av husmennene her, og dette navnet følgte med til Kritdalen, og ble brukt på plassen der. I 1875 var det 1 ku, 3 sauer og 2 geiter i plassfjøset på Markåa. På plassen i KritdÅlen bodde til sist tre søsken og etter deres dager ble Sjur­dan lagt øde.

Brukere 1714-1749 Jon Renaldsen d.y. fra Nordigarden Rønsberg, f. ca. 1692, d. ca. 1755. G. 17     m. Brynhild Jonsdt., f. ca. 1694, d. 1764.
Barn:

 1. Jon, f. 1714, tok over plassen.
 2. Siri, f. 1717.
 3. Ingeborg, f. 1720, d. 1721.

1750-1776 Jon Jonsen, f. 1714, d. 1767. G. 1750 m. Ingeborg Olsdt. Mean,
f. 1735, d.          (levde 1774).

Barn:

 1. Jon, f. 1751, trulig død som barn.
 2. Jon, f. 1757, g.m. Ingeborg Halvardsdt. Bergsnesset, under Nervik, og kom dit.

1777-1811 Sjurd Bardosen fra Garbergsplassen, f. i Lia 1745, d. 1813, var søskenbarnet til Tomas Grimsen Rønsberg, Nordigarden, og de ble gift med søstrer. Etter å ha tjent i mange år på Nordigarden, ble Sjurd husmann under bruket. Mor hans, Goro Persdt. fra Ustgarden Ner-Lia, fikk kår av plassen og døde som enke her i 1803, 83 år gl. Sjurd var g. 1776 m. Ingeborg Jonsdt. d.e. fra Uthus på Mosletta, f. 1746, d. 1811. Det var søstera Litj-Inbor som var gift på Nordigarden.
Barn:

 1. Jon, f. 1777, tok over plassen.
 2. Jon (Bardo?), f. 1780.
  1. Goro, f. 1782, bodde heime, senere hos søstera på Kyllotrøa, død ugift som allmisselem 18
  2. Ingeborg, f. 1786, d. 1787.
  3. Ingeborg, f. 1789, d. 1790.
  4. Ingeborg, f. 1791, g.m. Jon Olsen Kyllo, se Kyllotrøa.

1812-1818 Jon Sjurdsen, f. 1777, d. 1818. G. 1812 m. Berit Olsdt. Mebost, se Markåa under Nordgarden Mebost, f. 1788, død i Mostadmarka 1866. Hun var g.II m. Jon Jonsen.

Barn:

 1. Bersven, f. 1806 (mor: Mali Bersvensdt. Krokstadsveen), se Gam-melsvea under Krokstad.
 2. Sjurd, f. 1815, g. 1839 m. Margret Olsdt. Eidemsnesset, Larsnesset, f. 1819, bodde på Marstadplassen, men reiste i 1866 til Amerika.

1819-1852 Berit Olsdt., enke etter Jon Sjurdsen Markåen. G. II 1820 m. Jon Jonsen Samstad fra Nordigarden, f. 1786, d. 1852, dreng på Hoem, som egentlig skulle ha hatt heimbruket på Samstad.
Barn:

 1. Jon, f. 1821, d. 1822, tvilling, den andre dødfødt.
 2. Ola, f. 1825, tok over plassen.

1853-1904 Ola Jonsen, f. 1825, d. 26.9.1905, drev ei tid arbeid på Røros­banen og losjerte i Gauldalen. G. 1846 m. Sessil Henriksdt. Evjmoen fra plass under Fargargarden Stor-Evja, f. 1825, d. 28.5.1913. Familien flyttet til KritdÅlen og tok navnet Bårdsgård.
Barn:

 1. Tomas, f. 1844 (mor: Anne Tomasdt. Stubbe), se Skrabben under Setsås.
 2. Berit, f. 1846, reiste til Amerika i 1870 sammen med broren Henrik, men kom heim igjen og drev plassen sammen med søsken, død ugift 6.12.1929.
 3. Henrik, f. 1847, reiste til Amerika i 1870, g.m. Lusia Larsdt. Ryen fra Røros, bodde i Minnesota.
  Barn: Johan, f. 1881, Oline, f. 1884, Hans, f. 1887, Ludvig, f. 1890, Signe, f. 1892, Hermann, f. 1894, Christine, f. 1898.
 4. Jon, f. 1848, d. 1851.
 5. Ingeborg, f. 1851, drev plassen sammen med søsken, død ugift 1942.
 6. Katrina, f. 1853, d. 1859.
 7. Jon, f. 1855, d. 1857.
  1. Jon, f. 1858, flyttet til Norrbotten län i Sverige, der han var skoginspektør.
 8. Peder, f. 1860, se nedafor.
 9. Ola, f. 1862, d. 1865.
 10. Kari, f. 1864, d. 1895.
 11. Marit, f. 1866, drev plassen sammen med søsken, død ugift 1952.
  Barn: Olaf Baardsgaard, f. 1893 (far: Johannes Nilssen Haugen fra Strinda), byggmester, d. 1977, g.m. Jenny Tokstad fra Orkdalen, d. 1974, bodde i Trondheim. (Barn: Mary, Ragnar, Solveig, Jenny, Sivert, Olaf).
 12. Sigrid, f. 1870, reiste til Amerika i 1888, sammen med søstera Berit, som da reiste for andre gang.

1905-1950 Ingeborg og Marit Olsdt.

1926-1950 Peder Olsen Rønsberg, f. 1860, d. 1951, var skomaker. G.I 1882 m. Siri Jonsdt. Stokksveen, f. 1836, d. 1895. G.II 1904 m. Johanna Jonsdt. Rønsbergs-Markåen, vestre, f. 1858, d. 24.2.1925. Familien bodde i ei stue i MølnådÅlen til Johanna døde, da Peder flyttet til søstrene her i Kritdalen.
Barn i 1. ekteskap:

 1. Ole, f. 1883, død som spedbarn.
 2. Ole, f. 1885, d. 1886.

Barn med enka Brynhild Andreasdt. Lille-Evjtrøen:

 1. Bersvend, f. 1895, d. 1911.
 2. Iver, tvilling, f. 1895, d. 1913.
 3. Sigrid, f. 1899, se Stenseth 90/6 under Litj-Evja.

2. ekteskap var barnlaust, men Johanna hadde dattera Ingeborg, f. 1895 (far: Ole Olsen Rønsbergsbakken), oppfostret på Rønsbergsbakken, hos far sin.