NEKÅBJØRGA GNR 115/2

Print Friendly, PDF & Email

I 1895 solgte John Olsen Bakken skogeiendommen Nekåbjørga til firmaet A. Huitfeldt og co. for 3 000 kroner. Selgeren skulle ha rett til beite, elgjakt og lauvskog i det utskilte området, som i alt var på ca. 3 000 da. I 1929 ble Nedre Nea 115/4 utskilt fra Nekåbjørga til Trondheim e.verk og i 1931 Nekåmyra 115/9 til Torstein P. Hegseth.

I 1935 kjøpte Sør-Trøndelag landbruksselskap eiendommen Nekåbjørga av A. Huitfeldt og Co.s konkursbu for 35 000 kroner og la den ut til tolv bureis-ingsbruk. Med i handelen var også en ny part av Bakken – gnr. 115/12. Om historia til bureisingsfeltet se også Ola Storhaugen: Nekåbjørgen – ei bureis-ingsgrend i Selbu 1936-1986.

MYRVOLL GNR 115/13

Omkring femten år etter bureisinga begynte, var det på dette bruket 30 da dyrkajord og 1 hest, 2 kyr, 2 ungnaut, 4 sauer og 1 gris. Det er nå 53 da dyrkajord og 192 da produktiv skog på bruket.

Brukere

1938-1977 Ingmar Johnsen Bakken fra Uthusbakken 111/7 i Flora, f. 5.8.1912. G. 1938 m. Gurina Johnsdt. Evjen fra Ustpå-Jardet 84/4, f. 14.4.1915.

Barn:

 1. Anna, f. 15.2.1940, g.m. Johan Sivertsen Dyrdal, Tangåsen 61/9 under Flønes.
 2. John, f. 1943, tok over bruket.
 3. Magnar Jarle, f. 2.11.1952, g.m. Turid Stokke, f. i Inderøy 1952, bor i Trondheim.
  Barn: Marita, f. 1981, Eirin, f. 1986.

1978- John I. Bakken, f. 11.1.1943, og kona Eva Gunharda Jakobsen fra Rissa, f. 6.11.1945.

Barn:

 1. Oddny Marianne, f. 1964, g.m. Bjørn Elverum, Elvran i Lånke, f. 1960.
  Barn: Stian, f. 1987.
 2. Anne Grete, f. 1969.
 3. Mona, f. 1970.

EVSJØ GNR 115/14

Omkring 1955 var det 20 da dyrkajord, 1 hest, 3 kyr, 1 ungnaut, 8 sauer og 1 gris på bruket. Det er nå 44 da dyrkajord her og 210 da produktiv skog.

Brukere 1939-1979 Peder Halvardsen Nervik fra Brennhaugen 133/3, f. 19.1.1905. G. 1935 m. Margit Nikolaisdt. Sæther fra Solhaug 136/7, f. 14.8.1912.

Barn:

 1. Odd Norvald, f. 2.9.1935, g.m. Ragnhild Eidem, se Klegset østre 131/6, f. 8.5.1938.
  Barn: Randi, f. 1961, g.m. Gudmund Kulseth, Per Morten, f. 1962, d. 1986, Ove Ragnar, f. 1966, May Jorid, f. 1970, Nina Oline, f. 1973.
 2. Gerd Hallfrid, f. 16.5.1937, g.m. Leif Lund fra Trondheim, f. 1924, bor i Buvika.
  Barn: Bjørn, f. 1963.
 3. Aud Elin, f. 9.2.1948, g.m. Kåre Skare fra Ålesund, f. 1946, bor i Hom­melvik.
  Barn: Ove, f. 1971, Arnstein, f. 1975.
 4. Per Magnar, f. 1950, tok over bruket.

1980- Per Magnar Nervik, f. 7.5.1950, og kona Gerd Solfrid Svendgård fra Svendstad 49/24 under Uglan, f. 31.7.1949.

Barn: Pål Steinar, f. 1972, Gunn Mari, f. 1980.

NEKÅ GNR 115/15

Dette bruket ble kjøpt i 1938 av Johan Rikard Johnsen Næsmo, gnr. 116/2, f. 28.10.1903, som ryddet og bygde her, men bodde heime på Nessmoen og døde ugift 24.4.1986. Det er 16 da dyrkajord og 165 da produktiv skog på bruket.

TJØNNLI GNR 115/16

Omkring 1955 var det 27 da dyrkajord, 1 hest, 2 kyr, 2 ungnaut, 4 sauer og 1 gris på bruket. Dyrkajorda er nå 40 da og skogarealet 120 da.

Fra Tjønnli er utskilt: Granmo 115/28 i 1956 til Einar Uthus. Høgtun 115/29 i 1958 til Peder Ragnar Krogstadmo.

Brukere 1939-1969 Gunnar Pedersen Aune fra Ner KongdÅlen 140/2, f. 14.4.1912, d. 18.6.1972. G.m. Kristine Haldorsdt. Mogård fra Skollvollen, f. 6.11.1909, d. 25.9.1980.

Barn:

 1. Peder Kristian, f. 14.6.1931, g.m. Eli Pedersdt. Hilmo fra Tydalen, f. 12.5.1939, og bor der.
  Barn: Geir Petter, f. 1959, Edvin, f. 1960, Kol­bjørn, f. 1967, Wenche, f. 1968.
 2. Kjell Georg, f. 1945, tok over bruket.

1970-        Kjell Georg Aune, f. 14.6.1945, og kona Solveig Helen Eriksen

fra Bratsberg i Trondheim, f. 7.6.1946.

Barn: Karita, f. 1969, Kurt, f. 1971, død som spedbarn, Roger, f. 1974.

GRANMO GNR 115/28 Tomta er utskilt fra Tjønnli 115/16 i 1956 til Einar Uthus fra Uthusplassen 110/5,  f.  22.9.1917, og kona Borghild Haugen fra Uthushaugen  111/9, f. 27.4.1933, som bygde her.

Barn: Bjørg, f. 8.5.1956, Britt Elin, f. 28.1.1963.

HØGTUN GNR 115/29

Tomta er utskilt fra Tjønnli  115/16 i  1958 til Peder Ragnar Ingvaldsen Krogstadmo fra Bakkli 115/18, f. 27.4.1928, og kona Ingeborg Sofie Drivvold fra Nordigarden 112/9, f. 2.1.1928, som bygde her.

Barn:

 1. Bjørn Ivar, f. 1954, g.m. Gerd Inger Ås, se Bakkli 115/18.
 2. Jan Gaute, f. 22.5.1956, bor i Trondheim.
 3. Solbjørg Marie, f. 13.1.1961, g.m. Bård Vikaune i Stjørdalen, f. 1960.
  Barn: Per Dagfinn, f. 1982.

BAKKMYR GNR 115/17

Omkring 1955 var det 50 da dyrkajord, 1 hest, 3 kyr, 1 ungnaut, 4 sauer og 1 gris på bruket. Det er 130 da skog her.

Brukere

1938-1954 Torstein Johnsen Hegseth fra Øver-Heggset 114/8, f. 22.11.1902, d. 27.1.1985. G. 1938 m. Karen Tomasdt. Rønsberg fra Ustijardet 103/1, f. 28.9.1915. Familien flyttet til HaltdÅlen og senere til Røros.

Barn:

 1. Ingeborg, f. 6.4.1938, g.m. Torvald Kvernes på Røros, f. 1933.
  Barn: Rune, f. 1959, Eli Kristin, f. 1961.
 2. Jan, f. 6.4.1944, g.m. Liv Sivertsgsård fra Ålen, f. 1945, bor på Røros.
  Barn: Torstein, f. 1966, Morten, f. 1971, Per, f. 1977.

1955-          Olav Ingvardsen Moslet fra Haugen  123/2,  f.  24.5.1912, d.

13.8.1987. G. 1942 m. Johanna Petrine Tomasdt. Hegseth fra Solbakken 114/7, f. 25.3.1922. Familien flyttet til Trondheim, men senere til Selbu igjen.

Barn:

 1. Sigrid Ingeborg, f. 18.9.1942, g.m. Peder Johannes Sivertsen Dyrdal, Tangåsen 61/9 under Flønes.
 2. Jenny Irene, f. 17.12.1946, g.m. Rolf Bendiksen, f. i Elvran i Lånke 1946.
  Barn: Roar, f. 1970, Jan Olav, f. 1973, Anne Jorunn, f. 1976.
 3. Ingvar, f. 23.10.1955.
 4. Turid, f. 4.7.1958.

BAKKLI GNR 115/18 Omkring 1955 var det 20 da dyrkajord, 1 hest, 2 kyr, 1 ungnaut, 4 sauer og 1 gris på bruket. Det er nå 38 da dyrkajord og 182 da skog.

Brukere

1939-1969 Ingvar Martin Pedersen Krogstadmo fra gnr. 121/12 på Krokstad, f. 2.5.1902. G. 1928 m. Beret Oline Sivertsdt. Brudal fra gnr. 120/7 på Stok-kan, f. 23.3.1907.

Barn:

 1. Peder Ragnar, f. 1928, g.m. Ingeborg Sofie Johnsdt. Drivvold, se Høgtun 115/29 under Bakken.
 2. Solbjørg Marie, f. 5.6.1930, d. 6.3.1931.
 3. Berit, f. 31.7.1932, g.m. John Olsen Megård i Hegra, f. 1929.
  Barn: In­geborg Odrun, f. 1956, Brit Janne, f. 1958, Odd Ivar, f. 1961, Per Olav, f. 1964, d. 1983.
 4. Ragnhild, f. 8.2.1935, g.m. Nils Pedersen Nessimo i Hegra, f. 1925.
  Barn: Ingfrid, f. 1957, Petter, f. 1959, Inge Bjarne, f. 1961, Ragnar, f. 1963.
 5. Signe, f. 27.6.1937, g.m. Halvor Johnsen Øverkil i Hegra, f. 1936.
Barn: Grete Julie, f. 1959, Berit Irene, f. 1968, Hilde Synøve, f. 1969.1970-1979 Peder Ragnar og Ingeborg Sofie Krogstadmo, se Høgtun 115/29.

1980- Bjørn Ivar Krogstadmo, f. 9.4.1954, og kona Gerd Inger Ås fra Trondheim, f. 1960, tok over bruket etter foreldra hans.

Barn: Per Olav, f. 1982, Kirsti Ingjerd, f. 1984, Gunn Bente, f. 1987.

MYRLI GNR 115/19

Omkring 1955 var det 34 da dyrkajord på bruket. Det er nå 61 da dyrkajord. Skogarealet er 186 da.

Brukere

1939-1951 Haldor Bersvendsen Hoem fra Vollen 73/5 på Hoem, f. 1898, var bureiser her, men flyttet senere fra. Han døde ugift 12.12.1968.

1952-1985 Kåre Johansen Breistrand fra Eid i Romsdalen, f.  11.7.1919, og kona Øli Halvorsdt. Sisjord fra Hjartdal i Telemark, f. 31.10.1923.

Barn:

 1. Anne, f.  16.3.1957, bor i Trondheim.
 2. Karsten, f. 1959, tok over bruket.
 3. Olaug, f. 21.4.1961, bor i Drammen.

1986-        Karsten Breistrand, f. 6.5.1959, og kona Oddrun Jorid Lien fra

Sløgden 10/6, f. 27.4.1958.

Barn: Kurt Jomar, f. 1980, May Ølin, f. 1984, Kim Olve, f. 1988.

FURUMO GNR 115/20 Omkring 1955 var det 12 da dyrkajord, 1 hest, 2 kyr, 1 ungnaut, 5 sauer og 1 gris på bruket. Det er 377 da skog.

Brukere

1938-1972  Ole Larssen  Voldseth  fra Vølsetsvea 55/11,  f.  20.8.1904,  d. 5.5.1965. G. 1933 m. Marie Sivertsdt. Brudal fra gnr. 120/7 på Stokkan, f. 4.8.1904.

Barn:

 1. Leif Sigurd, f. 14.1.1934, tok over bruket i 1972.
 2. Sverre, f. 8.9.1935, d. 24.4.1971.
 3. Bjarne, f. 24.10.1937, g.m. Birgit Løyland fra Valle i Setesdal, f. 1935, og bor der.
  Barn: Marianne, f. 1970, Olav Kåre og Tone Britt, tvillinger, f. 1973.
 4. Harald, f. 1.3.1944, bor i Selbu.
 5. Oddmund, f. 19.11.1949, g.m. Astrid Bjørgård fra Haltdalen, f. 1951, bor i Trondheim.
  Barn: Ellen Veronika, f. 1976.

LEIKMYR GNR 115/21 Omkring 1955 var det 15 da dyrkajord på bruket, 1 hest, 2 kyr, 4 sauer og 1 gris. Det er nå 43 da dyrkajord og skogarealet er 333 da.

Brukere 1939-1969 Peder Karlsen  Uglem,  se Uglemsåsen 53/2, f.  9.6.1900, d. 12.8.1980. G. 1930 m. Ragna Oline Bårdsdt. Voldset fra Bårsetmoen 54/5, f. 6.11.1906.

Barn:

 1. Bernt Ingvar, f. 6.3.1930, g.m. Gina Nyhus fra Trysil, f. 1930, bor i Bærum.
  Barn: Brit Grete, f. 1955, Eva Johanne, f. 1958.
 2. Gunnar, f. 9.3.1933, g.m. Bjørg Torild Bråten fra JondÅlen i Kongsberg, f. 1941, og bor der.
  Barn: Per Steinar, f. 1960, Torgeir, f. 1963, Rune Morten, f. 1965, død s.å., Mai Randi, f. 1967.

1979-         Bernt og Gunnar Uglem.

SKJETTENLI GNR 115/22

Omkring 1955 var det 23 da dyrkajord på dette bruket som John Haldorsen Mogård, se Skollvollen, f. 13.6.1904, d. 6.10.1985, hadde bygd og ryddet etter han i 1938 ble eier. Det er 308 da skog på bruket.

SKJETTENAS GNR 115/23

Omkring 1955 var det 50 da dyrkajord på bruket, 3 kyr, 2 ungnaut, 4 sauer og 2 griser. Skogarealet er 173 da.

Brukere 1938-1970 Karl Julius Korneliussen Lindseth, se Setsåsbakken 30/5, f. i

Afjorden 8.2.1904. G. 1924 m. Anne Olsdt. Flønes fra Mobakken 27/5 på

Selbustranda, f. 13.4.1898, d. 20.12.1970.

Barn:

 1. Signe, f. 4.1.1925, bor i Trondheim.
 2. Kristian, f. 1926, tok over bruket.
 3. Bergljot, f. 3.5.1930, g.m. Torleif Emilsen Slind, Moheim 143/14 i Vikvarvet.

1971-        Kristian Karlsen Lindseth, f. 24.11.1926, og kona Lina Martinsdt.

Guldseth fra Solvang 143/43 på Slindan, f. 7.6.1924.

Barn: Kjell Lennart, f. 1966.

SKOGVOLL GNR 115/24 Det er 20 da dyrkajord på bruket og 213 da skog.

Brukere

1938-1953 Edvard Eidem, se Botn 63/3 på Bell, f. 23.2.1908, d. 1984.

1954-        John Arvid Johnsen Aunehak, f. i Mosvik 1922, og kona Lovise

Larsdt. Fagerli, f. på Sunndalsøra 1918. Familien bor i Trondheim, der John A. Aunebak ble g.II m. Sonja Dahl.

Barn:

 1. Liv Oddrun, f. 8.3.1940.
 2. Anny Synnøve, f. 18.2.1944.
 3. Lillian Irene, f. 17.12.1945.
 4. Arvid, f. 14.11.1948.
 5. John, f. 8.7.1950.