MYRMOEN GNR 106/3 (ELENDAN)

Print Friendly, PDF & Email

Denne husmannsplassen, som hørte Utigarden til, ble også kalt Elendbørja, dvs. Erlendbjørga, men så tidlig som i 1828, i bygselbrevet fra Th. Angells Stiftelser til Per Erlendsen, er plassen kalt Myrmoen. Dette navnet ble det offisielle etter skylddelinga i 1920, da plassen ble utskilt fra Utigarden og John Pedersen fikk skjøte fra Stiftelsen for 3 000 kroner. Vi ser under Utigarden at den har vært i samme slekta i mange generasjoner. Også plassfolket har vært stabilt. På plassen her opp imot RoltdÅlen har etterkom­mere fra bureiserne holdt til opp til denne dag.

I 1875 var det 1 okse, 2 kyr, 1 ungnaut, 8 sauer og 6 geiter i plassfjøset og utsæden var 1 kvarter bygg, 3 kvarter blandkorn og 3 t. poteter. Omkring 1955 var det 20 da dyrkajord på bruket, 1 hest, 2 kyr og 3 sauer. Det er 230 da produktiv skog.

Brukere

 -1798-1819 Erlend Olsen fra en plass på Nygarden på Mosletta, f. 1759, d. 1814, kom svært tidlig ut i arbeidslivet. Da han sytten år gammel ble kon­firmert, holdt han hus på Tuset. G. I 1781 m. Ingeborg Olsdt., trulig innflytter f. ca. 1758, d. 1788, taus på Rønsberg, der hun også døde. G.II 1790 m. Kirsti Persdt. Eidem fra Stubbleet på Oppigarden, f. 1758, d. 1841, taus på Eidem. Erlend og Kirsti losjerte på Rønsberg og Mebost før de flyttet til Myrmoen som bureisere.
Barn i 1. ekteskap:

 1. Berit, f. på Rønsberg 1782, g.m. Jon Bårdsen Røsethaugen.
 2. Marit,   f.   på   Rønsberg    1783,   g.m.   Ola   Jonsen   Moslettmoen, Brurgommoen.

Barn i 2. ekteskap:

 1. Ingeborg, f. på Rønsberg 1790, g.m. Jon Larssen Mebost d.y., se Me-boståsen.
 2. Ola, f. på Rønsberg 1793, bodde heime, død ugift 1827.
 3. Per, f. på Mebost 1795, tok over plassen.
 4. Jon, f. 1798, bodde heime, ugift, hengte seg hausten 1839.

1815-1858 PerErlendsen, f. 1795, d. 1858. G. 1820 m. Siri Jonsdt. Marstad,

f. 1789, d. 1886.
Barn:

 1. Kirsti, f. 1820, tok over plassen.
 2. Dødfødt jente i 1823.
 3. Erlend, f. 1825, død som spedbarn.
 4. Dordi, f. 1833, d. 1855, g. 1852 m. Bersven Torstensen Eidem, Yster Vokkodden.
  Barn: Per, f. 1852, død som spedbarn.

1859-1865 Kirsti Persdt., f.   1820, d.   16.3.1906.  G.   1840 m. Jon Olsen Balstadgjerdet, f. 1818, d. 1863.
Barn:

 1. Siri, f. 1841, g.m. Ola Jonsen Slindbrauten.
 2. Per, f. 1843, tok over plassen.
 3. Ingeborg, f. 1847, g.m. Jon Kristensen Liatrøen, se Liahaugen nordre.
 4. Brynhild, f. 1852, druknet ved Litjvollvadet i Rotla 19.8.1864, da hun gikk og gjette krøttera.

1866-1900 Per Jonsen, f.   1843, d.   1891.  G.   1865 m. Ingeborg Persdt. Bårsetplassen fra Øverplassen, f. 1844, d. 10.3.1913.

Barn:

 1. Brynhild,   f.   1865,   g.m.   Grim   Haldorsen  Evjen,   Linløken   under Stor-Evja.
 2. Kari, f. 1869, g.m. Grim Tomassen Rønsberg, Nordigarden.
 3. Kirsti, f. 1874, g.m. Tomas Olsen Røset, Nordigarden.
 4. John, f. 1876, tok over plassen.
 5. Peder, f. 1879, reiste til Amerika i 1903, død ugift 1937.
 6. Sigrid, f. 1888, død ugift 1978, bodde i Trondheim.

1901-1949 John Persen Rolseth, f. 1876, d. 1973. G. 1901 m. Anne Andersdt. Rønsberg fra Sløgda 101/6, f. 1877, d. 1974.
Barn:

 1. Peder, f. 1901, tok over bruket.
 2. Ingeborg, f. 1903, g.m. Bardo Olsen Flakne, se Florheim 116/10 under Nesset i Flora.
 3. Anders, f. 1905, g.m. Anna Johnsdt. Rolseth, se Midttun 107/10 nedafor.
 4. John, f. 10.10.1907, d. 1987, reiste til Canada i 1927, g.m. Gudrun Åkre.
  Barn: Marilyn og Gerold.
 5. Martin, f. 1910, g.m. Anne Olsdt Rolseth, se Skansen 107/2.
 6. Kristian, f. 1912, g.m. Gunelie Haldorsdt. Røseth, se Heimtun 78/16 under Røset.
 7. Marit Serine, f. 21.1.1915, g.m. Ole Kristiansen Stokke, Yster-Stokkan 118/1.
 8. Johan Alfred, f. 1918, g.m. Jorun Johansdt. Vågsbø, se Bergetun 74/5 under Berge.

1950-1973 Peder Johnsen Rolseth, f. 6.10.1901. G. 1926 m. Lina Magnusdt. Kvittem fra Stjørdalen, f. 21.8.1905, d. 1984, datter til Berit Larsdt. fra Yster Rolsetbakken.
Barn: Borghild, f. 1926, tok over bruket.

1974-         Borghild Rolseth,  f.   12.10.1926,  og mannen Leif Sæther fra

Trondheim, d. 1983.
Barn: Per Olav, f. 1946, og Bente, f. 1958. Familien bor i Drammen.

OPPIGJERDET GNR 106/4 (ØVER ROLSETMOEN)

I 1876 fikk Ola Bardosen bygselbrev fra Angellske Stiftelser på plassjord fra heimbruket Utigarden Rolset og han og Gunhild Tomasdt. ble bureisere her.

 

Fire år senere ble det bygslet et tillegg fra samme bruket. I 1920, da Stiftelsen solgte Rolset, ble plassen og en del jord i tillegg utskilt fra Utigarden under navnet Oppigjerdet 106/4 og Bardo Olsen, som den tid var heime fra Amerika, fikk skjøte for 358 kroner. Samtidig tok han over plasshusa imot å gi faren kår. Familien reiste over igjen og i 1927 skjøtet Bardo over bruket på Rolset til broren, ingeniør Peder O. Rolseth for 6 000 kroner. I 1958 fikk Ole Johnsen Uthus skjøte på eiendommen fra Peder O. Rolseths dødsbo. Omkring 1955 var det 40 da dyrkajord på bruket. Det er 257 da produktiv skog.

Brukere

 1876-1908 Ola Bardosen fra Utigarden Rolset, f. 1842, d. 25.11.1923. G. 1871 m. Gunhild Tomasdt. fra Nordigarden Rønsberg, f. 1851, d. 1.7.1911. De los­jerte på heimbruket hennes før de i 1877 flyttet hit.
Barn:

 1. Bardo, f. 1872, tok over plassen.
 2. Tomas, f. 1877, reiste til Amerika i 1901 og til Alaska i 1903, der han døde i ulykke i 1908.
 3. Gunnar, f. 1881, reiste til Amerika i 1902, d. 1952, g.m. Ovedie, f. på Ørlandet.
  Barn: Gladys og Oscar.
 4. Ole, f. 1884, reiste til Amerika i 1903, g. 1915 m. Anne Jonsdt. Uthushaugen fra Flora, f. 1890, som kom til Amerika i 1915, bodde i Montana.
  Barn: Gunhilda, f. 1916, Gladys, f. 1918, Odin, f. 1919, Borghild, f. 1921, Jennie, f. 1923, Albert, f. 1930.
 5. Gurina, f. 1887, d. 1928, reiste til Amerika i 1904, g. 1907 m. Julius Risan fra Frosta, bodde i Nord-Dakota.
  Barn: John, f. 1908, Oscar, f. 1910, Gladys, f. 1913, George, f. 1914, Martin, f. 1916, Alwin, f. 1917, Owal, f. 1922, Anna, f. 1923.
 6. Peder, f. 1889, tok over bruket.

1909-1926 Bardo Olsen, f. 1872, d. 1944, reiste til Amerika i 1888, 16 år gl. G.m. Mali Hansdt. Bårdsgård fra Oppigarden, f. 1882, d. 1953, som kom til Amerika i 1902. De kom heim og tok over plassen her i 1909, men i 1927 reiste familien til Canada.
Barn:

 1. Gunhilda Ingebjørg, f. i Amerika 3.12.1905, g.m. Paul Gotaas, bodde i Alberta i Canada.
  Barn: Carl Yngvar, Paul Bjarne, Solveig Laila.
 2. Olaf Haakon, f. i Amerika 22.3.1907, bodde i Alberta.
 3. Ida Hansine, f. 8.2.1909, g.m. Arthur Samuel Bright, bor i Vancouver i Canada.
  Barn: Luella Maalfrid, Ronald Vincent.
 4. Tora Gurine, f. 26.12.1910, død ugift 1963.
 5. Hanna Gjertine, f. 25.9.1912, død ugift 1955.
 6. Harald Ludvig, f. 22.5.1914, d. 1960, g.m. Barbara Jones.
  Barn: Brian, Marwin, Harold.
 7. Bjarne Marvin, f. 28.2.1916, druknet nær heimen i Canada sommeren 1936.
 8. Molfrid Luella, f. 1919, død som spedbarn.
 9. Torbjørn Georg, f. 2.11.1920, bor i Vancouver.
 10. Paul Brynjulf, f. 11.12.1922, g.m. Jean Stewart, bor i Edmonton.
  Barn: Colin og Linda.

1927-1956 Peder Olsen Rolseth, f. 1889, død ugift 10.8.1956, ingeniør, tok over bruket etter broren Bardo, men bodde i Oslo. Han ble i heimbygda mest kjent for sitt lokalhistoriske arbeid.

1957-1973 Ole Johnsen Uthus fra gnr. 110/1 i Flora, f. 13.11.1908, d. 1981. G. 1936 m. Kristine Marie Knutsdt. Ørås fra Øråsvollen 108/4 i Flora, f. 15.12.1900, d. 1973.
Barn: John Ragnar, f. 1938, tok over bruket.

1974-        John Olsen Uthus, f.  16.7.1938, og kona Lillian Fredriksen, f. 1942.
Barn: Ann Kristin, f. 1968, Eva Marie, f. 1973.

ROLSETBAKKEN ØSTRE GNR 106/5 (YSTERBAKKAN)

Dette var en svært stor husmannsplass. I tida før og omkring 1800 var husmannsfolket nært knytt til gardmannsfolket og hadde store markaslåtter og setret sammen med Utigarden. Arn Ysterbakkåm var bror til Ola Utigarden og neste husmannen her kom fra Utigarden. Første tinglyste bygelbrev på plassen, er gitt av Th. Angells Stiftelse i 1833, til Jon Tomassen og siste bygselbrevet er fra 1901, til Lars Tomassen. Det var også flere og større hus her enn på plasser flest. Lars Tomassen fikk i 1900 skjøte på husa fra mor sin for 600 kroner, som var stor pengesum den tid. I 1920 ble Yster-bakken uskilt fra Utigarden og husmannen Tomas Larssen fikk skjøte fra Stiftelsen for 1 930 kroner. Han tok over hus og innbo på plassen etter foreldra for 710 kroner og å »sørge for en hederlig begravelse« for selgerne. I 1875 var det 4 kyr, 1 ungnaut, 5 sauer, 5 geiter og 1 gris på plassen og utsæden 1 kvarter bygg, 1 kvarter blandkorn, 1 kvarter havre og 2 t. poteter. Omkring 1955 var det 15 da dyrkajord på bruket, 1 hest, 3 kyr, 1 ungnaut og 4 sauer. Det er 240 da skog på bruket.

 Fra Rolsetbakken østre er utskilt: Hegsetfoss Kraftverk 106/8 i 1961 til Trondheim e.verk. Granbakken 106/9 i 1962 til d.s. Hegsetfoss Kraftverk IV 106/10 i 1967 til d.s.

Brukere

-1762-1792 Arn Gunnarsen fra plassen Enan på Hoem, f. 1733, død ugift 1818, kom tidlig til Rolsetbakkan. I 1762 blir det opplyst at han var »en Dreng som i nogle aar har været syg, faar Almisse, og ellers pleje af Broderen O1e«. Både Ola, som senere kom til Utigarden Rolset, og svogeren Jon Mikkelsen bodde alt i 1762 på Rolsetbakkan, se også Norderbakkan.

1793-1824 Bersven Ingebriktsen fra Utigarden Rolset, f. på Dersto Rønsberg 1762, d. 1832, kom hit til Arn som sytning. G. 1792 m. Ingeborg Olsdt. Krokstad d.y. fra Ustigarden, f. 1769, d. 1824. Bersven drev gruvearbeid så lenge det varte.
Barn:

 1. Mali, f. 1795, tok over plassen.
 2. Brynhild, f. 1804, g.m. Per Persen Rolset, se Rolsetbrua.
 3. Berit, f. 1806, g.m. Gunnar Jonsen Rolset, se Rolvsplassen under Morset.

1825-1860 Mali Bersvensdt., f.  1795, d.  1872. G. 1818 m. Jon Tomassen Uthus d.y. fra Mosletta, f. 1793, d. 1867, som helt fra han var guttungen hadde tjent på Nordigarden Rønsberg.
Barn:

 1. Tomas, f. 1818, tok over plassen.
 2. Arn, f. 1821, g.m. Brynhild Persdt. Mebost, Nedpå-Jardet, se Mo-odden på Selbustranda.
 3. Gjertrud, f. 1824, d. 1829.
 4. Ingeborg, f. 1826, g.m. Ola Severinsen Bakken d.e. i Flora.
 5. Gjertrud, f. 1831, g.I m. Per Grimsen Rønsbergs-Markåen, Ustpå, II m. Bardo Bardosen Rolset.
 6. Brynhild, f. 1835, flyttet til Hitra i 1852.
 7. Ingeborg, f. 1838, d. 1840.

1861-1880 Tomas Jonsen, f. 1818, d. 1889. G. 1842 m. Berit Larsdt. Moslett fra Nygarden, f. 1816, d. 23.3.1900 (se Larsrommet på Nessmelan i Flora).
Barn:

 1. Mali, f. 1842, død ugift 1879.
 2. Marit, f. 1845, bodde heime, død ugift på Klesetengan 21.11.1917.
  Barn: Berit, f. 1870 (far: Gunnar Jonsen Bjørken), g.m. Ole Renaldsen Klegset, Bårdsan.
 3. Ingeborg, f. 1847, heime i 1875, men hadde tjent i Strinda i flere år. ? Barn: Marie Berntine, f. på Kyllo 1869 (far: Ole Hanssen Ås fra Strinda).
 4. Jon, f. 1850, flyttet til Meløy i Nordland i 1870, g.i Gildeskål 1882 m. Maren Sofie Andersdt. Grimstad fra Gildeskål, f. 1857, og bodde der.
  Barn: Alberta Pauline, f. 1883.
 5. Lars, f. 1853, tok over plassen.

1881-1919 Lars Tomassen, f. 1853, d. 1933. G. 1876 m. Gjertrud Haldorsdt. Rønsberg fra Sløgda, f. 1856, d. 1951.

Barn:

 1. Berit, f. 1876, d. 1922, g.i StjørdÅlen 1899 m. Magnus Sverkersen Børstad, f. 1864, d. 1927, bodde på Kvittem i Stjørdalen.
  Barn: Gyda, f. 1898, Ragna, f. 1900, Sivert, f. 1903, Lina, f. 1905, g.m. Peder Johnsen Rolseth, Myrmoen 106/3, Birger, f. 1907, Mathilde og Ingeb­jørg, tvillinger, f. 1909, Magne, f. 1912, Ågot, f. 1914.
 2. Ingeborg, f. 1878, g.m. Ingebrigt Jonassen Hårstad, Ner-Hårstad 65/1, bodde i Melhus.
 3. Tomas, f. 1881, tok over bruket.
 4. John, f. 1884, død ugift 1963, bodde i Trondheim.

1920-1949 Tomas Larssen, Rolseth f. 1881, d. 8.1.1958. G.  1902 m. Berit Olsdt. Uthus fra Uthusjardet på Mosletta, f. 1880, d. 19. 1.1970.

Barn:

 1. Gjertine, f. 1902, g.m. Ole Sivertsen Kyllo, se Høgseth 93/13 under Kyllo.
 2. Marie, f. 1.10.1905, g. 1927 m. Johannes Johanessen fra Stjørdalen, f. 1896, og bodde der.
  Barn: Torbjørn, f. 1928, Kåre, f. 1931, Elisabeth, f. 1941.
 3. Lars, f. 24.3.1908, g. 1939 m. Idun Tellefsen fra Stjørdalen, f. 1904, og bor der.
  Barn: Arne, f. 1942.
 4. Ole, f. 26.4.1910, g.m. Borghild Hoseth, f. 1914, og bor i Lånke.
  Barn: Inge, Torbjørn og Inger Johanne.
 5. Thomas Håkon, f. 4.5.1913, g.m. Bergliot Olsdt. Kulseth, se Strandheim 64/30 under Øver-Hårstad.
 6. Martin, f. 1918, tok over bruket.

1950-        Martin Tomassen Rolseth, f. 22.3.1918, d. 12.6.1980. G.m. Nelly Pedersdt. Stokke, f. Avelsgård 8.8.1928.

GRANBAKKEN GNR 106/9

I 1962 ble det utskilt tomt til tjenestebolig for Trondheim e.verk fra Rolset-bakken 106/5, og det ble bygd her. Jon Flakne se Klevan 109/5 i Flora, kjøpte eiendommen i 1975.

SKOGLY GNR 106/12

Granbakken 106/9 ble delt og denne parten, Skogly, ble i 1975 solgt av Trondheim e.verk til Leif Jarle Almås og kona Inger Jorid Opheim, som igjen solgte, i 1975, til Brynhild Olsdt. Overvik fra Haugen 134/1 f. 1914.

ROLSETBAKKEN VESTRE GNR 106/6 (NORDERBAKKAN)

Under Utigarden Rolset satte de tre søsken Ola, Arn og Kirsti fra Hoemsenan seg ned som husmannsfolk omkring 1760. Kirsti døde like etter, Arn fortsatte her, men Ola Gunnarsen ble gift med dattera på Utigarden og kom omsider dit som gardmann. Her på Norderbakkan fortsatte etterkommere til Kirsti Gunnarsdt. og mannen Jon Mikkelsen helt opp i 1900-åra. Arn Gun­narsen ble husmann på Yster Rolsetbakkan. I 1925 ble Norderbakkan utskilt fra Utigarden under navnet Rolsetbakken vestre og solgt som tilleggsjord til sønnen på Utigarden, Gunder Bardosen, som slo den sammen med Brumoen 107/6.

I 1875 var det 1 hest, 2 kyr, 1 ungnaut og 4 sauer på plassen og utsæden 1 åtting bygg og 2 t. poteter. Omkring 1955 var det 20 da dyrkajord. Det er 175 da produktiv skog.

Folket på denne plassen var alltid godt økonomisk stilt, og hadde helst samkvem med gardmannsfolk.

Brukere

 1761-1790 Jon Mikkelsen fra Liagrinda, f. 1728, d. 1805. G.I 1758 m. Kirsti Gunnarsdt. fra plassen Enan på Hoem, f. 1737, d. 1762. G.II 1763 m. Randi Kristensdt. Nesset fra Flora, f. 1718, d. 1790, som var g.I m. Ola Pålsen. Jon Mikkelsen var skimaker. Enka Randi losjerte her før hun og Jon giftet seg.
Barn, begge i 1. ekteskap:

 1. Mikkel, f. 1759, tok over plassen.
 2. Gunnar, f. 1761, d. 1762.

1791-1815 Mikkel Jonsen, f. 1759, d. 1815. G.I 1784 m. Marit Jonsdt. Kyllo, f. 1757, d. 1798. G.II 1799 m. Brynhild Ingebriktsdt. Stor-Evjen fra Nistoggo, f. 1768, d. 1812.

Barn i 1. ekteskap:

 1. Jon d.e., f. 1786, tok over plassen.
 2. Jon d.y., f. 1798, g.m. enke Brynhild Jonsdt. Marstad, se Stokkmelen.
  Barn i 2. ekteskap:
 3. Marit, f. 1799, g.m. Bardo Persen Kjøsnes, se Aftretsåsen.
 4. Kirsti, f.  1801, g.m. Arn Anderssen Moslett, se Ner-Hafella under Moslett.

1816-1846 Jon Mikkelsen d.e., f. 1786, d. 1846. G. 1817 m. Goro Jonsdt. Mebost fra Oppistoggo, f. 1784, d. 1854.
Barn: Mikkel, f. 1817, tok over plassen.

1847-1900 Mikkel Jonsen, f. 1817, d. 8.1.1901. G. 1844 m. Eli Grimsdt. Rønsberg fra Nordigarden, f. 1820, d. 1891.
Barn: Goro, f. 1844, g.m. Ola Jonsen Velve, Nordigarden, se Yster-Stokkan. (Barn: Ingeborg, f. 1870, far: Bardo Didriksen Heggset, øvre, g.m. Ole Jonsen Stokke, Midti-Stokkan).